AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA Rožňava

Som presvedčený, že ocenenie im právom patrí

a

Fotku do tohto píspevku som stiahol zo stránky tety Zuzky Klinckovej. Myslím, že ju môžem osloviť teta, keďže sme sa ako susedia poznali takmer 50 rokov, teda od môjho narodenia. Ona bola vtedy možno vysokoškoláčka. Mala veľmi dobrých rodičov, s ktorými som často pokecal.
...
S pani Kohutiarovou sme pôsobili spolu v Komisii školstva pri MÚ v rokoch 2010-2014.
...
Všetky tri ženy boli strašne obetavé, milovali zvieratká a za ich záchranu by dali aj život. A to sa aj stalo. Už sa to nedá zvrátiť. Na ocenenie ich nezištnej dobrovoľníckej práce som práve doručil emailom Návrh skupiny poslancov v tomto znení:
...
Skupina poslancov MZ Rožňava:
Roman Ocelník, Pavol Burdiga, Juraj Balázs a Dionýz Kemény

Navrhované osoby: Zuzana Klincková, Zdenka Majeríková, Katarína Kohutiarová
Navrhovateľ: vyššie uvedená skupina poslancov MZ Rožňava
Návrh na ocenenie Cena mesta Rožňava – In memoriam
...
Odôvodnenie návrhu:
Dobrovoľníčky Zuzana Klincková, Zdenka Majeríková a Katarína Kohutiarová s láskou a v plnom nasadení pomáhali opusteným zvieratkám, hlavne ale psíkom. Túto činnosť vykonávali hlavne v čase osobného voľna, bez ohľadu na čas, pratkticky boli v pohotovosti 24 hodín denne.
Tieto obetavé ženy suplovali povinnosti samosprávy, keďže podľa § 22 zákona č. 39/2007 z.z. o veterinárnej starostlivosti odsek (11) Obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje starostlivosť o túlavé zviera od okamihu jeho ...
Svoju obetavú dobrovoľnícku činnosť vykonávali častokrát s plným nasadením bez ohľadu na hroziace nebezpečenstvá, čo sa im ale stalo osudným dňa 13.-teho novembra roku 2019, keď pri pomoci psíkom zaplavovaného útulku v Revúcej doplatili tým najcennejším, vlastným životom.

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli navrhnúť Zuzanu Klinckovú, Zdenku Majeríkovú a Katarínu Kohutiarovú na udelenie ocenenia Cena mesta Rožňava – In memoriam.

Roman Ocelník, Pavol Burdiga, Juraj Balázs a Dionýz Kemény

Roman Ocelník foto Juraj Balázs foto

...

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...