Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Napokon sa prebrala!

rieka Slaná

Príroda sa nakoniec prebrala - prebúdza sa. Dnešný pekný a slnečný deň naša čitateľka Danka nestrávila na motocrosse, vybrala sa však na prechádzku ku rieke Slanej. Z rodinnej prechádzky nám zaslala zopár pekných, oku lahodiacich záberov.

rieka Slaná

A na záver trochu múdrosti ohľadom Slanej:

1594 Nižná Slaná RV/KI gemer. 1773 Alsó-Sajo, Ni[e]der-Salz, Nižna Slana, 1786 Alschó-Schajó, Nieder-Salz, Nižna Slana, 1808 Alsó-Sajó, Nieder-Salz, Nižní Slaná, 1863–1913 Alsósajó, 1920– Nižná Slaná

2734 Vyšná Slaná RV/KI gemer. 1773 Felső-Sajó, Ober-Salz, Wissna Slana, 1786 Felschő-Schajó, Ober-Salz, Wissna Slana, 1808 Felső-Sajó, Ober-Salz, Wyssní Slaná, 1863–1913 Felsősajó, 1920– Vyšná Slaná

V obci NIŽNÁ SLANÁ (okr. ROŽŇAVA) sa v roku 1995 nachádzali najčastejšie tieto priezviská: GUNÁR 41×; GUNÁROVÁ 34×; MAKO 30×; MAKOVÁ 30×; GAZDÍKOVÁ 19×; JUNGER 17×; GAZDÍK 15×; JUNGEROVÁ 15×; TOMÁŠIK 14×; PLAČKO 13×; GRANČÁK 13×; TOMÁŠIKOVÁ 12×; PLAČKOVÁ 12×; ČIPKA 11×; KRČMÁROVÁ 11×; KARASOVÁ 10×; SOJÁKOVÁ 9×; DOVCOVÁ 8×; GRANČÁKOVÁ 8×; ANDERKOVÁ 8×; HAJČIOVÁ 8×; RUSŇÁKOVÁ 8×; ŠIMONOVÁ 7×; BENDÍK 7×; SLOVÁK 7×; DOVEC 7×; KARAS 7×; TÓTHOVÁ 7×; OLEXOVÁ 7×; PROKOVÁ 7×; SOJÁK 7×; PROK 6×; ANDERKO 6×; KANABA 6×; HUDÁK 6×; KRČMÁR 6×; ONDREJOVÁ 6×; NOVOTNÁ 6×; SLOVÁKOVÁ 6×; PETERGÁČOVÁ 6×; KATONOVÁ 5×; KLEMENTOVÁ 5×; BOROŠOVÁ 5×; KALINOVÁ 5×; KERŠÁK 5×; KOPRIVÁ 5×; HAJČI 5×; FECKOVÁ 5×; SPIŠÁKOVÁ 5×; ŠLOSÁRIKOVÁ 5×; LENGHART 5×; JACKO 5×; ROMOKOVÁ 5×; BOLAČEKOVÁ 5×; BEŇOVÁ 4×; FERKOVÁ 4×; MÜLLER 4×; BALOG 4×; SUROVÁ 4×; LEŠTACH 4×; ONDREJ 4×; ZELIENKOVÁ 4×; KLEMENT 4×; BALOGOVÁ 4×; BOLAČEK 4×; KOPRIVÝ 4×; ŠOFRANKOVÁ 4×; VANDRÁŠIK 4×; HUDÁKOVÁ 4×; ČIPKOVÁ 4×; NOVOTNÝ 4×; ŠULOKOVÁ 4×; ČERNAJOVÁ 4×; TÓTH 4×; ŠIMON 4×; ŠLOSÁRIK 4×; KLIMENTOVÁ 4×; SCHWARCZ 4×; BOJKO 4×; ŠMEGNER 4×; ŠEVČÍK 4×; ZNAČKO 4×; KATONA 4×; KOLESÁROVÁ 4×; VIERGOVÁ 4×; LÖRINCOVÁ 4×; JANCO 3×; BENEDIK 3×; LAJGÚT 3×; KRAKOVÁ 3×; KANABOVÁ 3×; ZATROCHOVÁ 3×; KALISOVÁ 3×; KORINTUŠ 3×; STANČÍKOVÁ 3×; KERŠÁKOVÁ 3×; GYÖNGYÖSOVÁ 3×; HLADKÝ 3×; FECKO 3×; ZELIENKA 3×, ...

