AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Unikátna pamiatka na Gemeri ožije vďaka dobrovoľníkom

Henckovce

Tlačová správa

Ranogotický kostolík v Henckovciach je roky nevyužívaná, chátrajúca stavba. Pritom predstavuje cennú kultúrnu pamiatku, súčasť Gotickej cesty, súboru stredovekých kostolíkov, tvoriacich súvislú turistickú trasu.

Toto leto sa spájajú študenti a nadšenci s odborníkmi z občianskeho združenia Gotická cesta, aby spoločne pripravili projekt Sedem strážcov. Podstatou aktivít je týždenná práca v kostolíku, skladajúca sa z jeho oživenia a plánovania stratégií jeho ďalšieho využitia. Dnes už nepoužívaná náboženská stavba by mohla v budúcnosti slúžiť ako informačný bod, pomyselné srdce Gotickej cesty.

„Gemer je jeden z najmalebnejších regiónov Slovenska, s ohromujúcim turistickým potenciálom, obrovským množstvom romantických zákutí, pamiatok a prírodných krás. Aj našou troškou sa snažíme prebudiť túto zakliatu záhradu z dlhého spánku, kedy ležala na okraji záujmu,“ vysvetlil David Raška, jeden zo Siedmich strážcov, prečo sa spolu s ďalšími nadšencami podujal podporiť tento projekt.

Siedmich strážcov podporia počas ich práce aj odborníci. Vo štvrtok kostolík navštívia reštaurátori Mgr. art. Peter Mlich a Mgr. art. Tomáš Székely, účasť potvrdila aj Mgr. Michaela Kalinová, ktorá počas prednášky taktiež vo štvrtok 17. augusta porozpráva o architektonicko-historickom výskume kostolíka. Podporu vyslovil aj Ing. Vladimír Kohút, ktorý bude v piatok 18. augusta prednášať o stavebnotechnických problémoch na pamiatkach.

„Projekt je zameraný na vytvorenie komunity, ktorá sa bude venovať výlučne ochrane  kostolíka v Henckovciach. Obec nemá potenciál mládeže, z ktorej by táto komunita mohla vzniknúť. Sú tu však jednotlivci, ktorí sa pridajú, ak niekto pripraví takúto možnosť,“ povedala Ing. arch. Eva Šmelková z OZ Gotická cesta.

Starostku obce Henckovce Vieru Nemcovú veľmi teší záujem študentov o Gemer a o unikátny kostolík. "Už od začiatku podporujeme rekonštrukciu tohto kostola v spolupráci s občianskym združením Gotická cesta. V budúcnosti v ňom plánujeme umiestniť expozíciu o ďalších kostolíkoch na Gotickej ceste. Očakávame zviditeľnenie a spropagovanie našej obce a kostola a pritiahnutie návštevníkov obce. Verím, že aj naši občania budú mať záujem o spoluprácu a pochopia, aký vzácny klenot v obci máme," povedala Nemcová.

Sedemdňový workshop ukončí podujatie pre verejnosť, ktoré sa bude konať v sobotu 19. augusta v čase od 10. hodiny až do večerných hodín. Strážcovia radi oboznámia všetkých návštevníkov so zaujímavosťami, ktoré sa s kostolíkom spájajú a poskytnú im odborný výklad. Srdečne vás na toto podujatie pozývame.

 

Projekt finančné podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

 

Občianske združenie Gotická cesta vzniklo 11. novembra 2009 ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce rožňavských pamiatkarov s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Rožňave. Okrem zakladajúcich členov z radov profesionálnych pracovníkov, zaoberajúcich sa ochranou a obnovou kultúrneho dedičstva, prijali členstvo v združení aj zástupcovia obcí, v ktorých sa pamiatky Gotickej cesty nachádzajú a tiež zástupcovia evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi ako vlastníci týchto kultúrnych pamiatok. Snahou občianskeho združenia je pracovať v prospech kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na turistickej trase Gotická cesta.

 

Kontakt:

Vlado Ondrejovič +421 904 920 023

David Raška +421 918 982 203

 

sedem.strazcov@gmail.com
https://www.facebook.com/gotickacesta/

 

Darca: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Grantový program:  Pomáhame pamiatkam 2017

...

Foto: Roman Ocelník

Henckovce

a

Henckovce

Ďalšie foto - súčasť tlačovej správy:

Henckovce

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...