Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Našiel sa mobilný telefón a kľúče

MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 

O Z N Á M E N I E

Dňa 06.08.2022 bol v Póschovej záhrade v Rožňave nájdený batoh, v ktorom sa nachádzal mobilný telefón a kľúče, veci sú uložené na pracovisku Mestskej polície Rožňava. Majiteľ vecí môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330, alebo 159, resp. si tento telefón môže po preukázaní vlastníctva prevziať osobne na pracovisku Mestskej polície, Ul. Šafárikova 29, Rožňava.

 

 

Ing. Róbert Hanuštiak

náčelník MsP Rožňava

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...