AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA Rožňava

OZNAM o prevádzke materských škôl počas jesenných prázdnin

O Z N A M

o prevádzke materských škôl počas jesenných prázdnin

Mesto Rožňava - zriaďovateľ materských škôl:

MŠ - Ernesta Rótha 518/4

MŠ - Krátka 1825/28

MŠ - Pionierov 639/18

MŠ - Štítnická 337/9/A

MŠ - Vajanského 370/6

MŠ - Kyjevská 2020/14

MŠ - Ul. kozmonautov 1793/14

SŠ - Komenského – organizačná zložka MŠ

oznamuje zákonným zástupcom detí, že počas jesenných prázdnin v dňoch od 28. 10. 2022 /piatok/ do 31. 10. 2022 /pondelok/, bude prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava z organizačných dôvodov prerušená.

Riadna prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude pokračovať: od 02. 11. 2022 /streda/.

Michal Domik

primátor mesta

Zdroj: Mesto Rožňava

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...