Z HORIACEHO TRAKTORA SA POŽIAR ROZŠÍRIL NA RODINNÝ DOM

a

...

Z HORIACEHO TRAKTORA SA POŽIAR ROZŠÍRIL NA RODINNÝ DOM Včera v popoludňajších hodinách došlo v meste Dobšiná k požiaru traktora, ktorý premával po ceste z Dobšinského kopca smerom do mesta Dobšiná. Šetrením na mieste bolo zistené, že požiar vznikol v dôsledku technickej poruchy poľnohospodárskeho stroja, ktorý následne vodič odstavil na ceste pri rodinnom dome a z ktorého sa požiar rozšíril na rodinný dom. V súvislosti s uvedenou udalosťou bola čiastočne uzavretá cesta priamo v meste Dobšiná.

Zdroj:: MVSR

Foto: Int

....

a

a

a

a

a

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...