AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Robert Bezek - rozhovor 2.časť: /kandidát č.10 do KSK/

JUDr. Róbert Bezek, MBA

...

JUDr. Róbert Bezek, MBA -  kandidát na poslanca do VÚC KE, poradové číslo 10

...

Druhá časť rozhovoru:

...

Čo si myslíte o aktivitách KSK v našom regióne za posledných 10 rokov?

 

      Všeobecne si myslím, že náš vzťah k veciam verejným, "samosprávnym" je veľkou mierou ovplyvnený socializmom, kde sa neočakávala nejaká výrazná iniciatíva resp. aktivita zo strany občanov. Komunistická strana bola perfekne organizovaná a štrukturovaná organizácia a tento aparát zabezpečil všetko, čo človek k životu potreboval.  Všetko bolo centrálne riadené a občan nemusel príliš rozmýšlať resp. rozhodovať sa, ako bude vyzerať jeho životný priestor resp.  ako by sa dali veci, podmienky atď. zlepšiť. Iniciatíva od občanov sa vlastne ani neočakávala skôr naopak.  Očakávalo sa, že občan bude pasívnym pozorovateľom a vykonávateľom štátnej moci.  Že všetky rozhodnutia a opatrenia sa príjmu niekde... niekde kde na to občan nemá dosah, mimo jeho vplyvu.

Pri centrálnom riadení to fungovalo dnes to už bez našej aktivity nejde.

Tento prístup je v nás hlboko zakorenený, plus, keď to spojíme s našou slabšou stránkou našej osobnostni, ktorou je nízke sebavedomie tak nám víde obraz pasívneho občana, ktorý "čaká čo sa stane"...  Terajšie vedenie kraja si to uvedomuje, pretože ich stranícke štruktúry profil občana dôverne/dôkladne poznajú... Ráta sa s tým, že občan bude v roli pozorovateľa, pretože akákoľvek aktivita je prekvapením. 10 rokov "pozorujeme" čo sa v kraji udeje.  Správy o aktivitách kraja, ktorého rozpočet tvorí obrovská suma cca. 230 000 000 EUR / cca. 6 900 000 000 SK/ sú sporadické a je ich nejako málo. Ako je to možné, že nemáme informácie o investičných aktivitách kraja na Gemeri? Čo sa za posledných 10 rokov v našom krají z rozpočtu kraja postavilo, opravilo resp. aké podmienky  pre ďalší rozvoj sa vytvorili? Ak by sme išli trošku viac do hĺbky, tak určite nájdeme veci, ktoré sa z rozpočtu kraja odfinancovali aj v našom regióne. Určite áno /Rekonštrukcia Baníckeho múzea, kraj zmenou rozpočtovej kapitoly rovnako podporil rekonštrukciu lanovky na Dedinkách, ktorá sa má realizovať v blízkej dobe/.  Stačí nám to? Z daní prijmov fyzických osôb všetci prispievame do rozpočtu VÚC tak prečo tých investícií nie je u nás viac?

 

Ako vnímate ľahostajnosť ľudí voči veciam verejným?

 

        To je veľmi dobré slovo, ktoré ste vybrali. Ľahostajnosť. Dobre to slovo poznám, pretože rovnako som ľahostajný k veciam verejným. Človek ľahko stratí nádej a prestane "snívať" ak je sklamanie veľké a  opakuje sa so železnou pravideľnosťou.  Naše očakávania sa postupne znižujú a často v nás ostane akurát tak na pocit smútku a sklamania z nevyužitých príležitostí. Cítime, že niečo nie je v poriadku, že veci by mali/mohli fungovať inak... nejako tak viac bližšie k pravde, možno láskavejšie. Jasné, že nemáme dôkazy ale cítime že sme kontinuálne, sofistikovane manipulovaní, klamaní a ďaleko od pravdy. Málo vecí je autentických a jedna informácia si protirečí druhej... Nikto nevie kde a čo je pravdivé... Áno v takejto situácii sa stávame ľahostajnými, čo je úplne logické. Aj tak nič neviem ovplyvniť alebo zmeniť, a už nemám na to ani energiu, tak načo to riešiť... Aj tak na konci dňa zvíťazia tí "zlí" chlapci. Najhoršie na tom však je, že vplyvom tohto "systému" sme sa všetci do istej mieri zašpinili... 

16-18% účasť vo voľbách do VÚC môže mať len jeden výsledok... že vyhrajú "naši ľudia" ktorí už dobre vedia čo a ako robiť ako "podnikať" s verejnými zdrojmi a na ďalších X rokov ostávame v úlohe pasívnych pozorovateľov.  

 

Čo podľa Vášho názoru urobí náš región lepším miestom pre život?

 

       Systémová zmena? Že začneme viac snívať a začneme si možno viac uvedomovať ako by veci mohli fungovať v tom ideálnom alebo aspoň optimálnom stave? Že skúsime byť drzejšími a začneme sa pýtať zodpovedných otázky?  Veď tu predsa ide len o to že sa konečne začne hospodáriť s verejnými zdrojmi, tak ako s verejnými a nie súkromnými!

