Nehody a mimoriadnosti na tratiach ŽSR

V tomto období evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) 17 zrážok vlaku s osobami, z toho až 12 smrteľných a dve zrážky vlaku s cyklistom.

Dňa 10. augusta v Komárne pri posune (ťahaní 6 vozňov) na manipulačnej koľaji došlo k vykoľajeniu rušňa a vozňa jednou osou, pričom došlo k poškodeniu výhybky. Udalosť nemala vplyv na dopravu. Toho istého dňa  rušňovodičom vlaku v úseku Poprad-Tatry – Vydrník bolo nahlásené ulomené ľavé rahno na priecestnom zabezpečovacom zariadení s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0132 neznámym motorovým vozidlom. Dňa 12. augusta v Turanoch počas jazdy vlaku došlo k zrazeniu cyklistu, ktorý prechádzal s bicyklom cez priecestie s JIČ SP0163 aj keď  bola výstraha PZZ v činnosti. Postihnutá osoba zrážku prežila a bola transportovaná vrtuľníkom do nemocnice Martin. Dňa 17. augusta Policajný zbor SR ohlásil výpravcovi, že motorové vozidlo počas jazdy pred priecestím s JIČ SP0229 zachytilo vysoko naloženým nákladom telekomunikačné vedenie, pričom poškodilo štyri stĺpy. Tri stĺpy v majetku ŽSR, jeden stĺp - nezistený vlastník. Stĺpy spadli resp. boli dotiahnuté na koľajový zvršok a priecestie. Poškodenie koľajníc, zvršku a zabezpečovacieho zariadenia nebolo zistené. Dňa 22. augusta osobný vlak v úseku Kremnické Bane – Horná Štubňa narazil do spadnutého stromu. Dňa 24. augusta počas výkopových prác v rámci modernizácie na 1. staničnej koľaji v Moldave nad Bodvou bola nájdená bomba z 2. svetovej vojny. Dňa 25. augusta bol cestnou dopravnou nehodou poškodený výstražník na priecestí s JIČ SP1050. Vodič motorového vozidla z miesta nehody ušiel a auto zasahovalo do priechodného prierezu koľaje. Dňa 29. augusta vlak v úseku Brezno - Gašparovo narazil do stĺpu vzdušného vedenia zasahujúceho do priechodného prierezu koľaje. Na rušni došlo k rozbitiu čelného a bočného skla a k poškodeniu kabíny. Po obhliadke rušňa v ŽST Gašparovo vlak pokračoval v ďalšej jazde. Dňa 3. septembra na priecestí s JIČ SP2243 v úseku Malacky – Veľké Leváre došlo k zrážke vlaku s cyklistom. Zranený cyklista bol prevezený do nemocnice v Malackách. Dychová skúška u neho bola pozitívna.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR znovu evidujú aj prípady vandalizmu a preto opätovne upozorňujú aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

Dňa 1. augusta na zastávke Melčice neznáma osoba hodila kameň do idúceho vlaku a rozbila vonkajšie okno na vozni. Dňa 11. augusta počas jazdy vlaku osobného vlaku v úseku Krompachy – Spišské Vlachy došlo k nabehnutiu na naukladané kamene na koľajniciach. Dňa 12. augusta počas jazdy vlaku v úseku Krompachy – Margecany nezistená osoba hodila kameňom do okna. Dňa 13. augusta rušňovodič vlaku v úseku Úľanka – Kostiviarska nahlásil skupinu osôb, ktoré hádzali predmety na koľaj. Dňa 14. augusta cestujúci pod vplyvom alkoholu rozbil okno na vchodových dverách čakárne v Žarnovici. Toho istého dňa bolo upratovačkou v Medzilaborciach zistené rozbitie sklenej výplne okna v kotolni neznámym páchateľom. Dňa 15. augusta bola v Košiciach nákl. st. počas odstraňovania poruchy zistená krádež 10 ks vodivých prepojok. Dňa 16. augusta bolo rušňovodičom vlaku v úseku Margecany – Krompachy  nahlásené hádzanie kameňov do rušňa deťmi. Dňa 20. augusta evidovali v Bratislava ÚNS krádež prepojok na výhybkách č. 25/35. Dňa 23. augusta rušňovodič vlaku ohlásil, že na zastávke Považany deti kladú do koľajiska kamene. Dňa 25. augusta počas jazdy vlaku v úseku Krompachy - Margecany neznámy páchateľ rozbil hodeným kameňom vonkajšiu výplň okna v oddiele pre cestujúcich na vozni. Dňa 31. augusta vo Vrútkach návestný majster ohlásil krádež dvoch prepojovacích lán dĺžky po 3 metre. Dňa 2. septembra rušňovodič vlaku ohlásil hádzanie kameňov deťmi na zastávke Považany.

Zdroj: ŽSR

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...