Pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ informovali na tlačovej besede o prelomovom výskume

a

...

Pracovníci Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP informovali vo štvrtok 7. decembra 2017 na tlačovej konferencii o prelomovom výskume smerujúcom k včasnej diagnostike Parkinsonovej choroby. Jeho cieľom je umožniť potvrdenie tohto ochorenia ešte pred objavením sa charakteristických porúch hybnosti u pacientov, teda v skoršom štádiu vývoja ochorenia, kedy by bolo možné aplikovať potenciálne neuroprotektívne lieky s podstatne vyššou efektivitou a prejavy ochorenia tým výraznejšie oddialiť.

Rečníkmi na tlačovej konferencii boli pracovníci Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP – prednostka prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, zodpovedná riešiteľka projektu, koordinátor projektu MUDr. Matej Škorvánek, PhD. a jeho spoluriešiteľka MUDr. Eva Feketeová, PhD. Ako na stretnutí s novinármi konštatoval dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., na výskumníkov z Lekárskej fakulty UPJŠ je patrične hrdý a verí, že ich výskum prinesie v budúcnosti ďalšie zaujímavé výsledky. „Každá nová informácia je tiež nádejou a povzbudením pre pacientov trpiacim Parkinsonovou chorobou, ktorá predstavuje značné obmedzenia v ich životoch a užívanie účinných liekov má aj svoje nežiaduce účinky,“ poznamenal Ing. František Scherer, zakladateľ Spoločnosti Parkinson Slovensko.

ŽIVÉ STROMČEKY PIZZA Rožňava air optic

Projekt APVV–14-0415 nazvaný „Nové biomarkery premotorického štádia Parkinsonovej choroby“ začali pracovníci Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP realizovať v januári 2015 a ukončený by mal byť v júni 2019. Dizajn projektu je však dlhodobý s cieľom identifikovať najprínosnejšie faktory umožňujúce diagnostiku už predmotorického štádia Parkinsonovej choroby, a preto v ňom chcú pokračovať a žiadať o nadväzujúce národné aj medzinárodné granty. Hlavným posolstvom brífingu je výzva výskumníkov adresovaná širokej verejnosti – hľadajú totiž ďalšie osoby so špecifickou poruchou spánku ochotné zapojiť sa do výskumu...

Povedal Vám niekto v minulosti, alebo ste mali sami pocit, že počas spánku akoby „prežívate svoje sny“ - napríklad udierate alebo rozhadzujete rukami, hýbete nohami, akoby ste utekali? Ak si na túto otázku odpoviete „áno“ a máte viac ako 50 rokov, je možné, že trpíte aj Vy touto vysokorizikovou poruchou spánku a v najbližších rokoch sa u Vás vyvinie plne vyjadrená Parkinsonova choroba.

Pokiaľ sa chcete zapojiť do prelomového výskumného projektu a zistiť, či je u Vás vysoké riziko vyvinutia Parkinsonovej choroby, kontaktujte pracovníkov výskumného tímu a to buď telefonátom na číslo 0940 513 350, alebo vyplnením formulára cez webovú stránku www.parkinsonovachoroba.com , kde sa o projekte môžete dozvedieť viac.

Po vyplnení formulára zameraného na rizikové faktory ochorenia Vás bude v prípade zistenia zvýšeného rizika Parkinsonovej choroby kontaktovať člen výskumného tímu ohľadom spresnenia údajov a ďalšieho postupu...

...

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

a

a

BRITAKOV umelecké kováčstvo

čistiareň

JSU Rožňava - výroba prívesných vozíkov

voda plyn kurenie

Kachliarstvo JANES

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...