GEMINI CARS PIZZA Rožňava Barber

Pohreby

cintorín pohreb

...

... UPOZORNENIE - medzi informáciami o pohreboch sú umiestnené aj spomienky, či iné smútočné oznámenia, ktoré sú graficky spracované, na ktoré treba kliknúť, aby sa zobrazili ďalšie informácie

...

Ak tu nie je informácia o pohrebe Vášho zosnulého ... a chcete to mať zverejnené ... stačí nám to poslať emailom na adresu: roman zavinac ocelnik bodka sk

...

Ľudmila Adamová, 86 r., DS Rožňava, 21.1.2020 o 14.00 hod

Arpád Korintuš

Júulia Miľová, rod. Skubeničová

Ján Ruman, 66 r., DS Gemerská Poloma (Veľká), 17.1.2020 o 14.00 hod

Irena Bereczová, 72 r., DS Rožňava, 13.1 2020 o 14.30 hod

Anna Chovancová, 76 r., DS Rožňava, 11.1.2020 o 13.00 hod

Štefan Ambrúš, 85 r., DS Rožňava, 8.1.2020 o 14.30 hod

Ján Šmelko, 76 r., DS Honce, 9.1.2020 o 14.00 hod

Ing.Pavol Čorej, 63 r., DS Rožňava, 13.1.2020 o 13.00 hod .

a

Jozef Kún, 71 r., DS Krh. Podhradie, 3.1.2020 o 14.00 hod.

Peter Nagy, 68 r., DS Rudná, 3.1.2020 o 14.00 hod

Verona Öchlschlägerová, 62 r., DS Rožňava, 2.1.2020 o 13.00 hod

Helena Kovácsová, 84 rokov, Dom smútku Jablonov nad Turňou, 31.12.2019 o 14:00 hod.

Ladislav Fábián

Angela Szőllősová, rod. Kotová, 57, DS Rožňava, 28.12.2019 o 11.00 hod

Gabko Hegedus

Július Repka, 62 roč., 21.12.19 o 14:00 DS Dlhá Ves

Marta Ferencová, 85 roč., 20.12.2019 o 14.30 hod., DS Rožňava

Icso Jozef

Ondrej Ambróz, 91r. 18.12.2019 DS Dobšiná o 13:00

Mária Krištófová, 54 r., DS Rožňava, 19.12.2019 o 14.30 hod

Miťa Čornanič, 69 r., DS Rožňava, 18.12.2019 o 13.00 hod

Margita Baffiová, 88 r., DS Krásnohorské Podhradie, 15.12.2019 o 14.00 hod

Jolana Šestinová Lindáková

MUDr. Emil Dunčko

Mária Dunčková, 85 r., DS Rožňava, 14.12.2019 o 13.00 hod

a

MVDr. Július Ziman, 79 r., DS Štítnik, 11.12.2019 o 14.00 hod

Marián Crman, 63 r., DS Jovice, 11.12.2019 o 14.00 hod

Mária Fafráková rod. Leštachová

Jozef Seman, 72 r., DS Nižná Slaná, 4.12.2019 o 14.00 hod

Valent Gebe, 68 r., DS Jovice, 6.12.2019 o 13.00 hod

Zuzana Očkaiková, 92 r., DS Gemerská Poloma, 5.12.2019 o 14.00 hod

Alžbeta Fábriová, 86 r., DS Krh.Podhradie, 30.11.2019 o 14.00 hod

Ján Brdársky z Rejdovej

Ing. Marian Slavkay, 84 r., DS Rožňava, 30.11. 2019 o 13.00 hod

Alžbeta Buliková, 85 r., DS Krh. Podhradie, 27.11.2019 o 15.00 hod

Eva Slováková rod. Munková, 84roč., DS Rožňava, 25.11.2019 o 13.00 hod.

Juraj Bardák, 79 r., DS Rožňava, 23.11.2019 o 13.00 hod

LADISLAV FENYVESI

Eva Rožaiová, 82 r., DS Rožňava, 19.11.2019 o 13:00 hod.

Zdenka Majeríková, 48 r., DS Rožňava, 19. 11. 2019 o 15:00 hod.

A

Karol Proschinger, 85 roč. DS Rožňava, 14.11.20019 o 13,00 hod

Magdaléna Bernáthová, 93 roč., 12.11.2019 o 13.00 hod., DS Krh.Podhradie

Ján Nemčko

MUDr. Ján Endrek

Zoltán Rolof, 78 r., DS Nadabula, 11.11.2019 o 14.00 hod.

Alžbeta Harsányiová

Jozef Hutník, 74 r., DS Dobšiná, 9.11.2019 o 14.00 hod

Jana Poťmáková, 79 r., DS Rožňava, 9.11.2019 o 13.00 hod

Rudolf Štrigner, 82 r.,DS Roštár, pohreb 7.11.2019 o 14.00 hod.

Irma Tóthová, 84 r., DS Rožňava, 6.11.2019 o 14.30 hod

Mgr. Alena Bernáthová, 59 r., DS Rožňava, 4.11.2019 o 14.30 hod

Jozef Fábián, 86 r., DS Kružná, 30.10.2019 o 14.00 hod

Jozef Polák, 65 r., DS Rožňava, 25.10.2019 o 14,30 hod.

Lýdia Manková, 67 r., DS Rožňava, 23.10.2019 o 14.,30 hod

Ladislav Novota

Ondrej Radi

ALŽBETA V Á R A D Y O V Á

Karol Soltész, 59 r., DS Rožňava, 17.10.2019 o 14.00 hod

Helena Szabová, 88 r., DS Rožňava, 14.10.2019 o 14.00 hod

Etelka Gundová

Vladimír Karas, 62 r., DS Nižná Slaná, 12.10.2019 o 14.00 hod

Mária Knábelová, 68 r., DS Rožňava, 7.10.2019 o 13.00 hod

Ondrej Maxin, 53 r., rozlúčka sa uskutoční len v kruhu najbližšej rodiny

Helena Benková, 83 r., DS Rakovnica 28.9.2019 o 14.00 hod.

