Pomôžte seniorom žiť v dôstojných podmienkach na sklonku ich života.

Pomôžte seniorom žiť v dôstojných podmienkach na sklonku ich života.

...

Zapojte sa do adventnej zbierky „Zmeň tento príbeh“, ktorá pomôže Domu charity v Kokave nad Rimavicou zrekonštruovať a rozšíriť priestory.

Zmeň tento príbeh je kampaň a zároveň finančná zbierka venovaná seniorom, ktorí stratili sebestačnosť a sú odkázaní na celodennú opatrovateľskú starostlivosť v našom zariadení.

Žiť dôstojne na sklonku života je posolstvom celej kampane. Spoznajte príbehy seniorov, ktorí vo svojej osamelosti nachádzajú v Dome charity svoj druhý domov.

Darujte aj Vy finančný príspevok a pomôžte nám meniť ich príbehy.

Zbierka potrvá od 15.12. do 31.12.2017. V závere roka bude celý výťažok zbierky venovaný na nevyhnutnú rekonštrukciu priestorov Domu charity sv. Vincenta de Paul v Kokave nad Rimavicou, kde poskytujeme 24 hodinovú opatrovateľskú starostlivosť klientom s najťažším stupňom odkázanosti na pomoc.

Prispejte do zbierky aj vo vašom meste, obci, farnosti, vo vašom podniku, či firme.

Kliknite si na www.charitaroznava.sk a prečítajte si autentické príbehy seniorov, ktorí potrebujú vašu pomoc.

 

Ďakujeme Vám za dôstojné podmienky pre našich seniorov.

Krásny adventný čas želá Diecézna charita Rožňava

...

Kampaň http://charitaroznava.sk/sk/sk/zmen-tento-pribeh/ s prvým autentickým príbehom.

...

Pomôžte seniorom žiť v dôstojných podmienkach na sklonku ich života.

...

Pre zväčšenie klik na plagát:

Pomôžte seniorom žiť v dôstojných podmienkach na sklonku ich života.

Foto Domu charity sv. Vincenta de Paul v Kokave nad Rimavicou, kam poputuje výťažok zbierky:

Pomôžte seniorom žiť v dôstojných podmienkach na sklonku ich života.

BRITAKOV umelecké kováčstvo

čistiareň

JSU Rožňava - výroba prívesných vozíkov

voda plyn kurenie

Kachliarstvo JANES

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...