AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA Rožňava

Oznam pre oprávnených voličov v karanténe, alebo izolácii z dôvodu ochorenia na COVID-19

Špeciálny spôsob hlasovania pre voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia na COVID-19

Volič v karanténe alebo izolácii z dôvodu ochorenia na COVID-19 nemôže hlasovať osobne vo volebnej miestnosti, ani mimo volebnej miestnosti do bežnej prenosnej volebnej schránky.

Voliči, ktorí budú v čase konania volieb v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky. Právo požiadať o špeciálnu volebnú schránku majú aj ľudia v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii.

Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je možné len v súvislosti s ochorením COVID-19.

Oprávnení voliči v meste Rožňava môžu svoje požiadavky na špeciálny spôsob hlasovania podať zapisovateľke mestskej volebnej komisie, JUDr. Judite Jakobejovej,

od pondelka 24. októbra do piatku 28. októbra 2022 do 12.00 hod. osobne alebo prostredníctvom inej osoby:

- telefonicky na čísla: 058/7773 235, 0918 792 943

Pri požiadavke o špeciálny spôsob hlasovania je potrebné uviesť nasledovné údaje:

a) meno a priezvisko

b) rodné číslo

c) adresu trvalého pobytu

d) adresu miesta, na ktorom oprávnený volič žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu vrátane poschodia; adresa tohto miesta sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

e) telefonický kontakt

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti z iných závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do bežnej prenosnej volebnej schránky štandardne vo svojom volebnom okrsku príslušnom podľa miesta trvalého pobytu.


Zdroj: Mesto Rožňava

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...