JUDr. Róbert Bezek, MBA

...

Prvá časť rozhovoru:

...

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca VÚC?

 

-        Na túto otázku by som nechcel odpovedať štýlom aké ušľachtilé dôvody ma k tomu vedú ani aké vizionárske plány by som chcel presadiť a zrealizovať pretože VÚC je kolektívny orgán a rozhodnutia sa prijímajú na základe konsenzu nadpolovičnej väčšiny.  Jedným z mojich dôvodov je mať v živote túto skúsenosť a vidieť do zákulisia fungovania VÚC. Spolu s organizáciou Združenie pre rozvoj východu by sme chceli presadiť aspoň časť programu, ku ktorému sa hlásim a bližšie informácie si môžete pozrieť na stránke: www.zmenkraj.sk

 

Keďže kandidujete za náš obvod čislo 8, čo by región Gemera potreboval resp. KSK ako celok?

 

-        Na web stránke KSK (Košického samosprávneho kraja) je veľmi pekné zhrnutie, čo celý tento región ponúka. Náš región je plný nádherných kontrastov. Geograficky je až pozoruhodne rôznorodý! Od západu ho tvorí Slovenské Rudohorie, v strede alebo v srdci kraja je Košická kotlina, ktorú z východu ohraničujú Slanské vrchy. Za nimi sa  rozprestiera Východoslovenská nížina. Skvostom je Slovenský raj vyhlásený v roku 1988 za národný park a vničom nezaostáva ani Slovenský kras, ktorého ho UNESCO vďaka bohatstvu krasových javov a osobitným druhom flóry a fauny zaradilo do siete medzinárodných biosférických rezervácií. Ešte spomeniem, že z dvanástich sprístupnených slovenských jaskýň sa ich v našom kraji nachádza päť: Domica, Gombasecká, Ochtinská aragonitová, Jasovská a Dobšinská ľadová jaskyňa, všetky tu u nás na Gemeri + jeden z najzachovalejších hradov je práve na Gemeri – hrad Krásna Hôrka. Rovnako skvostom je renesančný kaštieľ v Betliari s pôvodným interiérom a bohatými zbierkami trofejí, ktorý získal cenu Europa Nostra za pamiatkovú obnovu!

Preto odpoveď na túto otázku je jednoznačná! Gemer nevyhnutne potrebuje budovať infraštruktúru pre rozvoj cestovného ruchu!! Celé prírodné a kultúrne dedičstvo ho predurčuje k tomu aby tu cestovný ruch prekvital! Základ cestovného ruchu však tvorí sieť kvalitných spojníc=ciest, náväznosť a systematickosť verejnej dopravy, pripravených a prepojených kultúrnych pamiatok, a rovnako kvalitné informačné centrá, ktoré poskytnú aktuálne a profesionálne informácie pre turistov... toto všetko môže do značnej miery ovplyvniť VÚC a to vo forme investícií. Myslím si, že ak bude vybudovaný kvalitný základ pre rozvoj cestovného ruchu tak podnitelia nebudú mať strach investovať svoje zdroje a hlavne čas do ďalšieho rozvoja turizmu na Gemeri. Podnikatelia ktorý nedisponujú veľkými a voľnými zrojmi predsa nebudú investovať do vecí ktoré má zabezpečiť samospráva resp. štát. A tiež samotná zákonná úprava VÚC hovorí, že jednou z hlavných úloh VÚC je vytvárať podmienky aj pre rozvoj cestovného ruchu...

 

Akú konkrétnu investíciu by ste na Gemeri navrhovali resp. podporili?

 

-        Navrhnem prepojenie najvýznamnejších prírodných a kultúrnych pamiatok v regióne pravidelnou, kyvadlovou dopravou. Podporím vytvorenie nadregionálneho turistického centra, kde okrem profesionálnych informácií bude možnosť ubytovania sa, prenájmu automobilu alebo prenájmu byciklov. Podporím budovanie cyklotrás. Podporím vybudovanie prírodného amfiteátra pre prezentáciu ľudového umenia. Navrhnem obnovu a sprístupnenie niektorého z bývalých, menších banských areálov aby sme mohli zažiť atmosféru našej histórie pevne spojenej s baníctvom a prezentovať ju aj návštevníkom regiónu.

Čo by ste chceli dodať na záver?

 

Chcel by som povzbudiť obyvateľov kraja aby si našli čas a  prišli k voľbám do VÚC. Sú dôležité! A rovnako by som chcel aby sa nebáli pýtať kandidátov, aký je ich program.  Nemyslím tým, samozrejme divadelný, hudobný a iný šoubiznis program, ktorý niektorí kandidáti s takou obľubou pár dní pred voľbami odprezentujú a ich stranícke štruktúry zafinancujú... Naopak, pýtať sa čo by naozaj chceli za tie 4 roky podporiť resp. sami navrhnúť.

...

JUDr. Róbert Bezek, MBA

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...