... oslávila 50-ročne výročie prevádzky

a

...

Vápenka Slavec tohto leta oslávila 50-ročne výročie prevádzky. Začiatok prevádzky po výstavbe šachtových pecí typu Maerz sa na peci č.1 uskutočnil dňa 7.4.1972, a na peci č.2 sa štart uskutočnil dňa 8.6.1972 . Vápenka bola postavená na výpal vápna zemným plynom. V roku 2014 sa palivová základňa rozšírila o možnost vypálu uhlim, a v súčasnosti sa investuje do možnosti spaľovania biomasy. V lete v roku 2019 vo vápenke pribudla linka miešania stavebných zmesí. V súčasnosti sa vykonáva montáž slnečných kolektorov na výrobu elektriny o výkone 500kW. Primárna výroba od vykládky a skladovania vápencov, zavážania pecí, linky pecí, odsunu vápna do zásobníkov, vykládky skladovania dávkovania a inertizácie linky alternatívnych palív, linky fluidizovaného vápna a mixovacej stanice sú plne automatizované systémom PLC Siemens Simatic. Sekundárna výroba zahrňujúca hydratizáciu, mlynicu vápna a expedíciu je riadená pôvodným reléovým systémom riadenia, pričom v tomto roku by sa mala modernizovať na riadenie pomocou PLC.

Ďakujeme všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľali a podieľajú na tejto priemyselnej výrobe so širokým záberom, a na napĺňaní spoločenskej potreby dostupnosti vápna a vapennych výrobkov na trhu.

Ing.Drenko Florián

Carmeuse Slovakia s.r.o.

...

a

q

a

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...