Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Mgr. Matej Lada, kandidát na poslanca do VÚC KE

Mgr. Matej Lada

...

Mgr. Matej Lada, kandidát na poslanca do VÚC KE, poradové číslo 26

...

Volám sa Matej Lada a som hrdý Rožňavčan, lokálpatriot – Gemerčan a športový nadšenec. Narodil som sa teda v Rožňave aj tu žijem a napriek nie ľahkým podmienkam a lepším možnostiam v zahraničí som sa rozhodol ostať vo svojom rodisku. Bakalárske štúdium som ukončil na UPJŠ odbor šport a rekreácia, magisterské som absolvoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odbor sociálna práca. V minulosti som pracoval v Matici slovenskej po dobu piatich rokov ako kultúrny referent pre okresy Rožňava a Revúca, v súčasnosti pracujem na Úrade práce na odbore Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako sociálny pracovník.

Dôvody kandidatúry

Dôvody sú jednoduché, mnohokrát kritizujeme, či už doma, pri televízore alebo na pive, ako na nás kašlú parlamentní politici v Bratislave, môj pocit je taký, že na nás kašlú aj v Košiciach a keďže sám seba považujem za človeka činu a nie je mi ľahostajný osud môjho mesta, regiónu ani krajiny rozhodol som sa s tým niečo robiť. Jednou z možných ciest je politika, regionálna a krajská, ktorá priamo ovplyvňuje chod, možnosti a akési dobré meno nášho košického kraja. Práve touto cestou chcem vypomôcť môjmu Gemeru, mojej Rožňave, ponúknuť moje skúsenosti, energiu a kreativitu pre zlepšenie životných podmienok.

Ambície - zmeny

Moje ambície vyplývajú z názvu strany za ktorú kandidujem, je to o zlepšení podmienok pre športovanie so zameraním sa na deti a mládež, šport nie je iba nosná téma ale aj filozofia, ktorou sa riadime vo všetkých oblastiach. Ja sa zameriavam, orientujem na šport a voľnočasové aktivity ako také od futbalu, basketbalu po bojové športy, workout, turistiku, na školstvo a regionálny rozvoj, cestovný ruch. Mojím koníčkom je cestovanie a precestoval som rôzne regióny Slovenska, Balkán a všetky naše susedné štáty, videl som ako to inde funguje – od infraštruktúry, športovísk rôzneho charakteru, až po služby cestovného ruchu. Všade mali lepšie podmienky ako u nás a z každej oblasti som si priniesol množstvo postrehov, nápadov. Z konkrétnych zámerov spomeniem snahu o dostavbu krytej plavárne a rekonštrukciu klziska na zimný štadión, väčšia prepojenosť pri propagácií nášho regiónu, osveta pri ochrane životného prostredia, ktorá priamo vplýva na cestovný ruch a mnohé iné...

...

Mgr. Matej Lada

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...