AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA Rožňava

Obchodná verejná súťaž

Ožďany

...

Obec Ožďany

 

vyhlasuje v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka a v súlade s uzneseniami obecného zastupiteľstva č150 z 28.5.2021 a č.. 179/2021, zo dňa 30.7.2021,

 

obchodnú verejnú súťaž

 

a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku - stavebných pozemkov vo vlastníctve obce Ožďany v lokalite IBV Ožďany v k.ú. Ožďany na LV 1 za účelom výstavby rodinných domov

 

Vyhlasovateľ:

Úradný názov:                       Obec Ožďany

Sídlo:                                      Ožďany 160, 980 11 Ožďany

Obec:                                      Ožďany

Kontaktné miesto:                  Obecný úrad Ožďany, Ožďany 160, 980 11 Ožďany

Kontaktná osoba:                   Ján Matej , starosta obce

E-mail:                                    starosta@obecozdany.sk

Adresa internetovej stránky:  www.obecozdany.sk

Číslo telefónu:                        047/56 94 146, 0902 908 447

...

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Požičovňa špeciálnych prívesov ...

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...