Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

V Rožňave sa vybudoval nový cyklochodník

V Rožňave sa po 6 mesiacoch ukončili stavebné práce spojené s rekonštrukciou pôvodného chodníka pre peších. V rámci nich sa na najväčšom rožňavskom sídlisku Juh vybudoval nový cyklochodník. Výstavba takmer 1,5 km dlhého úseku prebiehala od apríla a jej cieľom bolo zvýšiť komfort a bezpečnosť nielen cyklistov, ale aj chodcov. Dielo v celkovej sume viac ako 300-tisíc EUR bez DPH zrealizovala pre Mesto Rožňava spoločnosť EUROVIA SK.

Nový cyklochodník sa nachádza na najväčšom rožňavskom sídlisku Juh a bude slúžiť nielen na rekreačné účely, ale aj ako rýchla spojka do práce. Pozostáva z dvoch pruhov – jeden pre cyklistov a druhý pre peších. Začína sa na ulici Jána Pavla II. pri križovatke s Jovickou ulicou a pokračuje smerom na juh cez križovatky s Kyjevskou a Zakarpatskou ulicou. V tomto bode cyklochodník prechádza cez štvorprúdovú komunikáciu na druhú stranu ulice Jána Pavla II. a vedie cez ďalšie križovatky s ulicami Kasárenská a Gemerská. Trasa končí pri križovatke ulice Jána Pavla II. v bode, kde sa napája na Šafárikovu ulicu - tá ďalej pokračuje do centra mesta a do jeho priemyselnej časti.

„Cyklochodník sa zrekonštruoval na pôvodnom chodníku pre peších. Keďže rozšírenie chodníka nebolo možné kvôli blízkemu umiestneniu optických sietí v zelenom páse, chodník aj po rekonštrukcii zostal v rovnakom profile 3,5 m. Na každý z dvoch cyklistických pruhov sa vyhradil 1 m a pruh pre chodcov má šírku taktiež 1 m. V rámci chodníka pre chodcov sa vytvoril aj signálny a varovný pás, každý o šírke 0,2 m. Farebne sa asfaltový povrch rozdelil tak, že časť pre chodcov má čiernu a časť pre cyklistov červenú farbu,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

V rámci rekonštrukcie komunikácie sa odfrézovali a vybúrali všetky pôvodné vrstvy chodníka. Následne sa zrealizovala nová konštrukcia, na ktorú sa položil nový povrch. Na vonkajších stranách chodníka sa osadili nové záhradné obrubníky. Súčasťou novovybudovanej cyklotrasy sú aj dve odpočívadlá pre chodcov a cyklistov s plochou 14 m 2 . Na oboch odpočívadlách Rožňavčania nájdu stojany na bicykle, odpadkové koše a samostatne stojacie betónovo-drevené lavičky. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti sa na začiatku a na konci cyklochodníka, ako aj na všetkých križovatkách v trase vybudovali bezbariérové prechody.

Zdroj:Tímea Pajtinková

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...