Mgr. Matej Lada, kandidát na poslanca do VÚC KE

Mgr. Matej Lada

...

Mgr. Matej Lada, kandidát na poslanca do VÚC KE, poradové číslo 26

...

Volám sa Matej Lada a som hrdý Rožňavčan, lokálpatriot – Gemerčan a športový nadšenec. Narodil som sa teda v Rožňave aj tu žijem a napriek nie ľahkým podmienkam a lepším možnostiam v zahraničí som sa rozhodol ostať vo svojom rodisku. Bakalárske štúdium som ukončil na UPJŠ odbor šport a rekreácia, magisterské som absolvoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odbor sociálna práca. V minulosti som pracoval v Matici slovenskej po dobu piatich rokov ako kultúrny referent pre okresy Rožňava a Revúca, v súčasnosti pracujem na Úrade práce na odbore Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako sociálny pracovník.

Dôvody kandidatúry

Dôvody sú jednoduché, mnohokrát kritizujeme, či už doma, pri televízore alebo na pive, ako na nás kašlú parlamentní politici v Bratislave, môj pocit je taký, že na nás kašlú aj v Košiciach a keďže sám seba považujem za človeka činu a nie je mi ľahostajný osud môjho mesta, regiónu ani krajiny rozhodol som sa s tým niečo robiť. Jednou z možných ciest je politika, regionálna a krajská, ktorá priamo ovplyvňuje chod, možnosti a akési dobré meno nášho košického kraja. Práve touto cestou chcem vypomôcť môjmu Gemeru, mojej Rožňave, ponúknuť moje skúsenosti, energiu a kreativitu pre zlepšenie životných podmienok.

Ambície - zmeny

Moje ambície vyplývajú z názvu strany za ktorú kandidujem, je to o zlepšení podmienok pre športovanie so zameraním sa na deti a mládež, šport nie je iba nosná téma ale aj filozofia, ktorou sa riadime vo všetkých oblastiach. Ja sa zameriavam, orientujem na šport a voľnočasové aktivity ako také od futbalu, basketbalu po bojové športy, workout, turistiku, na školstvo a regionálny rozvoj, cestovný ruch. Mojím koníčkom je cestovanie a precestoval som rôzne regióny Slovenska, Balkán a všetky naše susedné štáty, videl som ako to inde funguje – od infraštruktúry, športovísk rôzneho charakteru, až po služby cestovného ruchu. Všade mali lepšie podmienky ako u nás a z každej oblasti som si priniesol množstvo postrehov, nápadov. Z konkrétnych zámerov spomeniem snahu o dostavbu krytej plavárne a rekonštrukciu klziska na zimný štadión, väčšia prepojenosť pri propagácií nášho regiónu, osveta pri ochrane životného prostredia, ktorá priamo vplýva na cestovný ruch a mnohé iné...

...

Mgr. Matej Lada

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...