Obmedzenie verejnej premávky v okrese Rožňava

Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave Vás informujeme o pripravovanom obmedzení verejnej premávky v okrese Rožňava dňa 16.9.2022 z dôvodu zabezpečenia pripravovaného podujatia Cyklistických pretekov okolo Slovenska.


Obmedzenia a regulovanie cestnej premávky vykonajú policajti OR PZ v Rožňave v súčinnosti s Mestskou políciou + MOPS v Dobšinej a za účasti železničnej polície.

Obmedzenia budú v predmetných úsekoch ciest nasledovne.

Od 14.00 hod. do 16.00 hod.

-          cesta II/526 úsek Hrádok až obec Štítnik

-          cesta II/587 úsek obec Štítnik Roštársky kopec  až križovatku so št. cestou I/67 Henckovce

-          cesta I/67 Henckovce až po mesto Dobšiná a dobšinský kopec št. cesta I/67 smer od Popradu

-          cesta I/67 Dobšinský kopec až Mlynky cesta č. II/535 opúšťajú okres Rožňava

 

Po trase cyklistických pretekov budú taktiež uzavreté napájajúce sa cesty III. triedy v jednotlivých obciach

Cesta III/3037 smer Rozložná

Cesta III/3040 smer Slavošovce

Cesta III/3038 smer Kocelovce

Cesta III/3029 smer Petrovo

Cesta III/3033 smer Rejdová

Cesta III/3048 smer Dobšinská Maša

Cesta III/3047 smer Dedinky

 

Po prejdení  uzatváracieho vozidla pelotónu v úseku bude v tomto premávka obnovená bez obmedzení.

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...