Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Opustili nás ...

aaa

Prehľad pohrebov za december 2010

Mária Ronecová, 58 roč., Gemerská Poloma
Viktória Tóthová, 64 roč., Jablonov nad Turňou
Jolana Balázsová, 87 roč.,. Krásnohorská Dlhá Lúka
Mikuláš Petro, 76 roč., Kováčová
Dezider Vass, 76 roč., Rožňava
Ondrej Siman, 83 roč., Čierna Lehota
Jozef Göngyös, 88 roč., Nižná Slaná
Jozef Ujházy, 60 roč., Rožňava
Ján Tolvaj, 62 roč., Pača
Ján Filiczký, 70.roč., Rožňava
Alžbeta Bernáthová, Szabová, 80 roč., Krásnohorská Dlhá Lúka
Zoltán Hiczér, 60 roč., Kružná
Terézia Homoľová, 80 roč., Rožňava
Vojtech Kovács, 55 oč., Drnava
Viola Lörincová, 85 roč., Rudná
Anna Liptáková, 83 roč., Rožňava
Enikő Mátéová, 27 roč., Plešivec
Elena Glovenszká, 73 roč., Rožňava
Klára Berczeliová, 80 roč., Lipovník
Mária Romoková, 77 roč.,Vyšná Slaná
Jaroslav Szwanczar, 57 roč., Dobšiná
Elza Číková, 76 roč., Rožňava
Ružena Holmoková, 67 roč., Dobšiná
Helena Širgeľová, 89 roč., Rožňava
Albína Zentková, 41 roč., Rožňava
Klára Vilnerová, 81 roč., Rožňava
Ondrej Jánošdeák, 84 roč., Rožňava
Jaroslav Šveda, 44 roč., kremácia
Margita Kotrčíková, 82 roč., Rudná
Alžbeta Hatalová, 89 roč., Gemerská Hôrka
Anna Bodnárová, 85 roč., Gemerská Poloma
Zuzana Jergová, 75 roč., Betliar
Izabela Kovácsová, 64.roč., Silica
Ondrej Karalo, 62 roč., Slavošovce
Alžbeta Samková, Rusňáková, 83 roč., Rozložná
Štefan Fodor, 53 roč., Krásnohorská Dlhá Lúka
Elena Matušíková, 81 roč., Prievidza
Mária Szaniszlová, 92 roč., Krh. Podhradie
Valéria Krištófová, 49 roč., Rožňava
Margita Krištófyová, 88 roč., Rakovnica
Ján Kolesár, 63 roč., Slavoška
Ladislav Fabo, 81 roč., Rožňava
Alžbeta Hricková, 78.roč., Dobšiná
Tibor Szőllős, 71 roč., Čučma
Regina Šimunová, 77 roč., Gemerská Poloma
 
Prehľad pohrebov za január 2011

Daniel Alexander, 52 roč., Rožňava
Etela Kelecsényiová, 68 roč., Rožňava
Mária Prokopová, 80 roč., Plešivec,
PhDr. Ján Dovec, 78 roč., Betliar
Ľudovít Suchý, 84 roč., Ochtiná
Terézia Tóthová, 66 roč., Rožňava
Alžbeta Bérešová, 79 roč., Rožňava
Štefan Cselényi, 85 roč., Čoltovo
Anna Zatrochová, 89 roč., Gemerská Poloma
Mária Kirnerová, 81 roč., Gočovo

AKTUÁLNE POHREBY nájdete na stránke v hornej lište klik na "Pohreby"

http://www.pohrebnesluzby-roznava.sk/

http://www.cemetery.sk/

pohrebne sluzby

Informátor -reklamno-informačné noviny pre Rožňavu a okolie zdarma do schránok

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...