Priebežné výsledky volieb do VÚC RV

kandidáti na poslancov VÚC

...

Priebežne aktualizované... 

...

Pre zväčšenie klik na tabuľku:

výsledky volieb na Župana

...

Priebežné výsledky za okres Rožňava 10.11.2013 o 2:55 hod.:

Ján Babič 2301
Pavol Burdiga 2164
Juraj Nagy 1904
Štefan Bašták 1811
Karol Horník 1533
Peter Bollo 1457
Ján Szöllös 1395
Gejza Milko 1292
Ferenc Porubán 1191
Beáta Bekeová 1170
Ján Lach 980
Milan Mlynár 922
Július Kerekes 909
Ivan Kuhn 842
Peter Pamula 812
Miloš Gallo-Barnák 772
Matúš Bischof 643
Jozef Kušnier 607
Štefan Szaniszló 607
Ľudovít Gunár 556
Jana Gallová 489
Eduard Mako 488
Ľuboš Gál 464
Tibor Takáč 459
Ján Frák 454
Milan Fafrák 441
Izabella Hurajtová 420
Jozef Kováč 401
Božena Czmórová 353
Juraj Bernár 349
Janka Vavreková 344
Stanislav Kučerák 316
Zlatica Bachňáková 296
Jaroslav Kočiš 280
Jozef Šebalj 150

...

Prinášame priebežné výsledky na Župana BB, PO, KE kraj:

výsledky na Župana

...

Voľby do VUC momentálne v Rožňbave voliči ignorujú. Okolo 15-tej hodiny bola účasť v niektorých volebných miestnostiach od 5-10 percent.

 

kandidáti na poslancov VÚC

...

Výsledky volieb do VÚC za rok 2005 a 2009 nájdete dole pod textom a tabuľkami ...

...

V sobotu 9. novembra sa konajú voľby do orgánov vyšších územných celkov (VÚC). Voliči majú šancu rozhodnúť o obsadení postov predsedov 8 samosprávnych krajov, ako aj si vybrať poslancov do jednotlivých zastupiteľstiev VÚC.

Význam VÚC

Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a príjmami, zabezpečuje a chráni práva ako aj záujmy svojich obyvateľov. Na čele VÚC stojí predseda samosprávneho kraja s voleným zastupiteľstvom zloženým z poslancov. Ku kompetencii samospráv patrí zriaďovanie a prevádzkovanie inštitúcií (školy, knižnice, divadlá, nemocnice, verejnoprospešné služby),  sú zodpovedné  za dopravu, nakladanie s verejnými zdrojmi a prostriedkami z eurofondov v oblasti regionálneho rozvoja. Vyššie územné celky boli vytvorené v roku 2001, historicky zaužívané je ich označovanie ako župy.

Manuál pre voličov

 • Svoje voličské právo môže využiť každý občan SR a cudzinec, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov a má  trvalý pobyt na území obce, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja.
 • Oznámenie o mieste a čase konania volieb bolo voličom doručované 25 dní pred termínom konania volieb. Ak sa tak nestalo, volič dostane potrebné informácie na obecnom úrade v mieste svojho trvalého pobytu.
 • Volebné miestnosti sú pre voličov otvorené od 7. do 22.hod. 
 • Volič sa preukazuje platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz, doklad o pobyte cudzinca). V prípade, že volič nepredloží preukaz totožnosti, je možné odvoliť po tom,  čo občana tzv. „opoznajú“ dvaja členovia okrskovej volebnej komisie, alebo dve osoby známe komisii.
 • Po vstupe do volebnej miestnosti a preukázaní totožnosti dostane volič od okrskovej volebnej komisie obálku a dva hlasovacie lístky - jeden s menami  kandidátov na predsedu samosprávneho kraja a druhý hlasovací lístok s menami kandidátov na poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja
 • Volič sa odoberie do vymedzených priestorov, kde má neobmedzený čas a dostatok súkromia pre slobodné rozhodovanie.
 • V prípade voľby predsedu krúžkuje volič poradové číslo jedného kandidáta, pre ktorého sa rozhodol.  Ak volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta alebo zakrúžkoval poradové čísla viacerých kandidátov, hlasovací lístok sa stáva neplatným.
 • Druhý hlasovací lístok obsahuje mená kandidátov na poslancov zastupiteľstva, ktorí sa majú voliť vo  volebnom  obvode. Počet poslancov, ktorý sa má voliť je uvedený na hlasovacom lístku. Volič môže zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.  V prípade, že volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo označil zakrúžkovaním viac kandidátov než sa má voliť vo volebnom obvode,  hlasovací lístok  sa stáva neplatným.
 • Hlasovací lístok  je neplatný aj v prípade, ak ho volič upravil  iným spôsobom  než   zakrúžkovaním poradovaného čísla  uvedeného pred menom kandidáta.
 • V prípade pomýlenia sa voliča je možné požiadať okrskovú volebnú komisiu o nový hlasovací lístok.
 • Voličovi, ktorý má  zdravotné postihnutie, môže byť nápomocný iný volič, nie však člen komisie.

Viac informácií k voľbám, organizačno-technickému zabezpečeniu, ústrednej volebnej komisii, jednotlivým volebným obvodom a výsledky nájdete tu. Počas celého priebehu volieb až do uzatvorenia volebných miestností je občanom k dispozícii infolinka 02 4859 2312 resp. 4859 2313. 