Helena Gyürkövicsová, 75 r., DS Kružná, 27.9.2019 o 14.00 hod

Anna Šubovičová, 86 R., DS Rožňava, 24.9.2019 o 14.00 hod

Vojtech RIŠPÁN, 71 - ročný , DS Humenné 20.9.2019 o 11.00 hod.

Gizela Bartušová, 79 r., DS Plešivec, 20.9.2019 o 14.30 hod

František Šveda, 67 r., DS Rožňava, 23.9.2019 o 13.00 hod

MUDr. Marta Mlynárová, 60r., DS Gočovo, 19.09.2019 o 15 hod.

Karol Kostelník, 62 r., DS Rožňava, 17.9.2019 o 14,30 hod.

Ondrej Žúdel, 83 r. DS , Gemerská Poloma - Malá Poloma, 13.9.2019 o 15.00 hod.

Ľudovít Fabian

Alexander Čičatko

Martin Nemčko, 81 r., DS Kobeliarovo, 7.9.2019 o 14.00 hod

Jozef Jurč, 82 r., DS Štítnik, 7.9.2019 o 14.00hod.

Ján Kurimský, 65 r., DS Rožňava, 27.8.2019 o 14.30 hod

Marko Deméň, 20 r., DS Rožňava, 8.8.2019 o 16.30 hod

Viera Vešelínyiová, 49 r., DS Rožňava, 8.8.2019 o 13.00 hod

Mária Koltášová, 78 r., 6. 8. 2019 o OPRAVA 15:00 hod, DS (Veľká ) Gemerská Poloma

Peter Baláž

Zuzana Manková rod. Murzová

Herman Rdélyi

Rozália Kovalčíková, 94 r., DS Betliar, 3.8.2019 o 15.00 hod (o 14.00 zádušná omša v kostole)

MVDr. Ladislav Kerpán, 68 r., 1.8.2019 o 16.15 hod. v obradnej sieni bratislavského krematória.

Peter Bradáč, 93 r., DS Rakovnica, 31.7.2019 o 13.00 hod

Alžbeta Vanyová, 89 r. DS Jovice 29.7.2019 o 15.00 hod.

Štefan Štolc, 62r., DS Rožňava, 26.07.2018 o 13.hod.

Mária Miklóšiková, 84 r., DS Betliar, 24.7.2019 o 14.00 hod

Karol Stupák, 49 r., DS Rožňava, 23.7.2019 o 15.00 hod

Priška Kerekešová, 64 r ., DS Rudná, 24.7.2019 o 16.00 hod

Ing. Dušan Goral, 69 r., DS Rožňava, 25.7.2019 o 13.00 hod

Zuzana Dobošová

Šarlota Pogányová, 91 r., DS Silica, 20.7.2019 o 15.00 hod

Ladislav Celder, 64 r., DS Rožňava, 19.7.2019 o 14.30 hod

...

S hlbokým žiaľom oznamujeme príbuzným a známym, že nás dňa 15. júla 2019 vo veku nedožitých 46 rokov navždy opustila naša drahá a milovaná mamina, dcéra, sestra, švagriná, teta, príbuzná a známa Monika Čákiová rodená Jančáryová. Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude vo štvrtok, 18. júla 2019 o 12:00 v Dome smútku v Spišskej Novej Vsi.

...

Vladimír Molčan, 69 r., DS Rejdová, 19.7.2019 o 14 hod.

Roland Džurba, 41 r., DS Rožňava, 17.7.2019 o 14:30 hod.

Albert Tóth, 51 r., DS Jablonov nad Turňou, dňa 18.7.2019 o 15:00 hod.


...

Mária Kekeliakova Grančáková

Ján Grančák

Emília Černajová, 77 r., DS Rožňava, 9.7.2019 o 14.30 hod

Alžbeta Bokrošová, 87 r., DS Silica, 4.7.2019 o 15.30 hod

Jaroslav Švec, 61 r., DS Rožňava, 27.6.2019 o 14.30 hod

Ing. Pavel Leško, 84 roč., 26.6.2019 o 15.00 hod., DS Vlachovo

Mária Hudáková, 63.roč.,26.6.2019 o 14.30 hod., DS Rožňava

Ing. Vlasta Škutová, 58 r., DS Gočovo, 24.6.2019 o 15:00

Martin Slavkovský, 66 r., DS Rožňava, 21.6.2019 o 14.30 hod

Štefan Filčák, 61 r., DS Rožňava, 19.6.2019 o 14.30 hod

Anna Závodská, 76 r., DS Rožňava, 17.6.2019 o 14.30 hod

Irena Winogroszká Kankulová

Mária Kovácsová, 86 roč.,15.6. 2019 o 13.00 hod DS Rožňava

Margita Ondrejová, 96 r., DS Čučma, 14.6.2019 o 15.30 hod

Tibor Gábor, 54 r., DS Rožňava, 12.6.2019 o 14.30 hod

JUDr. Magdaléna Petrová, 68 r., DS Rožňava, 13.6.2019 o 14.30 hod

Ondrej Valentík, 68 r., DS Rejdová, 11.6.2019 o 15.00 hod

maria grancakova marcisova nizna slana

Gejza Buday

Jozef Lakomý

Robert Ištvánik, 56 r., DS Rožňava, 07.06.2019 o 14:30

Jozef Gdovin Tomáš, 82 r., DS Rožňava, 5.6.2019 o 13.00 hod

Ondrej Timár, 31.5.2019 o 14.00 DS Roštár

Valéria Kesiová, 64 r., DS Nadabula, 29.5.2019 o 15.00 hod

Grujo Ladislav, 97 r.,  DS Rožňava, 28.5 .2019 o 13,00 hod.

