Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Fotografie zo života a priestorov Diecéznej charity Rožňava

Ako to vlastne na charite vyzerá? Čo tam vlastne robia? Odpovede na tieto otázky ponúkajú fotografie činnosti zariadení Diecéznej charity Rožňava, ktoré od 23.10.2023 do 16.11.2023 vystavuje Gemerská knižnica Pavla Dobšinského vo svojich priestoroch na Lipovej 3 v Rožňave spolu s ukážkami tvorby klientov charity pod názvom malé veci VEĽKÉ SKUTKY.

„Gemerská knižnica spolupracuje s Diecéznou charitou na viacerých úrovniach, dlhodobo pozorujeme aktivitu klientov útulku a nocľahárne, je to systematická práca na zvyšovaní životnej úrovne aj nadobúdania poznatkov. V našich policiach sa ukrýva mnoho životných príbehov, ale ako sa hovorí, radšej raz vidieť, ako stokrát počuť, preto je určite dobré prísť k nám urobiť si obraz o charite osobne a zblízka“, hovorí knihovníčka Tatiana Bachňáková z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského.

Diecézna charita Rožňava pôsobí na území rožňavskej diecézy od roku 1995. Poskytuje služby v zmysle Zákona o sociálnych službách a jej cieľom je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu pomocou ľuďom v hmotnej, sociálnej, duševnej a duchovnej núdzi. Prijímatelia dostávajú pomoc v:

- Rožňave – útulok, nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, opatrovateľská služba

- Gelnici – denný stacionár, príprava, výdaj a rozvoz obedov, opatrovateľská služba

- Divíne (okr. LC) – denný stacionár

- Brezne – nízkoprahové denné centrum, poradenské centrum

- Pre odídencov z Ukrajiny poskytujú pomoc centrá podpory v Brezne, Revúcej a Rožňave

- Farských charitách,

- Celej diecéze vďaka pracovníkom v teréne.

„Systematicky sa snažíme zlepšovať vzdelanie zamestnancov charity a zvyšovať tak kvalitu poskytovaných služieb v každom smere. Veľmi si ceníme dvere, ktoré nášmu svetu otvorila Gemerská knižnica, lebo tak môžeme ukázať, že všetky naše malé kroky smerujú k veľkým skutkom lásky“, doplnila PR manažérka Diecéznej charity Rožňava Lucia Černáková. Fotografie vyhotovili fotografi Maroš Ryba (Slovenská katolícka charita) a Svadobný fotograf - Lukáš Hlubovič - svadobný fotograf (lukashlubovic.sk).

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...