Pestovatelia ovocia pozor! Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici nemožno predávať

a

...

V priebehu tohto roku zaznamenali nitrianski colníci viaceré prípady ponúkania liehu vyrobeného v pestovateľskej pálenici na predaj, ktorý je však podľa zákona výhradne určený pre osobnú spotrebu pestovateľa ovocia a jeho domácnosti. Len v predvianočnom období zaznamenali 7 takýchto prípadov. Najnižšia pokuta za nelegálne nakladanie s liehom vyrobeným v pestovateľskej pálenici je 332 eur.

Nitrianski colníci v rámci bežnej kontrolnej činnosti v priebehu tohto roka zistili viaceré prípady porušenia ustanovenia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, podľa ktorého lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

Pestovateľovi ovocia a jeho domácnosti platná legislatíva umožňuje za jedno výrobné obdobie, t.j. od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka, v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve 43 la, t.j. 43 litrov 100%-ného alkoholu s použitím zníženej sadzby spotrebnej dane z liehu (5,40 eur/la), čo predstavuje zníženie o polovicu základnej  sadzby. Jednou z podmienok možnosti uplatnenia tohto finančného zvýhodnenia pre drobných pestovateľov je práve to, že takýto lieh je určený iba pre potreby pestovateľa a jeho domácnosti a nesmie byť ponúkaný na predaj a ani inak uvádzaný na trh.

Služby pestovateľských páleníc využíva podľa úrody ovocia približne pol milióna Slovákov. Colný úrad Nitra v súčasnosti eviduje 39 pestovateľských páleníc, v ktorých bolo počas posledného výrobného obdobia vyrobených viac ako 165 000 litrov 100%-ného alkoholu (165 071,59 l a.). Aj z toho dôvodu apelujeme na pestovateľov ovocia, ktorý využívajú služby pestovateľských páleníc, na dodržiavanie ustanovenia zákona o spotrebnej dani z liehu, ktoré obmedzujú využitie liehu vyrobeného v týchto páleniciach len pre vlastnú potrebu pestovateľa a jeho domácnosti. V prípade zistenia porušenia môže totiž colný úrad porušiteľovi uložiť pokutu vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 332 eur. Fake cigarettes and rolling tobacco contain nearly six times as much lead as genuine products, causing massive damage to the organs and nervous system, especially in children.The products, most of which are manufactured China and Russia, also contain higher levels of Cadmium which is linked with Kidney disease and arsenic which increases the risk of lung, liver and other cancers.Úlohou sankcií je nielen finančne postihovať porušovanie ustanovení zákona, ale aj preventívne obmedzovať priestor pre možné daňové úniky.

...

FS SR

a

BRITAKOV umelecké kováčstvo

čistiareň

JSU Rožňava - výroba prívesných vozíkov

voda plyn kurenie

Kachliarstvo JANES

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...