AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

MESTO MLADÝM !!!

Ladislav Gažík

Vo svojom volebnom programe som naznačil, že chcem v meste zabezpečiť prosperitu, bezpečnosť a poriadok.

Volebný program mám zameraný na udržanie mladých v meste a prehĺbenie úcty k seniorom. Prihováram sa preto k Vám milí mladí ľudia, nebuďme ľahostajní k svojmu mestu.

Komunálne voľby dávajú možnosť aj mladým vyjadriť svoj vzťah k mestu, k prostrediu v ktorom žijeme, prezentovať svoj vzťah k rôznym skupinám obyvateľov, svoje predstavy o budúcnosti mesta. Mojim hlavným cieľom je podnietiť záujem aj Vás mladých o naše mesto Rožňava v ktorom žijeme, podporiť v ňom spoluzodpovednosť a úsilie o lepší život.

Ponúkam Vám priestor na spoluprácu, nechcem, aby mladí ľudia boli iba pozorovateľmi, keď sa rozhoduje „o nich- bez nich“.

V dnešnom svete má mnoho mladých ľudí také problémy, ktoré niektorí považujú za úplne zbytočné, ale niekedy sú tie zbytočné problémy naozaj problémom. Ako kandidát na post primátora mesta a kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva Rožňava, chcem predložiť svoje návrhy k istým zmenám a hľadať riešenia daného stavu. Chcel by som vytvoriť poradný zbor primátora z ľudí, ktorí požívajú v meste prirodzenú autoritu z prostredia kultúry, školstva, športovcov, podnikateľov a samozrejme mladých aktívnych ľudí, pretože vy mladí ľudia ste zárukou dynamiky a kreativity života.

Mám za to , že vytvorenie perspektívnych aktivít bude zárukou záujmu uplatnenia sa predovšetkým v pracovných príležitostiach a samotného rozvoja progresívnej bytovej politiky v našom meste. Myslím si , že tieto dva navzájom súvisiace oblasti úzko súvisia a niet pochýb o ich potrebe.. Verím, že sa strategicky vieme zhodnúť na mnohých dostupných štátnych, európskych a súkromných zdrojov ako vklad k realizácii spokojnosti a rozvoja nášho mesta. Vylúčme všetky špekulácie o manipulácii výberových konaniach súvisiace s korupciou či finančne posilňovanie pár rodín v meste, ktoré profitujú ruka v ruke so zástupcami politických strán , vytvorme zdravé prostredie s možnosťou hlasnej kritiky a návrhov prípadných zmien.

Všetko to však záleží nielen na mne ako kandidáta , ale predovšetkým na vašom osobnom záujme zúčastniť sa celého procesu, verejného záujmu ide o naše mesto s veľkým R a to je spoločná objednávka a budúcnosť , ktorá je výzvou bez rozdielu politického trička. Kandidujem preto v týchto voľbách ako nezávislý kandidát , bez ovplyvňovania straníckych príkazov a nezmyselných rozhodnutí či lobistických skupín, ktorý si v mnohých prípadoch pomýlili prosperitu mesta za prosperitu vyvolených a to predsa nesmieme dopustiť!!

Verím, že nie je neskoro a svojou účasťou v nastávajúcich komunálnych voľbách potvrdíte význam mojich slov a udáte spoločenské – ekonomické smerovanie pre nás, Rožňavčanov.

Dňa 27.novembra 2010 v poslednú novembrovú sobotu sa budú konať komunálne voľby uchádzam sa o Vašu dôveru a podporu a každý hlas si budem nesmierne ceniť, bude to pre mňa veľkou výzvou.

S úctou

Kandidát na post primátora mesta a poslanca MZ - Ladislav Gažík - viac klik TU

Ladislav Gažík

Informátor -reklamno-informačné noviny pre Rožňavu a okolie zdarma do schránok

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...