Anna Horváthová, 81 r., DS Rožňava, 28.5.2019 o 14.30 hod

Vilma Barbieriková, 84 r., DS Rožňava, 25.5.2019 o 14.30 hod

PETER DOBOŠ

Piroška Gallová

Vladimír Marget

Zuzana Timárová

Eva Bošňáková, 80 r., DS Jablonov nad Turňou, 14.5.2019 o 15.00 hod

Jozef Kardos

Tomáš Tommi Topor

Ing. Stanislav Adam, 86 r., DS Betliar, 3.5.2019 o 13.00 hod

Ing. Kamil Mikulič Csc. z Ivanky pri Dunaji, Rozlúčka: Bratislava  Lamač, 6.5. 2019 o 14:00

Ing. Ján Oravec, 81 r., DS Betliar, 2.5.2019 o 13.00 hod

Peter Chmelo, 71 r., DS Dobšiná, 27.4.2019 o 14.00 h.

Karol Varga, 76 r., rozlúčka sa uskutoční len v kruhu najbližšej rodiny

Richard Garan Maťaško, 46 roč., DS Dobšina, 26.4.2019 o 14.00 hod

MUDr. Peter Hruboš 64 rokov DS Gočovo 25.4.2019 o 15:00 hod.

Tibor Iglai, 74 r., DS Rudná , 19.4.2019 o 13.00 hod

Ján Gajdoš, 67 r., DS Drnava, 17.4.2019 o 14.00 hod

Alžbeta Bereczová, 91 r., DS Brzotín, 16.4.2019 o 14.00 hod

Ladislav Gáspár, 61 r., DS Krh.Podhradie, 17.4.2019 o 14.00 hod

Helena Havranová, 66 roč., DS Rožňava, 16.4.2019 o 15.00 hod.

Želmíra Teleczká, 82 r., DS Rožňava, 12.4.2019 o 14.00 hod

Jozef Kašpar, 76 r., DS Dobšiná, 11.4.2019 o 15.00 hod

Jozef Varga, 54 r., DS Rakovnica, 10.4.2019 o 15.00 hod

Tomáš Hefler

Ida Šikúrová, 58 r., DS Kružná, 9.4.2019 o 15.30 hod

Štefan Csicsay, 72r., DS Krasnohorské Podhradie, 9.4.2019 o 15:00 hod

Ama Julianna Balczárová

Štefan Balog, 75 r., DS Rožňava, 5.4.2019 o 14.30 hod

Arpad Fazekas Ing. Árpád Fazekaš, 70 r., DS Plešivec, 5.4.2019 o 15.00 hod

Katarína Dovcová, 84 rokov, 3. 4. 2019 o 15:00 v DS Krásnohorské Podhradie.

Kristína Moďoróšiová, 22 r., DS Rožňava, 3.4.2019 o 13.00 hod

Martin Štober, 83 r., DS Rožňava, 2.4.2019 o 13.30 hod

Ján Bezek, 86 r. 1.04.2019 o 14.00 hod. Rejdová

Alžbeta Kovácsová, 75 r., DS Rožňava, 1.4.2019 o 13.00 hod

Mgr. Zoltán Dobránszky, 89 r., DS Rožňava, 29.3.2019 o 16.30 hod

...

Barnabáš Bukovič, 82.r, DS Rudná, 29.3.2019 o 15,00 hod.

Zuzana Elexová, 87 r., DS Vlachovo, 27.3. 2019 o 15.00 hod

Attila Orbán

Štefan Turcsány, 93 r., DS Lipovník, 24.3.2019 o 15.00 hod

Štefan Potočný, 28r., 20.03.2019 o 14:00 v Dome smútku v Dobšinej

Peter Šomaj

Ing. Štefan Hrenčuk, 67 r., DS Rožňava, 20.3.2019 o 15.00 hod

Karol Čuba, 87r., DS Rožňava, 18.3.2019 o 15:00 hod.

Ondrej Gallík

Margita Juhásová, 92 r., DS Rudná, 17.3.2019 o 15.00 hod

Verona Katonová, 92 r., DS Rožňava, 15.3.2019 o 13.00 hod

Štefan Tóth, 61 r., 13.3.2019 o 15,00 hod. DS Pača - klik TU.

Ing. Miroslav Kolařík, 62 r., DS Rožňava, 14.3.2019 o 14.30 hod

Ing. Ladislav Kovács, 63 r., DS Rakovnica, 12.3.2019 o 14.00 hod Ladislav Kovács

Mária Kerekešová Mezeiová

Ladislav Šestina

Mária Bezeková Brejčáková

Zuzana Fifiková Šivecová

Alexander Mezei, 78 roč., DS Brzotín, 10.3.2019 o 14.30 hod.

Eugen Szoke

Irena Čatlóšová

Igor Adler, 83 r., DS Rožňava, 6.3.2019 o 14.30 hod

Cecília Kučerová, rod. Mikolajčíková (nedožitých 84 rokov), 5. marca 2019 o 13:00 v Dome smútku v Rožňave

Ondrej Hatala

Vilňola Malatinská rod. Ocelníková

A

Ladislav Belák - klik TU - DS Rakovnica, 3.3.2019 o 14,00 hod.

Štefan Fazekaš, 67 r., DS Rožňava, 2.3.2019 o 13.00 hod

Katarína Dávidová, 74 r., DS Rožňava, 2.3.2019 o 15.00 hod

Danica Támárová rod. Červenáková

Ján Krajec

Miroslav Manko, 67 r., DS Pača, 27.2.2019 o 15.00 hod

Marta Šmelková Marta Šmelková, milovaná a milujúca manželka, mama, babka a blízka nás pred pár dňami navždy opustila vo veku 65 rokov. Pohreb bude mať v DS Rožňava v stredu 27. februára 2019 o 14:00 hod.

