Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2017

roznyo

...

novembri 2017 v porovnaní s novembrom 2016 vzrástla zamestnanosť v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 7,4 %,  priemysle a doprave, skladovaní zhodne o 3,7 %, ubytovaní o 3,1 %, maloobchode o 2,7 %, stavebníctve a informačných, komunikačných činnostiach zhodne o 2,2 % a vo veľkoobchode o 1,4 %. Znížila sa len vo vybraných trhových službách o 0,4 %.

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 vzrástla zamestnanosť v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,3 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,9 %, ubytovaní o 6,7 %, informačných a komunikačných činnostiach o 3,7 %, doprave a skladovaní o 3,6 %, maloobchode o 3,2 %, priemysle o 3,1 %, stavebníctve a veľkoobchode zhodne o 2,4 % a vo vybraných trhových službách o 1,9 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v novembri 2017 oproti novembru 2016 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,3 % (dosiahla 443 eur), vybraných trhových službách o 7,2 % (985 eur), doprave a skladovaní o 8 % (1 031 eur), veľkoobchode o 5,6 % (1 035 eur), priemysle o 5,2 % (1 241 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 3,5 % (1 057 eur), stavebníctve o 2,4 % (734 eur), ubytovaní o 2,2 % (744 eur), maloobchode o 2,1 % (713 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,1 % (1 833 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v novembri 2017 medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,4 %, doprave a skladovaní o 6 %, vybraných trhových službách o 5,2 %, veľkoobchode o 3,7 %, priemysle o 3,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,6 %, stavebníctve o 0,5 %, ubytovaní o 0,3 % a v maloobchode o 0,2 %. Nižšia bola v informačných a komunikačných činnostiach o 1,8 %.

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa mzda zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,4 % (dosiahla 431 eur), doprave a skladovaní o 7,4 % (909 eur), maloobchode o 6,7 % (673 eur), priemysle o 4,7 % (1 038 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 4,5 % (968 eur), veľkoobchode o 4,4 % (905 eur), vybraných trhových službách o 4,1 % (895 eur), stavebníctve o 3,1 % (667 eur) a v ubytovaní o 0,9 % (674 eur). Znížila sa len v informačných a komunikačných činnostiach o 3,1 % (1 680 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,1 %, maloobchode o 5,4 %, doprave, skladovaní o 6 %, priemysle o 3,4 %, predaji, oprave motorových vozidiel o 3,2 %, veľkoobchode o 3,1 %, vybraných trhových službách o 2,8 % a v stavebníctve o 1,8 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,3 % a v ubytovaní o 0,4 %.

...

su sr

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

BRITAKOV umelecké kováčstvo

čistiareň

JSU Rožňava - výroba prívesných vozíkov

voda plyn kurenie

Kachliarstvo JANES

Gemerský magazín

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...