GEMINI CARS PIZZA Rožňava Miesto pre Vašu reklamu

Preventívno-bezpečnostná akcia mestskej polície

Mestská polícia Rožňava Dacia Duster

...

Dňa 15.05.2019 v poludňajších hodinách Mestská polícia Rožňava v súčinnosti s Oddelením sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Rožňava vykonala preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo podávania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov a zákazu požívania alkoholu týmito osobami. Súčasne bola akcia zameraná aj na dodržiavanie zákazu fajčenia v okolí škôl na území mesta. Počas tejto akcie bolo zistené porušenie zákazu fajčenia u 3 študentov a požitie alkoholu u 4 mladistvých študentov, ktorí alkohol konzumovali v parku pri Obchodnej akadémii v Rožňave. Vykonanou dychovou skúškou bolo zistené najvyššie množstvo alkoholu v krvi 0,58mg/l, čo predstavuje až 1,21 promile. Ľudský organizmus sa až do 18 rokov vyvíja a mladý organizmus nie je schopný spracovať väčšie množstvo alkoholu naraz, preto uvedené množstvo alkoholu už môže predstavovať vážne ohrozenie zdravia pre takéto osoby. Z uvedených dôvodov bude mestská polícia v takýchto akciách pokračovať aj v budúcnosti.


Ing. Róbert Hanuštiak

náčelník MsP Rožňava

...

Mestská polícia Rožňava Dacia Duster

BRITAKOV umelecké kováčstvo

čistiareň

JSU Rožňava - výroba prívesných vozíkov

voda plyn kurenie

Kachliarstvo JANES

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...