Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Autorská výstava Rolanda Neupauera CELLAR

Umelec Roland Neupauer svojou autorskou výstavou vyzýva k diskusii.

Roland Neupauer v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave, kultúrnym zriadením Košického samosprávneho kraja, prináša výstavu s názvom Cellar. Prvotný motív výstavy je prostý – upozorňuje na bagatelizovanie racionálnosti človeka v technokratickej dynamickej spoločnosti, v neistom svete plnom konfliktov. Ako hlavné posolstvo výstavy autor pomenúva deštrukciu človeka skrze jeho vlastnú nevedomosť o súčasnom stave v spoločnosti.

Roland Neupauer má k človeku pesimistický postoj. Hovorí, že človek vymyslel konzum, aby uspokojil svoje potreby, ale prevláda v ňom ego, ktoré nikdy nebude ukojené matériou. Do akej miery sa však dá pokračovať v tomto bezcieľnom uspokojovaní? Autor výstavou hovorí, že človek je unudený a unavený z toho, že nepozná autentické veci, žije v tmavej pivnici. Navrhuje, aby sme boli dôslednejší a precíznejší v každodennej realite, a aby sme si svoje sebauvedomenie v realite budovali najprv vzťahom k samým sebe, ale i k svojmu okoliu.

Pôvodne sa autor tejto výstavy venoval expresionizmu. V súčasnom období jeho tvorba predstavuje spleť geometrickej maľby na plátne, kde sa miestami objavujú figúry. Jeho tvorba odráža zrušenie akýchkoľvek konvencií. Dôraz kladie na materiály a štruktúry, ktoré sú na plátne rôznorodé. Návštevník si dokáže nájsť vzťah rýchlejšie k umeniu, ktoré vie definovať. Abstraktná tvorba človeku stále zostáva cudzia, pretože v nás vyvoláva neurčitosť a hmlistosť. Roland Neupauer nás vyzýva k diskusii s ním. Ako autor výstavy dodal: ,,Je to komunikácia, kedy dávam otázku a očakávam odpoveď. Človek túto moju otázku skrze obrazy buď vníma alebo nevníma.“

Vaše odpovede budeme netrpezlivo očakávať 28. júna 2023 o 17:00 hod. na slávnostnej vernisáži v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí. Výstava potrvá až do 31. augusta 2023.  

Ste srdečne vítaní!

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...