Miesto pre Vašu reklamu PIZZA Rožňava Miesto pre Vašu reklamu

Napokon sa prebrala!

rieka Slaná

Príroda sa nakoniec prebrala - prebúdza sa. Dnešný pekný a slnečný deň naša čitateľka Danka nestrávila na motocrosse, vybrala sa však na prechádzku ku rieke Slanej. Z rodinnej prechádzky nám zaslala zopár pekných, oku lahodiacich záberov.

rieka Slaná

A na záver trochu múdrosti ohľadom Slanej:

1594 Nižná Slaná RV/KI gemer. 1773 Alsó-Sajo, Ni[e]der-Salz, Nižna Slana, 1786 Alschó-Schajó, Nieder-Salz, Nižna Slana, 1808 Alsó-Sajó, Nieder-Salz, Nižní Slaná, 1863–1913 Alsósajó, 1920– Nižná Slaná

2734 Vyšná Slaná RV/KI gemer. 1773 Felső-Sajó, Ober-Salz, Wissna Slana, 1786 Felschő-Schajó, Ober-Salz, Wissna Slana, 1808 Felső-Sajó, Ober-Salz, Wyssní Slaná, 1863–1913 Felsősajó, 1920– Vyšná Slaná

V obci NIŽNÁ SLANÁ (okr. ROŽŇAVA) sa v roku 1995 nachádzali najčastejšie tieto priezviská: GUNÁR 41×; GUNÁROVÁ 34×; MAKO 30×; MAKOVÁ 30×; GAZDÍKOVÁ 19×; JUNGER 17×; GAZDÍK 15×; JUNGEROVÁ 15×; TOMÁŠIK 14×; PLAČKO 13×; GRANČÁK 13×; TOMÁŠIKOVÁ 12×; PLAČKOVÁ 12×; ČIPKA 11×; KRČMÁROVÁ 11×; KARASOVÁ 10×; SOJÁKOVÁ 9×; DOVCOVÁ 8×; GRANČÁKOVÁ 8×; ANDERKOVÁ 8×; HAJČIOVÁ 8×; RUSŇÁKOVÁ 8×; ŠIMONOVÁ 7×; BENDÍK 7×; SLOVÁK 7×; DOVEC 7×; KARAS 7×; TÓTHOVÁ 7×; OLEXOVÁ 7×; PROKOVÁ 7×; SOJÁK 7×; PROK 6×; ANDERKO 6×; KANABA 6×; HUDÁK 6×; KRČMÁR 6×; ONDREJOVÁ 6×; NOVOTNÁ 6×; SLOVÁKOVÁ 6×; PETERGÁČOVÁ 6×; KATONOVÁ 5×; KLEMENTOVÁ 5×; BOROŠOVÁ 5×; KALINOVÁ 5×; KERŠÁK 5×; KOPRIVÁ 5×; HAJČI 5×; FECKOVÁ 5×; SPIŠÁKOVÁ 5×; ŠLOSÁRIKOVÁ 5×; LENGHART 5×; JACKO 5×; ROMOKOVÁ 5×; BOLAČEKOVÁ 5×; BEŇOVÁ 4×; FERKOVÁ 4×; MÜLLER 4×; BALOG 4×; SUROVÁ 4×; LEŠTACH 4×; ONDREJ 4×; ZELIENKOVÁ 4×; KLEMENT 4×; BALOGOVÁ 4×; BOLAČEK 4×; KOPRIVÝ 4×; ŠOFRANKOVÁ 4×; VANDRÁŠIK 4×; HUDÁKOVÁ 4×; ČIPKOVÁ 4×; NOVOTNÝ 4×; ŠULOKOVÁ 4×; ČERNAJOVÁ 4×; TÓTH 4×; ŠIMON 4×; ŠLOSÁRIK 4×; KLIMENTOVÁ 4×; SCHWARCZ 4×; BOJKO 4×; ŠMEGNER 4×; ŠEVČÍK 4×; ZNAČKO 4×; KATONA 4×; KOLESÁROVÁ 4×; VIERGOVÁ 4×; LÖRINCOVÁ 4×; JANCO 3×; BENEDIK 3×; LAJGÚT 3×; KRAKOVÁ 3×; KANABOVÁ 3×; ZATROCHOVÁ 3×; KALISOVÁ 3×; KORINTUŠ 3×; STANČÍKOVÁ 3×; KERŠÁKOVÁ 3×; GYÖNGYÖSOVÁ 3×; HLADKÝ 3×; FECKO 3×; ZELIENKA 3×, ...