Zdroj:  MV SR

...

Zoznam kandidátov niektorých VO - KSK, BSK

...

zoznam kandidátov voľby VÚC 2013

...

zoznam kandidátov voľby VÚC 2013

...

zoznam kandidátov voľby VÚC 2013

...

zoznam kandidátov voľby VÚC 2013

...

zoznam kandidátov voľby VÚC 2013

...

Už  9.11.2013 si po tretí raz v novodobej histórii krajiny budeme vyberať poslancov a predsedov samosprávnych krajov. O termíne krajských volieb  informoval predseda parlamentu Pavol Paška (Smer-SD).

Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja - klik TU.

Vzor kandidátnej listiny politickej strany pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja - klik TU.

Kandidátne listiny kandidátov trba podať 40 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja. (cca okolo 30.septembra)

Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov - klik TU.

...

Ako sme volili v roku 2009:

Košický kraj
Účasť voličov v % 22.93
Percento spracovaných okrskov 100

Platné hlasy pre kandidátov na predsedu
Por.číslo Meno a priezvisko ................... Počet platných hlasov
7. Zdenko Trebuľa - zvolený 77485
6. Ján Süli 29908
1. Jozef Červeňák 5363
8. Michal Vajda 5037
5. Ján Slabý 3954
3. Stanislav Lábaj 3072
2. Peter Jacko 2516
4. Jozef Plachý 1261

Rožňava
Účasť voličov v % 29.94
Percento spracovaných okrskov 100
Počet volených poslancov 5

Platné hlasy pre kandidátov na poslancov
Por.číslo Meno a priezvisko .............................. Počet platných hlasov
1. Ján Babič - zvolený 3769
3. Štefan Bašták - zvolený 3129
23. Gejza Milko - zvolený 2906
16. Karol Horník - zvolený 2747
31. Ján Szöllös - zvolený 2596
9. Dionýz Doboš 2412
30. Július Slovák 2165
19. František Kardoš 2008
11. Zoltán Ferdinand 1985
18. Tibor Jedinák 1905
14. Miloš Gallo 1712
34. Alžbeta Tamásová 1408
25. Roman Ocelník 1281
24. Eva Mocová 1262
26. Peter Pamula 1168
29. Igor Slavkay 1111
32. Monika Šeďová 1047
27. Dušan Pollák 1016
5. Ondrej Bolaček 979
4. Matúš Bischof 956
20. Zoltán Kónya 947
10. Peter Džačár 932
33. Tibor Takáč 791
17. Ján Hric 677
13. Martin Gallík 577
7. Ján Demko 568
6. Jozef Bukovič 506
12. Ján Frák 465
36. Jarmila Vajdová 452
8. Milan Demko 443
37. Ján Vojta 429
35. Miroslav Tomko 384
15. Anna Hlaváčová 376
21. Norbert Lacko 312
39. Mária Žúdelová 309
2. Milan Balag 306
22. Pavol Lipták 199
28. Robert Ragyina 199
38. Mária Vongrejová 153

Ako sme volili v roku 2005:

Celkový počet voličov: 48 052
Počet platných hlasov na voľby poslancov: 10 068 (21,43 %)

Kandidovalo 32 kandidátov, zvolení boli:

1. Ing. Ján Babič, poslanec NR SR, zvolený za koalíciu Smer-SD a HZD 3 216
2. Ing. Ján Szöllös – podpredseda KSK, zvolený za SMK 2 591
3. Ing. Július Slovák, zvolený za SMK   2 390
4. Štefan Zsóri, zvolený za SMK 2 337
5. Mgr. Alžbeta Tamásová, zvolená za SMK 2 289

Kandidáti, ktorí neboli zvolení:

6. János Vasík SMK-MKP 2 149
7. Vladislav Laciak HZD,SMER 1 904
8. Július Farkašovský HZD,SMER 1 756
9. Miloš Gallo-Barnák DS,SDKÚ,SZS 1 616
10. František Kardoš NEKA 1 519
11. Jozef Vozár HZD,SMER 1 361
12. Ivan Gonos ANO 1 333
13. Dušan Pavlík KDH,OKS 1 027
14. Valent Mokrý ĽS-HZDS 946
15. Dionýz Doboš NEKA 934
16. Karol Gogolák KSS 905
17. Ladislav Török NEKA 872
18. Peter Vozár ANO 854
19. Július Máťáš NEKA 701
20. František Bačo NEKA 606
21. Anna Hlaváčová KDH,OKS 569
22. Ján Rusnák NEKA 560
23. František Focko NEKA 549
24. Peter Pamula SNS 463
25. Tibor Takáč KDH,OKS 449
26. Stanislav Blahús SNS 378
27. Pavol Horňák SNS 368
28. Miroslav Tomko ZRS 313
29. Pavol Lipták SRS 277
30. Mária Vongrejová SRS 253
31. Dušan Červenák NEKA 243
32. Ivan Droždiak S.O.S 200

 To urcite bol podvod

Ako hovoria ludia v Paskovej v okoli Roznava jxx bxxxx podplatil ludi daval im 5eura tak ze to je spravodlive ! pekne pan babic a nam nic nedate !

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

BRITAKOV umelecké kováčstvo

čistiareň

JSU Rožňava - výroba prívesných vozíkov

voda plyn kurenie

Kachliarstvo JANES

Gemerský magazín

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

...

[CNW:Counter]