AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Vážení spoluobčania .......

Ing. Juraj Balázs

...

Žijeme spoločne v regióne Gemera  každodenný život a tým pádom tak ako každodenné  „ bytie“  – tak aj jeho rozvoj sa nás všetkých spoločne dotýka ! Do regionálnej politiky som sa odhodlal vstúpiť v komunálnych voľbách 2014 ako poslanec MZ Rožňava .  Za tri roky v stoličke poslanca MZ  a  predsedu finančnej komisie sa pokúšame pohnúť mesto rýchlejším krokom vpred.... . Začali sa a úspešne pokračujú rekonštrukcie ZŠ a MŠ,   každý rok sa rekonštruujú vo zvýšenej miere chodníky a mestské komunikácie, vypracováva sa štúdia na rozšírenie a rekonštrukciu kúpaliska resp. krytej plavárne . „Sníval som“  o vybudovaní rekreačnej zóny v Rožňavskej doline,  čo sa pomaly napĺňa a je krásnym príkladom ako sa dajú spojiť sily ... mesto odkúpilo budovu   ,  OPZ Rožňava každoročne prispieva k budovaniu oddychových zón a altánkov , organizácie mesta, n.o.  a o.z. spájajú sily pri udržiavaní okolia... – dá sa to !  Som zástancom rozvoja za využitia EÚ fondov nakoľko budú k dispozícii len určitú dobu. Pokúšam sa prioritne pozerať vpred a hľadať riešenia –  skúsme skôr priložiť ruku k dielu a hľadať riešenia.  

I keď si široká verejnosť málo uvedomujeme dôležitosť VÚC  – týka sa širokého spektra nášho každodenného života :  sociálna sféra –úroveň služieb v širokej škále sociálnych zariadení , kultúra -zriaďovateľ množstva kultúrnych inštitúcií,  doprava - spravuje cesty II. , III. tr.  a vplýva na funkčnosť verejnej dopravy, školstvo – riešenie problémov SOŠ – „remeslo do rúk“ a v neposlednom rade značný vplyv na rozvoj cestovného ruchu ...

Ako som už spomínal , že ako jednotlivec nemôžem  sľubovať , že postavím cyklotrasu na hrádzi Slanej, ale ak by som sa stal poslancom KSK, tak spravím všetko pre to aby som pilotným projektom spojil okres Rožňava a to cyklotrasou od vyvierania Slanej nad Rejdovou –  až po jej vlievanie do rieky  Tisza.     Ako môžeme takto spojiť náš región ? No predsa tými spoločnými silami jednotlivcov vybudovaním ubytovacích, stravovacích, oddychových služieb, programom pre turistov -  nakoľko disponujeme množstvom kultúrnych, historických a prírodných bohatstiev, ktoré však ako jednotlivci vieme ťažko zúročiť . Spojiť sily obyvateľov, podnikateľov, starostov a všetkých osobností –  jednoducho tlačiť VOZ  JEDNÝM SMEROM SPOLOČNE ! Pevne verím , že uvedená cyklotrasa by mohla byť prvou lastovičkou, ktorá spojí  napr.  majiteľa lanovky – predajcu zmrzliny - opravára bicyklov –  skrátka všetkých čo chcú pracovať .......  

Mám 41 rokov,  šťastnú rodinku, 6 ročného a 3 ročného syna. Ako vyštudovaný lesný inžinier ekonomického smeru so skúsenosťami aj z pracovného života – myslím, že teraz je čas prispieť skúsenosťami a pridať ruku k dielu... v prospech terajších aj budúcich obyvateľov okresu Rožňava.  

4. novembra 2017  máme možnosť rozhodnúť o obsadení KSK a naša spoločná úloha v tomto rozhodovaní je ísť voliť - dajme najavo , že nám záleží na našom okrese ...

Juraj Balázs

...

Ing. Juraj Balázs, nezávislý kandidát na poslanca do VÚC KE

Ing. Juraj Balázs

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...