Mária Kékesiová, 68r., DS Rožňava, 26.2 o 14:00 hod

Vladimír Velďák

Zoltán Klamarčík, 80 r., DS Jovice, 22.2.2019 o 15.00 hod

Zlata Gajdošová, 62 r., DS Pača, 22.2.2019 o 15.00 hod

Gizela Hacsková, 81 r., DS Čučma, 21.2.2019 o 15.00 hod

Vojtech Grešo, 88 r., cintorín Ardovo, 21.2.2019 o 13.30 hod

Ing. Milan Kupčo, 59 r., DS Rožňava, 21.2.2019 o 13.00 hod

S hlbokým zármutkom oznamujeme úmrtie nášho manžela, otca, Tibora Zubrického. Pohreb bude 19.2.2019 o 15:00 hod v Dome Smútku Jablonov nad Turňou.

Mária Kačinychová Temesiová

a

Gabriel Bogdán, 72 rokov, DS Rožňava 14.2.2019 o 13:00 hod.

Ján Čásár, 82 r., DS Rožňava, 13.2.2018 o 14.30 hod

Zuzana Ďuránová rod.Dovcova, 98 r.,  DS Henckovce, 09.02.2019 o 14:00

Margita Budaiova

Šarlota Bukovicsová, 93 r., DS Rožňava, 8.2.2019 o 12.30 - obrad, pochovaná bude na cintoríne v Nadabule

Júlia Kalinová, 80 r., DS Henckovce, 8.2.2019 o 14.00 hod

Luboš Lešták, 46 r., DS Rakovnica, 6.2.2019 o 14,00 hod.

Eva Domiková, 84 r., DS Čučma, 6.2.2019 o 13.00 hod

Anna Kraková, 75 r., DS Rožňava, 6.2.2019 o 14.30 hod

Herczog Július, 66 r., 4.2.2019 DS Levice

Jozef Krištóf, 89 r., DS Rožňava, 5.2.2019 o 14.30 hod

Margita Berová

Jozef Vojtkovský, 68 r., DS Rožňava, 1.2.2019 o 13.00 hod .

Júlia Emödiová, 63 r., DS Krh. Dlhá Lúka, 31. 1. 2019 o 15.00 hod

Sille Sándor

Emil Hricko, 62 roč., DS Vlachovo, 28.1.2019 o 14.00 hod

Oľga Kónyová, 62 r., DS Rožňava, 25.1.2019 o 14.30 hod

balazs_edit_toth

Ján Lemberger ml., 39 roč., DS Rožňava, 21.1.2019 o13.00 hod

Gejza Szanyi, 93 roč., DS Rožňava, 21.1.2019 o15.00 hod

Mária Veresová, 91 r., DS Rožňava, 19.1.2019 o 11.00 hod

Irena Huszárová, 84 r., DS Brzotín, 17.1.2019 o 14.00 hod

Štefan Mikolaj, 74 rokov, DS Rožňava, 12.01.2019 o 11:00

Ladislav Kerekeš, 72 r., DS Rožňava, 3.1.2019 o 14.30 hod

Irena Gyenesová, 67 r., DS Rožňava, 2.1.2019 o 13.00 hod

Valéria Hamelliová, 63 r., DS Kružná, 29.12.2018 o 14.00 hod

Ján Bukovinský, 70 roč., DS Rožňava, 28.12.2018 o 13.00 hod.

Helena Kamziková, 80 roč., DS Rožňava, 28.12.2018 o 14.30 hod.

Ľudovít Ambrus, 78 roč., DS Rožňava, 27.12.2018 o 13.00 hod.

Katarína Schmidtová rod. Bakošová, 67 r., DS Drnava , 27.12.2018 o 13:00hod.

Klára Soltészová, 87 r., DS Krh. Dlhá Lúka, 23.12.2018 o 14.00 hod

Ing. Miloš Krišťák

Vladimír Timár

MUDr. Emil Dunčko, 84 r., DS Rožňava, 19.12.2018 o 14.30 hod

Varj[ Jozef Varjúová Julianna rod. Mogyorosiová

Elena Margóczyová, 74.roč., 16.12.2018 o 14.00 hod., DS Jakubovany

MUDr. Mária Birtoková, 77 r., 13.12.2018 o 12:00 hod. v dome smútku v Stakčíne - klik TU.

Ing. Jaroslav Ondruška, 78 roč., DS Rožňava, 13.12.2018 o 13,00 hod.

Ján Kerekeš, 85 r., DS Rožňava, 12.12.2018 o 13.00 hod

Ladislav Junga

Tatiana Hanzelová, 67 r., DS Rožňava, 10.12.2018 o 14.30 hod

Valter Leitner, 64 r., DS Rožňava, 4.12.2018 o 13.00 hod

Gizela Bodnárová, 76 roč., 3.12.2018 o 14.00 hod, DS Silica

Ján Grančák

Ján Brdársky, 84 r., DS Rejdová, 1.12.2018 o 13.00 hod.

Mária Fafráková, 90 roč., 30.11. 2018 o 14.00 hod., DS Henckovce

a Alica Fráková Alica Fráková

Tibor Kesi, 70 r., DS Rožňava, 27.11.2018 o 14.30 hod

Magdaléna Kardosová, 82 r., DS Rožňava, 28.11.2018 o 14.30 hod

Peter Vojtechovský, 67 r., DS Rožňava, 26.11.2018 o 12.00 hod

Ladislav Gyenes, 79 r., DS Rožňava, 24.11.2018 o 13.00 hod

Anna Patináková, 70 r., DS Rožňava, 22.11.2018 o 13.00 hod

Alžbeta Donovalová, 75 r., DS Rožňava, 22.11.2018 o 14.30 hod Alžbeta Donovalová, 75 r., DS Rožňava, 22.11.2018 o 14.30 hod

Ján Polomský

Dudášová Regina, 80 r.,DS Krh.Podhradie,18.11.18 o 14:00

Ing. Juraj Oravec

Pavol Németh

Alžbeta Harsányiová

Eduard Mako, 61 r., DS Nižná Slaná, 14.11.2018 o 15.00 hod

Eva Bučková, 83 r., DS Rožňava, 16.11.2018 o 13.00 hod

Margita Čuchranová, 78 r., DS Rožňava, 13.11.2018 o 14.00 hod

Alica Reiserová, 62 r., DS Rožňava, 14.11.2018 o 14.00 hod

Karol Várady

Štefan Jóža, 71 r., DS Rožňava, 6.11.2018 o 13.30 hod

Ladislav Ujpál, 55r., DS Rožňava, 3.11.2018 o 14:00 hod.

