Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

PROJEKTOVÝ DEŇ

PROJEKTOVÝ  DEŇ na ZŠ na Ulici pionierov 1 

PROJEKTOVÝ DEŇ na ZŠ na Ulici pionierov 1

Pri príležitosti Dní mesta Rožňava sa na ZŠ na Ulici pionierov 1 uskutočnilo súťažno-projektové dopoludnie zamerané na poznávanie histórie a súčasnosti nášho mesta. Na 1.stupni pripravovali žiaci v triedach plagáty o Rožňave, stavali Strážnu vežu z kartónu, či zostavovali kalendár a brožúrky o našom meste. Na 2.stupni si zástupcovia jednotlivých triedach zmerali svoje vedomosti, tvorivé schopnosti a nadanie v súťažiach: Literárne osobnosti Gemera, Čo už viem o Rožňave, Ako by som Rožňavu predstavil zahraničným turistom, Rožňava vo výpočtoch, Rožňava štetcom. Súčasťou dňa bol aj basketbalový turnaj medzi družstvami 8.-9.ročníka. Ostatní žiaci mali možnosť pozrieť si powerpointové prezentácie o minulosti a súčasnosti nášho mesta a samostatne pod vedením triednych učiteľov vytvárali vlastné projekty, výtvarné práce.

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v priestoroch telocvične, za účasti pána primátora MUDr. V.Laciaka a ďalších hostí – predstaviteľov z odboru školstva Mgr. A.Gyömbérovej a Ing. I.Nemčoka. Najlepší ocenení žiaci: K.Jobbágyová, A.Olejníková (výtvarná súťaž), M.Tomášik, T.Tóth (matematická súťaž), I.Čižmárová, S.Roxerová (súťaž v AJ), V.Gonosová, J.Keszi (prírodopisno-zemepisno-dejepisná súťaž), P.Jesztrebi, T.Huljak (literárna súťaž), tím 8.B (basketbalový turnaj). Na záver ocenil pán primátor žiačku našej školy A.Lázárovú za veľmi úspešnú reprezentáciu nášho mesta v tenise. Slávnostné vyhodnotenie ukončila pani riaditeľka PaedDr.E.Mihalovičová, ktorá vyjadrila poďakovanie za snahu a usilovnosť všetkým účastníkom súťaží, ale aj sponzorom, vďaka ktorým získali ocenení žiaci pekné ceny.

(red., 31.1.2008, foto dodané)

PROJEKTOVÝ DEŇ na ZŠ na Ulici pionierov 1Mafianov tu neceme

Mafianov tu neceme

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...