Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Rozkvitnutá nádhera ...

Obec Kružná - Okres Rožňava - Slovensko

...

Obec Kružná - Okres Rožňava

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1327 – Keurus – kedy predok Mariássovcov vymenil dedinu, ktorá patrila k hradu Brzotín s gemerskými Batizovcami. To znamená, že dedina sa vyvinula na území Brzotína. Založenie Kružnej je dielom rodiny Mariássovcov a počiatky obce siahajú na koniec 13. storočia. Bebekovci neskôr sa snažili získať späť majetok a až do vymretia rodu Bebekovcov trvali majetkové spory medzi uvedenými rodinami, ale Mariássovci si udržali dedinu až do zrušenia poddanstva.

Názov obce v priebehu dejín v dokumentoch mal nasledujúce podoby: Kewres (Kőris), Kerus, Kourus, Keurus, Kurus, 1906 Berzétekőrös, Kőrös, 1920 Kerešovce, 1948 Kružná.

Názov obce v podstate poukazuje, že bola založená na vyklčovanom lese kőris – jaseň.

Obec Kružná - Okres Rožňava - Slovensko

Pomerne neskoré založenie obce vysvetľujú pomery okolia. Pôdu vhodnú na siatie obec má málo a aj pri dobrom hnojení nedávala viac ako dve semienka na jedno zasiate. Preto obyvatelia boli odkázaní na bohaté lesy Plešivskej planiny: rúbali drevo, pálili uhlie a pásli obce. Zdá sa, že najviac úspechov mali v pálení uhlia ako o tom svedčí aj časť nápisu na historickej pečati obce SEN*EGETÖ – szénégető – páliace uhlie. V pokojnejších časoch obyvatelia obce predávali drevené uhlie blízkym hutám a baniam. Značná časť obyvateľov sa zaoberala aj chovom oviec.

Zdroj: Obec Kružná

...

Obec Kružná - Okres Rožňava - Slovensko

Obec Kružná - Okres Rožňava - Slovensko

Obec Kružná - Okres Rožňava - Slovensko

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...