Zoltán Kováč, 67 r., DS Rožňava, 3.11.2018 o 12.00 hod.

Tibor Karczagi, 83 r., DS Nadabula, 31.10.2018 o 13.00 hod

Milan Manko, 64 r., DS Rožňava, 29.10.2018 o 15.00

Ján Bendík  Ján Bendík, 76 r., pohreb 30.10.2018 13,00 hod. DS Vlachovo

Milan Sarnovský

Šarlota Breuerová, 90 r., DS Rožňava, 26.10.2018 o 13.00 hod

Ida Szabóová, 77 r., DS Rožňava, 24.10 .2018 o 13.00 hod

Etela Gundová, 80 r., DS Rožňava, 23.10.2018 o 14.30 hod

Ján Benö, 86 roč., 22.10.2018 o 15.00 hod.,DS Kružná

Peter Váradi, 52 r., DS Rožňava, 15.10.2018 o 15.00 hod.

Karol Kunst, 50 r., DS Rožňava, 16.10.2018 o 15.00 hod.

Jozef Mátyus, 36 r., DS Rožňava, 13.10.2018 o 13.00 hod

Jolana Renčoková, 81 r., DS Rudná, 12.10.2018 o 15.00 hod

Peter Miši Bernáth, 49 r., DS Rožňava, 12.10.2018 o 13.00 hod

Tímea Kuruová, 32 r., DS Krh.Podhradie, 6.10.2018 o 14.30 hod

Ľudovít Pančo

Karol Bakoš, 83 r., DS Rožňava, 27.9.2018 o 15.00 hod

Katarína Gebeová, 64 r., DS Krh.Dlhá Lúka, 21.9.2018 o 15.00 hod

Mária Vargová, 93 r., DS Rožňava, 21.9.2018 o 16.00 hod

Ladislav Genči, 80 r. DS Rakovnica, 19.9. 2018 o 14.30 hod

Mária Vilímová, 72 r., DS Dobšiná, 12.9.2018 o 15.00 hod

Ondrej Bakoš - Šani

Gustáv Slivenský Dobšiná

Irena Ďutková, 87 r., DS Rožňava, 5.9.2018 o 13.00 hod.

Mária Tamaškovičová rod. Tiritová

Ing. Ondrej Macák, 60 r., DS Rožňava, 15.8.2018 o 15.00 hod

Štefan Sopko, 84 r., DS Rudná, 11.8.2018 o 13:00 hod.

Zuzana Gálová, 75 r., DS Rudná, 11.8.2018 o 16:30 hod.

Štefan Bazin, 73 r., DS Silická Jablonica, 10.8.2018 o 16.00 hod

Dp. Mgr. Patrik Masár, kňaz Rožňavskej diecézy - klik TU.

Eugen Horňák

PaedDr. Božena Štyvarová, 65 r., DS Rožňava, 2.8.2018 o 14.30 hod

MUDr. Anton TOKÁR, 77 r., DS Revúca, 30.07.2018 o 14,30 hod.

Ján Nemec, 59 r., DS Henckovce, 31.07.2018 o 15.00 hod.

Ondrej Miklóš, 73 r., DS Gemerská Poloma ( Veľká ) , 26.7.2018 o 15.00 hodine

Juraj Smerek, 69 roč., 26.7.2018 o 15.00 hod., DS Slavoška

Juraj Timko, 67 r., DS Rožňava, 18.7.2018 o 13.00 hod

Ján Varga

Gejza Zakhar, 74 r., DS Rožňava, 17.7.2018 o 15:00 hod

Mária Kekeliaková, 59 r., DS Rožňava, 16.7.2018 o 13.00 hod

Darina Mlynárová, 80 r., DS Rochovce, 14.7.2018 o 14.30 hod

Emil Timár

Jozef Mihók, 74 r., DS Rožňava, 14.7.2018 o 13.00 hod

Ján Švec, 78 r., 9.7.2018 o 14 hod. v DS v Gemerskej.Polome-Veľká

Dezider Burkovský, 72 r., DS Rudná, 8.7.2018 o 15.00 hod

Gejza Lőrincz, 62 r., DS Rožňava, 9.7.2018 o 15.00 hod

Gizela Kerekešová, 93 r., DS Rudná, 7.7.2018 o 15.00 hod

Barnabáš Domik, 67 r., DS Rožňava, 4.7.2018 o 13.00 hod

Jozef Cibrik, 88 rokov, DS Jablonov nad Turňou, 3.7.2018 14.00 hod

Ing. Brigita Bulíková, 54 r., DS Krh.Podhradie, 2.7.2018 o 15.00 hod

Juliana Tománeková, 87r ., DS Rožňava, 2.7.2018 o 15.00 hod

Juliana Grendova Polgariova

Alžbeta Gonosová, 91 r., DS Rudná, 30.6.2018 o 15.00 hod

Anna Červeňáková, 66 r., DS Rožňava, 30.6.2018 o 13.00 hod

Emília Nemcová, 83 r., DS Henckovce, 27.6.2018 o 15.00 hod

Ing. Jozef Bukovič - klik TU, 59 r., DS Rožňava, 26.6.2018 o 13.00 hod (kremácia)

Marek Štober, 24 r., DS Rožňava, 23.6.2018 o 14.00 hod

Margita Simanová, 93 r., DS Rožňava, 20.6.2018 o 14.30 hod

Barbora Nagyová, 83 r., DS Rudná, 20.6.2018 o 16.00 hod

MUDr. János Icsó CSc., 76 r., DS Rožňava, 19.6.2018 o 13.00 hod

MVDr. Ladislav Husár, 91 r., DS Dobšiná, 15.6.2018 o 15.00 hod

Arpád Kelemen, 80 r., DS Rožňava, 16.6.2018 o 13.00 hod

Eleonóra Judtová, 79 r., DS Rožňava, 15.6.2018 o 11.00 hod.

