Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Predstavenie celovečerného programu ZÁBAVKY A HRY TANEČNÉ II zavíta aj do nášho mesta

Folklórny súbor ŽELEZIAR

www.zeleziar.sk

https://actores.sk/program/

Predaj v pokladni divadla | prízemie OKC:

Pokladňa: 0917 676 223

Otváracie hodiny:

UTOROK a PIATOK 11.00 – 15.00 alebo hodinu pred podujatím

Vstupenky si je možné rezervovať na tel. č. 0917 676 223 formou hovoru alebo zanechaním odkazu. Vstupenky budú rezervované 5 pracovných dní odo dňa rezervácie. Po tomto termíne bude rezervácia bez upozornenia automaticky zrušená a vstupenky vrátené do predaja. 

Rezerváciu môžete uskutočniť aj pomocou online formulára najneskôr 5 pracovných dní pred predstavením.

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...