GEMINI CARS PIZZA Rožňava Pod Gombášom Rožňava

Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR za 28. týždeň 2019

vlak zrazil muža

...

V dvadsiatom ôsmom týždni Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) neevidujú žiadnu zrážku civilnej osoby s vlakom ani žiadnu zrážku na priecestí. Napriek tomu Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez váhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

V úseku Tvrdošovce – Trnovec nad Váhom došlo v utorok 9. júla 2019 k vykoľajeniu vozňa radeného v súprave nákladného vlaku a následne došlo k vykoľajeniu ďalších troch vozňov na vchodovom zhlaví v železničnej stanici Trnovec nad Váhom. Doprava bola úplne prerušená od 6.29 hod., osobná železničná doprava bola nahradená autobusovou a medzinárodné vlaky premávali po odklonených trasách. Po nehode boli okamžite začaté odpratávacie práce a od 10. júla 2019 od 22.24 hod. je doprava realizovaná po 1. traťovej koľaji a v železničnej stanici Trnovec nad Váhom po koľajách č. 1 a 3. Pri tejto nehode došlo k rozsiahlemu poškodeniu zariadení infraštruktúry v správe ŽSR, pričom práce na jeho odstránení a úplnom obnovení železničnej dopravy v železničnej stanici Trnovec nad Váhom a v priľahlom traťovom úseku stále trvajú. Príčiny vzniku tejto nehody sú v súčasnosti predmetom šetrenia.  

Aj napriek varovaniu ŽSR, aby sa deti vyhýbali detským hrám na železnici, bola vlakvedúcim ohlásená skupina detí hrajúcich sa v koľajisku v Starej Turej. V úseku Leopoldov – Veľké Kostoľany ohlásil rušňovodič na zastávke Madunice prebiehať deti popred vlak. V blízkosti 1. traťovej koľaje sa deti hrali v úseku Liptovský Mikuláš – Výh. Paludza. Deti odišli, keď bola privolaná policajná hliadka. ŽSR začiatkom letných prázdnin vydali tlačovú správu, v ktorej žiadali rodičov, aby poučili svoje deti o správaní sa na železnici. ŽSR upozornili, že najčastejšími nebezpečnými detskými hrami je kladenie kameňov a iných predmetov na koľajnicové pásy a do koľajiska, hádzanie kameňov, fliaš a iných predmetov do vlaku či zatiahnutie ručnej brzdy na vozňoch maloletým. Medzi najnebezpečnejšie patrí vyliezanie na koľajové vozidlá odstavené pod trakčným vedením, prípadne železničné mosty alebo stĺpy. ŽSR preto opätovne žiadajú rodičov, aby poučili svoje deti o správaní sa na železnici. „Deti si neuvedomujú, že odrazený kameň alebo predmet môže ťažko zraniť ich alebo ich kamarátov, fľaša môže zraniť rušňovodiča alebo cestujúcich vo vlaku a následky zásahu elektrického prúdu spolu s pádom z výšky bývajú väčšinou fatálne,“ uviedol vtedy hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Osobu v priechodnom priereze traťovej koľaje nahlásil rušňovodič vlaku v úseku Spišská Nová Ves – Vydrník, a v odbočke Močiar. Ďalšie osoby boli nahlásené v úseku Vrútky nákladná stanica - Turany. K zrážke vlaku s osobou nedošlo a policajná hliadka osobu nenašla.

ŽSR stále evidujú aj vandalov, pričom v súčasnosti sa výrazne množia aj krádeže súčastí trakčného vedenia, ktoré majú za následok znižovanie rýchlosti vlakov v dotknutých úsekoch tratí, ohrozenie zdravia zlodejov alebo iných osôb a riziko ďalšieho poškodenia a prípadne aj pádu trakčného vedenia alebo poškodenia vlakových súprav. Takéto krádeže boli v uplynulom týždni nahlásené v úsekoch Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou, Žilina – Kysucké Nové Mesto a v úseku Piešťany – Výh. Potvorice.

...

Zdroj: ZSR

2019 - klik na kalendár:

kalendár 2019

Mapa Rožňavy - pre zväčšenie klik na mapu:

mapa roznavy

BRITAKOV umelecké kováčstvo

čistiareň

JSU Rožňava - výroba prívesných vozíkov

voda plyn kurenie

Kachliarstvo JANES

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...