Helena Horenčáková, 88 r., DS Rožňava, 8.6.2018 o 13.00 hod

Mária Ambrúžová rod. Šalamonová, 77 r., DS Krh.Dl.Lúka, 9.6.2018 o 14.00 hod

Ondrej Gašpar, 72 r.,Honce, posedenie pri zosnulom sa uskutoční dňa 7.6.2018 o 17:00 hod. v DS v Honciach, posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 8.6.2018 o 14:00 hod. v DS v Honciach.

Emília Timárová, rod. Kalinová, 7.6.2018 o 15,00 DS Henckovce - klik TU.

Zuzana Galliková, 63 r., DS Rožňava, 1.6.2018 o 13.00 hod

Helena Iglaiová, 84 r., DS Kečovo, 1.6.2018 o 16.00 hod

a

Ladislav Hlaváč, 82 r., DS Rakovnica, 26.5.2018 o 16.00 hod

Juliana Kiššová, 94 r., DS Rudná, 25.5.2018 o 16.00 hod

Mária Šmegnerová, 82 r., DS Kobeliarovo, 24.5.2018 o 15.00 hod

Priška Gallová, 76 r., DS Rožňava, 22.5.2018 o 15.00 hod

Ján Rácz, 83 roč., 18.5.2018 o 16.00 hod, DS Rožňava

Jozef Czakó, 91r. DS Rožňava, 19.5.2018 o 13,00 hod

Zuzana Chladná

Ján Krivuš, 84r, DS Gočaltovo 12.5.2018 o 14:00 hod

Mgr. Gizela Feješová, 81 r., DS Rožňava, 7.5.2018 o 11.00 hod

Jozef Chladný, 62 r., DS Rožňava, 7.5.2018.o 15.00 hod

Peter Paučula, 60 r., DS Rožňava, 7.5.2018 o 13.00 hod

spomienka marrka gallova

Štefan Zsoldos, 81 roč., Pašková 18, 28.4.2018 o 15.00 hod

Anna Korintušová, 69 r., DS Jovice, 25.4.2018 o 15.00 hod

Peter T. Kovács, 66 roč., 20.4.2018 o 15.00 hod, DS Rožňava

Pavol Gášpár, 89 r., DS Brzotín, 17.4.2018 o 15:30 hod.

Ján Poliak, Ing., 70 roč.DS Revúca, 14.4.2018 o 13,00 hod

Kristína Pjatková, 82 roč., DS Rožňava, 13.4.2018 o 14.00 hod.

Ľudovít Bodnár, 82 roč., DS Silica, 13.4.2018 o 15.00 hod.

Ondrej Doboš, 81 r., DS Rudná, 12.4.2018 o 14.00 hod

Marta Cintelová, 88 r., DS Krh.Podhradie, 11.4.2018 o 15.00 hod

Alexander Antal, 85 r., DS Rožňava, 9.4.2018 o 13.00 hod

Zoltán Ulbrik, 81 r., DS Krh. Podhradie, 6.4.2018 o 15.00 hod

Mária Copláková, 76 r., DS (Malá) Gemerská Poloma, 29. 3. 2018 o 15:00

Juraj Čižmár, 60 r., DS Rožňava, 31.3.2018 o 13.00 hod

Ladislav Káplán, 73 roč., 26.3.2018 o 14.30 hod., DS Rožňava

Mikuláš Bukovics

Viera Gallová, 66 r., DS Rožňava, 23.3.2018 o 14.00 hod

Mária Ambrózová, 85 r., DS Dobšiná, 23.3.2018 o 14.00 hod

Ivo Mačák, 50 r., RK kostol v Spišskej Sobote, 26.3.2018 o 13.00 hod.

Jozef Német, 76 r., DS Rožňava, 22. 3. 2018 o 13.00 hod

Mária Kerekešová, 61 r., DS Rožňava, 20.3.2018 o 13.00 hod

Žofia Nemčková, 80 r., DS Kobeliarovo, 15.3.2018 o 14.00 hod

Róbert Benedek, 68 r., DS Rožňava, 17.3.2018 o 13.00 hod

Priska Benková , rodená Hornyák Piroska ... Dňa 11.3.2018 nás po dlhej ťažkej chorobe vo veku nedožitých 69 rokov opustila Priska Benková , rodená Hornyák Piroska . Posledná rozlúčka bude 15.3.2018 o 16.15 hod v krematóriu v Bratislave.

