Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

PATAKY

PATAKY

...

Občan musí cítiť, že je pre samosprávu najväčšou prioritou. Bez ohľadu na národnosť

 

Karol Pataky, kandidát strany Most-Híd na predsedu Košického samosprávneho kraja o túto pozíciu na východe Slovenska zabojuje ako jediný kandidát maďarskej národnosti v nadchádzajúcich voľbác

h do VÚC, ktoré sa  uskutočnia 4. novembra 2017. Pataky získal diplom inžiniera ekonómie, keď absolvoval štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach. Svoju profesijnú kariéru odštartoval ako učiteľ, následne bol osobitným poradcom kultúrneho oddelenia na mestskom úra

de v Kráľovskom Chlmci a pôsobil aj ako hlavný kontrolór mesta. Neskôr zastával pozíciu prednostu Okresného úradu v Trebišove a pracoval aj na úseku kontroly Košického samosprávneho kraja. V r

okoch 2006 a 2010 bol vo svojom rodnom meste, Kráľovskom Chlmci, zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva a od roku 2014 tam pôsobí ako primátor.


Prezraďte prosím, čo sa skrýva za vašim rozhodnutím zabojovať v tohtoročných voľbách do VÚC o pozíciu predsedu

Košického samosprávneho kraja, čo konkrétne vás motivuje, aby ste sa v tejto súvislosti uchádzali o hlasy občanov?

 

Na túto pozíciu ma nominovala strana Most-Híd. Keď som bol v tejto veci oslovený, s radosťou som súhlasil, že do toho pôjdem. V neposlednom rade je pre mňa cťou, že môžem v Košickom kraji o post župana zabojovať.  Úprimne sa teším tomu, že politické zoskupenie, ktorého som zakladajúcim členom je schopné navrhnúť kandidáta na takúto zodpovednú funkciu. Zároveň svoju kandidatúru vnímam aj ako osobnú výzvu a tiež veľkú šancu zúročiť svoje doterajšie skúsenosti z regionálnej politiky v prospech občanov, ktorí žijú v kraji. 

 

Myslíte si, že máte aj reálnu šancu vo voľbách zvíťaziť?

 

Viete, ak by vo voľbách vyhrávali vždy iba kandidáti, ktorých nominujú strany s najväčšími voličskými základňami, tak by nemalo žiadny zmysel súťažiť a takpovediac vrhať sa do boja. Význam gréckeho slova demokracia ale neznamená vládu jednej strany, ale vládu ľudu. A takto to je dobré a múdre, že pri každej dôležitej veci, ako je napríklad aj otázka riadenia a reprezentovania krajov, sa spoliehame na názory všetkých ľudí, ktorých sa to týka. Nech tí rozhodnú, koho považujú za vhodného na obsadenie daného postu. Samozrejme, k tomu, aby som bol úspešný je nutné predovšetkým to, aby aj občania maďarskej národnosti v regióne uverili, že v mojej osobe môžu mať maďarského župana v Košickom kraji.  Preto by som ich rád povzbudil k tomu, aby prišli voliť v čo najväčšom počte a pri hlasovaní neboli maloverní.

 

Aké nedostatky vidíte v Košickom samosprávnom kraji?

 

Právomoci krajských orgánov sa môžu prejavovať vo vzdelávaní, zdravotníctve, sociálnych službách, cestnej infraštruktúre, autobusovej doprave, civilnej obrane, kultúre, regionálnom rozvoji a cestovnom ruchu. Bohužiaľ, v každej z týchto oblastí existujú v našom kraji vážne nedostatky.Tí, ktorí chodia s otvorenými očami, jednoducho nemôžu byť spokojní so stavom cestnej infraštruktúry a rovnako nemôžu uveriť ani tomu, že všetko v oblasti sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti alebo vzdelávania je v najväčšom poriadku. Zároveň som presvedčený, že najvypuklejším problémom tohto kraja je vysoký počet nezamestnaných a to, že platy absolútnej, rozhodujúcej väčšiny ľudí na východe nielenže nedosahujú priemer Európskej únie, ale sú často neporovnateľne nižšie ako platy, ktoré dostávajú ľudia v západnej časti Slovenska.

 

Čo by ste teda zmenili v prípade vášho zvolenia?

 

Všetky pozitívne iniciatívy, ktoré sa tu naštartovali a realizovali za uplynulé roky, také ktoré  odzrkadľovali a sledovali záujmy ľudí a pri ich uskutočňovaní bol dodržaný zákon, hodnotím naozaj vysoko. Ak by som však sám neveril tomu, že sa pre  občanov dá urobiť niečo viac a niečo lepšie, nomináciu mojej strany by som neprijal. Už teraz, hneď v úvode predvolebnej kampane, by som však chcel zdôrazniť a podčiarknuť, že nie som fanúšikom toho typu politiky, kedy sa všetky nové veci dosahujú a realizujú devastáciou, búraním a ničením tých starých. Tam, kde je potrebná radikálna zmena, tak odo mňa všetci, ktorí mi vyjadria vo voľbách dôveru, môžu s určitosťou očakávať razantné kroky. V prípadoch, kedy bude možné nadviazať na úspechy predchodcov, treba v začatej práci pokračovať - a ja aj budem pri úspešných projektoch aj pokračovať. A v tomto sa, samozrejme, spolieham na pomoc všetkých slušných ľudí.

 

Bola by pre vás agenda národnostných menšín, ktoré v regióne žijú, permanentnou prioritou?