V obci VYŠNÁ SLANÁ (okr. ROŽŇAVA) sa v roku 1995 nachádzali najčastejšie tieto priezviská: LUKÁČOVÁ 18×; VIDO 17×; VIDOVÁ 17×; LUKÁČ 17×; VYSOKÁ 16×; ANTALOVÁ 15×; ROGOS 14×; HRIC 13×; TOMÁŠIKOVÁ 13×; MOLČAN 12×; VYSOKÝ 12×; REVÚCKY 11×; TOMÁŠIK 11×; ROCHFALUŠIOVÁ 10×; ROGOSOVÁ 10×; ĎURIŠKOVÁ 10×; HRICOVÁ 10×; GALLOVÁ 10×; ĎURIŠKO 9×; REVÚCKA 9×; ANTAL 9×; LIPTAI 8×; GALLO 8×; SENTPÉTERY 7×; ZABREL 7×; ZABRELOVÁ 7×; MOLČANOVÁ 6×; BENEDIKTY 6×; BENEDIKTYOVÁ 6×; SEKERKA 6×; ROCHFALUŠI 5×; SENTPÉTERYOVÁ 5×; HÁBLIOVÁ 5×; NEMCOVÁ 5×; ROKFALUŠI 4×; LIPTAIOVÁ 4×; MIHÁLIK 4×; KALINOVÁ 4×; MELOŠOVÁ 4×; HÁBLI 3×; ZÁBREL 3×; VALKO KRIŠŤÁK 3×; FERKOVÁ 3×; BRDIAR 3×; KOVÁČOVÁ 3×; KRUPÁROVÁ 3×; ROMOK 3×; FIFIK 3×; HADAR 3×; LENKEY 3×; KLEKNEROVÁ 3×; ROMOKOVÁ 3×; NEMEC 3×; SPIŠÁKOVÁ 3×; SPIŠÁK 3×; TIMÁR 3×; KOVÁČ 3×; FIFIKOVÁ 3×; VALKO 3×; FARKAŠOVÁ 3×; ANTAL BIZIK 3×; BENDÍK 3×; VALKOVÁ 3×; PAČENOVSKÝ 3×; SENTPETERY 3×; SEKERKOVÁ 3×; KRAUS 2×; MARTINKOVÁ 2×; ROKFALUŠIOVÁ 2×; ŠRAMKOVÁ 2×; MELIŠKO 2×; BRDIAROVÁ 2×; TOMESOVÁ 2×; TOMAŠÍKOVÁ 2×; FERKO 2×; KLIMOVÁ 2×; KASPEROVÁ 2×; MELOŠ 2×; KRUPÁR 2×; ZÁBRELOVÁ 2×; HADAROVÁ 2×; MIHÓK 2×; TOMIOVÁ 2×; FARKAŠ 2×; SENTPETERYOVÁ 2×; GAZDÍK 2×; ĎURMANOVÁ 2×; KLAJNÝ 2×; HORKA 2×; PETRAŠKOVÁ 2×; KLAJNÁ 2×; ROGOS-PETRAŠKO 2×; KRIŠTOF 2×; STANKOVIČ 2×; GALLIKOVÁ 2×; TIMÁROVÁ 2×; HORKOVÁ 2×; KRIŠTOFOVÁ 2×; MIHALIK 2×; GAZDÍKOVÁ 2×, ...

Priezvisko SLANÁ sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 227×, celkový počet lokalít: 82, najčastejšie výskyty v lokalitách: NOVÉ MESTO (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 13×; BANSKÁ BYSTRICA, okr. BANSKÁ BYSTRICA – 9×; PETRŽALKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 9×; MYJAVA, okr. SENICA (od r. 1996 MYJAVA) – 8×; PEZINOK, okr. BRATISLAVA-VIDIEK (od r. 1996 PEZINOK) – 8×; ŠTIAVNICKÉ BANE, okr. ŽIAR NAD HRONOM (od r. 1996 BANSKÁ ŠTIAVNICA) – 7×; KALINČIAKOVO (obec LEVICE), okr. LEVICE – 7×; MOČIAR, okr. ŽIAR NAD HRONOM (od r. 1996 BANSKÁ ŠTIAVNICA) – 7×; SENICA, okr. SENICA – 6×; PRIEKOPA (obec MARTIN), okr. MARTIN – 5×;



Ćimko

jou dana to da ti chcelo tolko pisat?



Nieee to ja nie :o)

Nieee to ja nie :o)



Anooo,  to jaaaaa.

Anooo,  to jaaaaa.

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Požičovňa špeciálnych prívesov ...

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...