Sylvia Szabóová, 48 r., DS Jablonov nad Turňou, 11.3.2018 o 14.00 hod

Valéria Kiššová, 79 r., DS Rudná, 12.3.2018 o 13.00 hod

Štefan Sappanoš, 66 r., DS Drnava, 10.3.2018 o 14.00 hod

Zuzana Szendiová, 85 r., DS Kružná, 9.3.2018 o 14.30 hod

Karolina Spodniaková, 58 roč., DS Rožňava, 7.3.2018 o 12.30 hod.,

Gonosová Elena, 86 r., DS Rudná , 4.3.2018 o 14.00 hod

Mária Szárazová, 66.roč., DS Rožňava, 5.3.2018 o 14.00 hod

Július Ferenc, 84 r, DS Rožňava, 3.3.2018 o 11.00 hod

Ladislav Doboš Ladislav Doboš, 70 r., DS Krh.Podhradie, 1.3.2018 o 14.00 hod

Bc. Erika Eliášová, 57 r., DS Rožňava, 27.2.2018 o 13.00 hod

Ondrej Bakoš Nadabula

Anna Vattayová, 91 r., DS Rožňava, 23.2.2018 o 11.30 hod

Mária Richterová Mária Richterová, 28.03.1956 -17.02.2018 Posledná rozlúčka 20.02.2018 o 13:00 hod. v Rožňave

Ing. Josef Stohr CSc., 91 r., DS Rožňava, 19.2.2018 o 13.00 hod

Etela Kerekešová, 91 r., DS Rudná , 16.2.2018 o 13.00 hod

Marián Schlosár, 39 rokov 13. 2.2018 o 14.00 v Rožňave

Imrich Borsody, 46 roč., DS Lipovník, 11.2.2018 o 13:00 hod.

Zuzana Hudáková, 86 r., DS Henckovce, 10.2.2018 o 14.00 hod

Peter Sóldos Peter Soldos, 70 r., DS Rožňava, 16.2.2018 o 13,00 hod.

Margita Budaiová, 84 r., DS Drnava, 10.2.2028 o 14.00 hod.

Imrich Fejes, 57 r., DS Rožňava, 9.2.2018 o 13.00 hod

Stanislav Maliak, 83 roč., 8.2.2018 o 13.00 hod., DS Rožňava

Dr. h. c. prof. Ing. Ján Fabián, 83 r., DS Rakovnica, 6.2.2018 o 14,00 hod

Viera Bendíková, 55 r.,- klik TU - Krematórium Košice, 5.2.2018 o 13,00 hod

Štefan Kekeliak, 60 r., DS Rožňava, 3.2.2018 o 14.30 hod

Mgr. Juraj Genčansky, 90 r., DS Vlachovo, 2.2.2018 o 14.00 hod

Ján Kolesár, 86 r., DS Kobeliarovo, 1.2.2018 o 14.00 hod

Ján Hlaváč, 91r, DS GOČOVO, 30.01:2018 o 14:30 hod

Ján (Öcsi) Bernáth, 60 r., DS Rožňava, 29.1.2018 o 13.00 hod

Ing. Czókoly Albert, 54r., DS Chanava, 26.01.2018 o 13,00 hod.

Mgr. Erik Lipták Mgr. Erik Lipták, 47 r., DS Rejdová, 26.1.2018 o 13.00 hod

Ing. Pravoľub Drahoš

Pavol Hromada

Anton Mesarčík, 65 roč., DS Rožňava 20.1.2018, o 13.00 hod

Milan Fabian, 54 r., DS Rakovnica, 17.1.2018 o 14.00 hod

Helena Gotthardová, 57 roč., DS Rudná, 14.1.2018 o 14.00 hod

pohrebne sluzby

Kamenárstvo Helczman

Nezábudka, pohrebné služby Rožňava

ICSO JOZEF, FOTO klik TU, 63r. posledná rozlúčka dňa 14.1.2018 o 14,00 hod. /nedeľa / v DS Drnava.

Agnesa Bozóová, 61 r., DS Rožňava, 16.1.2018 o 14.30 hod

Ján Ferencz Ján Ferencz, 55r., DS Plešivec, 13.1.2018 o 14.00 hod

Karol Várady

Margita Vrbjarová, 88 r., DS Rožňava, 10.1.2018 o 13.00 hod

Stanislav Sasák, 57 r., Kostol Úhorná, 11.1.2018 o 14.00 hod

Helena Vassová, rod. Ugorčáková, 95 r., DS Rožňava, 12.1.2018 o 14.00 hod

Jozef Málik, 63 r., DS Betliar, 9.1.2018 o 13:00 hod.

Július Orosz, 54 r., Krh.Dlhá Lúka, 7.1.2018 o 13.:30 hod

Mária Tomková, rod. Urbanová, 62 r., 6.1. 2018 o 14:00 v Dome smútku v Rožňavskom Bystrom

Eva Šimonová

Ruěna Milóšová Opremčáková

Jozef Lázár, 90 r., DS Rožňava, 3.1.2018 o 14.00 hod

Alžbeta Kycová, rod. Keményová Alžbeta Kycová rod. Keményová, 72 r., zomrela dňa 28.12.2017 pohreb: DS Humenné dňa 30.12.2017 o 10:30hod.

Ján Antal, 84 r., DS Štítnik, 26.12.2017 o 14.00 hod

Margita Lukáčová, 73 r., DS Rožňava, 23.12.2017 o 13.00 hod

Katarína Vitková, *19.12.1939 19.12.2017, DS Poprad - Veľká, 22.12.2017 o 12:00 hod.

Miroslav Žolner, 33 r., DS hlavný cintorín Prešov, 21.12.2017 o 13:00 hod.

Jolana Šestinová, 57 roč., DS Rožňava, 21.12.2017 o 13.00 hod.

Ing. Miroslav Humaj, 36r., Krematórium Košice, 19.12.2017 o 9,45 hod.

Xénia Homjaková rod. Baloghová

Erika Čorbová, 50 r., Verejný cintorín KE, 8.12.2017 o 13,45 hod.

Ladislav Halász, 65 r., DS Rožňava, 5.12.2017 o 14.00 hod

Karol Kostka, 64 r., DS Rožňava, 6.12.2017 o 14.00 hod

Imrich Czompel, 76 r., DS Rožňava, 28.11.2017 o 14.00 hod

Miroslav Choma, *19.11.1961 19.11.2017 obrad 23.11.2017 v rímsko-katolíckom kostole v Spišskej Sobote o 14:00 hod.