V obci VYŠNÁ SLANÁ (okr. ROŽŇAVA) sa v roku 1995 nachádzali najčastejšie tieto priezviská: LUKÁČOVÁ 18×; VIDO 17×; VIDOVÁ 17×; LUKÁČ 17×; VYSOKÁ 16×; ANTALOVÁ 15×; ROGOS 14×; HRIC 13×; TOMÁŠIKOVÁ 13×; MOLČAN 12×; VYSOKÝ 12×; REVÚCKY 11×; TOMÁŠIK 11×; ROCHFALUŠIOVÁ 10×; ROGOSOVÁ 10×; ĎURIŠKOVÁ 10×; HRICOVÁ 10×; GALLOVÁ 10×; ĎURIŠKO 9×; REVÚCKA 9×; ANTAL 9×; LIPTAI 8×; GALLO 8×; SENTPÉTERY 7×; ZABREL 7×; ZABRELOVÁ 7×; MOLČANOVÁ 6×; BENEDIKTY 6×; BENEDIKTYOVÁ 6×; SEKERKA 6×; ROCHFALUŠI 5×; SENTPÉTERYOVÁ 5×; HÁBLIOVÁ 5×; NEMCOVÁ 5×; ROKFALUŠI 4×; LIPTAIOVÁ 4×; MIHÁLIK 4×; KALINOVÁ 4×; MELOŠOVÁ 4×; HÁBLI 3×; ZÁBREL 3×; VALKO KRIŠŤÁK 3×; FERKOVÁ 3×; BRDIAR 3×; KOVÁČOVÁ 3×; KRUPÁROVÁ 3×; ROMOK 3×; FIFIK 3×; HADAR 3×; LENKEY 3×; KLEKNEROVÁ 3×; ROMOKOVÁ 3×; NEMEC 3×; SPIŠÁKOVÁ 3×; SPIŠÁK 3×; TIMÁR 3×; KOVÁČ 3×; FIFIKOVÁ 3×; VALKO 3×; FARKAŠOVÁ 3×; ANTAL BIZIK 3×; BENDÍK 3×; VALKOVÁ 3×; PAČENOVSKÝ 3×; SENTPETERY 3×; SEKERKOVÁ 3×; KRAUS 2×; MARTINKOVÁ 2×; ROKFALUŠIOVÁ 2×; ŠRAMKOVÁ 2×; MELIŠKO 2×; BRDIAROVÁ 2×; TOMESOVÁ 2×; TOMAŠÍKOVÁ 2×; FERKO 2×; KLIMOVÁ 2×; KASPEROVÁ 2×; MELOŠ 2×; KRUPÁR 2×; ZÁBRELOVÁ 2×; HADAROVÁ 2×; MIHÓK 2×; TOMIOVÁ 2×; FARKAŠ 2×; SENTPETERYOVÁ 2×; GAZDÍK 2×; ĎURMANOVÁ 2×; KLAJNÝ 2×; HORKA 2×; PETRAŠKOVÁ 2×; KLAJNÁ 2×; ROGOS-PETRAŠKO 2×; KRIŠTOF 2×; STANKOVIČ 2×; GALLIKOVÁ 2×; TIMÁROVÁ 2×; HORKOVÁ 2×; KRIŠTOFOVÁ 2×; MIHALIK 2×; GAZDÍKOVÁ 2×, ...

Priezvisko SLANÁ sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 227×, celkový počet lokalít: 82, najčastejšie výskyty v lokalitách: NOVÉ MESTO (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 13×; BANSKÁ BYSTRICA, okr. BANSKÁ BYSTRICA – 9×; PETRŽALKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 9×; MYJAVA, okr. SENICA (od r. 1996 MYJAVA) – 8×; PEZINOK, okr. BRATISLAVA-VIDIEK (od r. 1996 PEZINOK) – 8×; ŠTIAVNICKÉ BANE, okr. ŽIAR NAD HRONOM (od r. 1996 BANSKÁ ŠTIAVNICA) – 7×; KALINČIAKOVO (obec LEVICE), okr. LEVICE – 7×; MOČIAR, okr. ŽIAR NAD HRONOM (od r. 1996 BANSKÁ ŠTIAVNICA) – 7×; SENICA, okr. SENICA – 6×; PRIEKOPA (obec MARTIN), okr. MARTIN – 5×;Ćimko

jou dana to da ti chcelo tolko pisat?Nieee to ja nie :o)

Nieee to ja nie :o)Anooo,  to jaaaaa.

Anooo,  to jaaaaa.

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...