Zapisovatelia zložili sľub ...

(zdroj: vucke)

Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa vymenoval zapisovateľov obvodných volebných komisií v jesenných voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Na slávnostnom akte v utorok 15. augusta zložili sľub.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov na piate volebné obdobie. Uskutočnia sa v sobotu 4. novembra 2017. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja určilo pre tieto voľby 11 volebných obvodov.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočňujú piatykrát a po štvrtý raz za ich organizáciu a priebeh zodpovedajú samosprávne kraje spolu s úradmi štátnej správy a Štatistickým úradom SR.

„V čase, ktorý predchádza vytvoreniu krajskej a obvodných volebných komisií, budete organizačne a administratívne zabezpečovať úlohy súvisiace s prípravou a priebehom prvého zasadnutia týchto komisií,“ povedal pri slávnostnom sľube Zdenko Trebuľa. „Budete plniť funkciu odborného poradcu príslušnej volebnej komisie. Tá má za povinnosť usmerňovať činnosť okrskových volebných komisií, rozhodovať o sťažnostiach, zisťovať a uverejňovať výsledky volieb. Verím, že prispejete k plynulému a dôstojnému priebehu volieb do samosprávnych krajov.“

Sľub predniesla zapisovateľka Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja Melánia Kolesárová: „Sľubujem na svoju česť, že budem  svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pri tom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“ Všetci zúčastnení ho potvrdili podaním ruky a podpisom.

Zapisovateľky a zapisovatelia obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov KSK na piate volebné obdobie:

Ing. Beáta Cimermannová,
Volebný obvod č.1 - okres  Košice I.,

Mgr. Martin Ištvan,
Volebný obvod č. 2 - okres Košice II.,

Zdenka Mrukviová,
Volebný obvod č. 3 - okres Košice III.,

Ing. Darina Šebeňová,
Volebný obvod č. 4 – okres Košice IV.,

MVDr. Ján Špak,
Volebný obvod č. 5 – okres Košice okolie,

Mgr. Adriana Hennelová,
Volebný obvod č. 6 – okres Gelnica,

JUDr. Gabriela Rákociová,
Volebný obvod č. 7 – okres Michalovce,

Ing. Dana Majorčíková, 
Volebný obvod č. 8 - okres Rožňava,

Ing. Anna Gregušová,
Volebný obvod č. 9 - okres Sobrance,

Mgr. Lívia Klaciková,
Volebný obvod č. 10 - okres Spišská Nová Ves,

Mgr. Beáta Kereštanová,
Volebný obvod č. 11 – okres Trebišov.

Klik tu:

Voľby do VÚC 2017

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

BRITAKOV umelecké kováčstvo

čistiareň

JSU Rožňava - výroba prívesných vozíkov

voda plyn kurenie

Kachliarstvo JANES

Gemerský magazín

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...