 

Samozrejme. Dlhodobým cieľom je, aby sa národnostná rozmanitosť, ktorou je Košický kraj typický, neprejavovala iba tým, že krajská samospráva podporí ročne menšou či väčšou sumou niektorú zo slovenských, maďarských, rómskych či rusínskych kultúrnych podujatí.  Mimoriadne dôležité je aj to, aby každý človek, ktorý v tomto regióne žije a to bez ohľadu na národnosť - to cítil tak, že orgány kraja, krajskí poslanci, a samozrejme, aj župan majú vždy pred očami ich reálne potreby a robia všetko v ich prospech. Všetci ľudia by mali konečne na vlastnej koži pocítiť, že práve riešenie ich každodenných starostí je pre nimi volených zástupcov tou najväčšou prioritou.

PATAKY

...

...

Magyarázzam?

 

Pataky Károly, a Híd Kassa megyei elnökjelöltje egyedüli magyarként száll harcba keleten a tisztség megszerzéséért a 2017. november 4-ei választásokon. Pataky közgazdász diplomát vállalati management szakon Kassán szerzett. Tevékenykedett tanárként, a Királyhelmeci Városi Hivatal kulturális osztályának szakelőadójaként, valamint a város főellenőreként is. Később a Tőketerebesi járás elöljárója, majd a Kassa Megyei Önkormányzat ellenőre volt. Királyhelmecen 2006-ban és 2010-ben is önkormányzati képviselőnek választották, 2014 decembere óta szülővárosa polgármestere.

Milyen indíttatásból száll harcba a megyei választásokon az elnöki poszt megszerzéséért?

Erre a tisztségre a pártom jelölt, mely felkérést nagy örömmel fogadtam és megtiszteltetésnek vettem. Egyrészt örülök annak, hogy az a politikai tömörülés, melynek alapító tagja vagyok, képesnek tart arra, hogy egy ilyen felelős tisztséget betöltsek, másrészt pedig személyes kihívásnak is tartom, hogy a regionális politikában szerzett eddigi tapasztalataimat a megyénkben élő emberek hasznára kamatoztathatom. 

Ön szerint van reális esélye a győzelemre?

Ha a választásokon mindig azok a jelöltek győzedelmeskednének, melyeket épp a legnagyobb szavazóbázissal rendelkező pártok indítanak, akkor nem lenne értelme ilyen megmérettetéseket tartani. A görög demokrácia szó azonban nem egy párt uralmát, hanem a nép uralmát jelenti, így üdvös és bölcs dolog minden ilyen fontos ügyben - mint például a megyék irányításának és képviseletének a kérdése - az emberek véleményére hagyatkozni. Döntsék el ők, hogy kit tartanak alkalmasnak a poszt betöltésére. Természetesen ahhoz, hogy sikerrel vehessem ezt az akadályt, mindenekelőtt arra van szükség, hogy a régió magyar nemzetiségű polgárai is elhiggyék, személyemben lehet magyar elnöke Kassa megyének. Ezért arra buzdítom őket, minél nagyobb számban vegyenek részt a választásokon, és a szavazáskor ne legyenek kishitűek!

Milyen hiányosságokat lát Kassa megyében jelenleg?

A megyei szervek jogkörei az oktatásügy, az egészségügy, a szociális szolgáltatások, a közúthálózat, az autóbusz-közlekedés, a civilvédelem, a kultúra, a régiófejlesztés és idegenforgalom terén nyilvánulhatnak meg. Sajnos, ezen területek mindegyikén komoly hiányosságok tapasztalhatók megyénkben. Aki nyitott szemmel jár, nem lehet elégedett a közúthálózat állapotával, vagy nem hiheti azt, hogy a szociális szolgáltatások, az egészségügy vagy az oktatásügy terén minden a legnagyobb rendben van. Ezzel együtt meggyőződésem, hogy a megye legnagyobb gondja a munkanélküliek magas száma, és az, hogy a keleti emberek bérezése az esetek döntő többségében nemhogy az európai uniós átlagot nem éri el, de a Szlovákia nyugati részén kifizetett összegekkel sem hasonlítható össze.

Megválasztása esetén milyen változtatásokat eszközölne?

Az elmúlt évek minden olyan pozitív kezdeményezését, mely az itt élő emberek érdekeit szem előtt tartva, a törvényi előírásoknak megfelelően valósult meg, nagyra értékelek. Ha azonban nem hinném, hogy lehet többet tenni, és jobban dolgozni a polgárokért, nem fogadtam volna el pártom jelölését. Azt viszont már most, a kampányidőszak elején le szeretném szögezni, nem vagyok annak a politikának a híve, mely minden újítást a régi dolgok lerombolásával szeretne megvalósítani. Ahol radikális változásra van szükség, ott határozott fellépést várhatnak tőlem azok, akik bizalmat szavaznak nekem, ahol viszont építkezni lehet az elődök által elért eredményekre, ott folytatni kell - és folytatni is fogom - a megkezdett munkát. Ebben minden tisztességes ember segítségére számítok.    

A régióban élő nemzetiségek ügyeit mindenkor kiemelt fontosságúakként kezelné?

Természetesen. A hosszútávú cél azonban az lenne, hogy Kassa megye nemzetiségi sokszínűsége ne csak abban nyilvánuljon meg, hogy a megyei önkormányzat kisebb vagy nagyobb összegekkel évente támogat egy-egy szlovák, magyar, roma vagy ruszin kulturális eseményt, hanem hogy minden itt élő ember - nemzetiségére való tekintet nélkül - úgy érezze, a megyei szervek, a képviselők, valamint a megyeelnök is mindenkor az ő érdekeiket szem előtt tartva tevékenykedik.

...

...

Pre zväčšenie klik na plagát:

PATAKY

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...