V Alvegu sa strieľalo ...

Miestna organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dobšinej

Druhú augustovú  sobotu Alweg v Dobšinej ožil športovými súťažami. Miestna organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dobšinej pod vedením predsedu Jozefa Lelka usporiadala 4. ročník súťaže v streľbe zo vzduchovky a v ďalších športových disciplínach – hod granátom, hod polenom a hod na plechovky. Už od stredy dobrovoľníci z miestnej organizácie pripravovali okolie na športovisko, vykosili a pohrabali priestranstvá a pozbierali všetky odpadky v okolí. V sobotu od deviatej hodiny sa členovia ZO SZTP s nadšením zapájali do pripravených športových súťaží a počas celého dňa bolo v areáli Chatovej osady veselo.  Po štyroch hodinách súťaženia všetkým prítomným dobre padol chutný guláš, ktorý navarili členky našej organizácie na čele s Ankou Markechovou.  Touto cestou chceme poďakovať  spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o za poskytnutie priestorov na Alwegu, spoločnosti Mestské lesy Dobšiná s.r.o za zapožičanie vzduchoviek a sponzorstvo a Mestu Dobšiná a p. primátorovi za krásne poháre a diplomy pre víťazov. Ďakujeme aj nášmu priaznivcovi,  poslancovi NR SR Petrovi Pamulovi za vecný sponzorský dar. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme, výhercom gratulujeme a tešíme sa na nich opäť o rok.       

  Text a foto : členovia ZO SZTP

Miestna organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dobšinej

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

BRITAKOV umelecké kováčstvo

čistiareň

JSU Rožňava - výroba prívesných vozíkov

voda plyn kurenie

Kachliarstvo JANES

Gemerský magazín

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...