Peter Kováč - klik TU, 42. r.,  DS Rožňava, 20.11.2017 o 14,00 hod.

Mária Murzová, 88 r., DS Gemerská Poloma - Malá, 16.11.2017 o 14:00 hod.

Ing. Lórant Kováč

Šarlota Tóthová , 85 ročná , DS v Rožňave , 6. november 2017 o 14 30 hod

Antal Turzák Antal Turzák,  63 r., DS Rožňava, 7.11.2017 o 15,00 hod

Vojtech Máté, 90r., DS Rožňava, 6.11.2017 o 13.00 hod.

Matejko Zoltán 1970 - október 2017

Štefan Márton, 62 r., DS Rožňava, 2.11.2017 o 14.30 hod

Štefan Iglai, 60r., DS Drnava, 31.10.2017 o 13.00 hod

Aladár Kónya, 57 r., DS Rožňava, 28.10.2017 o 14.30 hod

Attila Gergely, 42 r., DS Rožňava, 27.10.2017 o 15.00 hod

Ondrej Radi Ondrej Radi, 50 r., DS Rožňava, 26.10 .2017 o 14.30 hod

Tibor Rusnák, 69 r., DS Čučma, 26.10.2017 o 13.00 hod

Soltészová Alžbeta, 78 roč., DS Rožňava, 23.10.2017 o 13.00 hod.

Darvaš Ladislav, 82 roč., DS Krasnohorské Podhradie, 23.10. 2017 o 14.00 hod

Ing. Ľubomír Siták, 62 r., DS Mokrá Lúka, 21.10.2017 o 14,00 hod.

Mária Filiczká, 67 r., DS Krh.Dlhá Lúka, 19.10.2017 o 15.00 hod.

Ondrej Leng Ondrej Leng, nedožitých 78 rokov, DS v Rožňavské Bystré 20.10.2017 o 14.30

Štefan Kuchta, 61 r., DS Lučka, 18.10. 2017 o 14.00 hodine

Róbert Jakab Róbert Jakab, 45 r., DS Rožňava, 17.10.2017 o 15:00 hod

Valéria Vápeníková, 82 r., DS Rožňava, 16.10.2017 o 14.30 hod

Helena Vasasová, 74 r., DS Rožňava, 14.10.2017 o 13.00 hod

Ľudovít Pančo, 68 r., DS Rožňava, 13.10.2017 o 13.00 hod

Barbora Krajliková, 84 r., DS Jovice, 13.10.2017 o 15.00 hod.

Magdaléna Olexová, 84 r., DS Gočovo, 12.10.2017 o 12.30 hod

Viliam Kováč, 72 r., DS Rožňava, 12.10.2017 o 14.30 hod

Arpád Bagács, 63 roč., DS Brzotín, 10.10.2017 o 15.00 hod

Ladislav Klárik, 48 r., DS Krásnohorská Dlhá Lúka, 9.10.2017 o 15,00 hod.

Juraj Gerec, 68 r., DS Nadabula, 7.10.2017 o 14.00 hod

Ladislav Beňo, 67 r., DS Rožňava, 5.10.2017 o 13.00 hod

Ján Slosárik, 64., DS Rožňava, 4.10.2017 o 14:30 hod.

Ing Patrík Lux, 29 r., posledná rozlúčka 27.9.2017 DS Betliar o 14.00 hod

Martin Vilim, 83 r., DS Kobeliarovo, 28.9.2017 o 15.00 hod

Ondrej (Andy) Koreň, 54 r., pohreb DS Košuty, 28.9.2017 o 14.30 hod.

Oto Ondrej, 83r., DS Rožňava, 25.9.2017 o 15:00 hod

Darina Tökölyová, 62 r., pohreb sa uskutoční 21.9.2017 o 15:00, DS Rožňavské Bystré

akad. soch. Doc. Július Machaj, 85 r., DS hlavný cintorín Prešov, 21.9.2017, 13:00 hod.

Emília Bakošová, 90 r., DS Rožňava, 20. 9. 2017 o 14.30 hod

Emília Böhmerová, 68 roč.,19.9.2017 o 13.00 hod, DS Rožňava

Ľudovít Fábian, 61 roč., 14.9.2017 o 15.00 hod., DS Rakovnica

Gustáv Slivenský, 75 rokov, pohreb DS Dobšiná 14.9.2017 o 14,00 hod.

Ing. Vladimír MADUDA, PhD.

Priška Balogová, 88 r., DS Brzotín, 10.9.2017 o 16.00 hod

Tibor Kiss, 64 r., DS Rožňava, 7.9.2017 o 13.00 hod

Margita Szentandrásiová, 84 r., DS Rožňava, 6.9.2017 o 14.30 hod

Štefan Szögedi, 96 r., DS Rožňava, 5.9.2017 o 14:30 hod.

Marián Janičko, 56 rokov, Betliar 3.9.2017 o 15.00

Regina Potocká, 88 r., DS Pača, 4.9.2017 o 15:00 hod

ondrej hudák

Pavlína Gotthárdová, 76.roč., DS Rožňava, 28.8.2017 o 15,00 hod.

Alexander Blažek, 76 r., DS Štítnik, 24.8.2017 o 16.00 hod

Oľga Elexová rod. Pelčová

Ladislav Gergely

Elizabeth Andrássy Olgyay

Karol Kelemen, 66 r., DS Čučma, 2.8.2017 o 15.00 hod

Valéria Bajzová, rodená Ondrejová, 62 r., DS Rožňava, 1.8.2017 o 13:00 hod.

Viola Kovácsová, 63 r., DS Rožňava, 31.7.2017 o 13:00 hod

Peter Tóbis

Milan Lišuch, 64 r., DS Gem.Poloma (Veľká), 26.7.2017 o 14.00 hod

Elena Košuthová, 89 r., DS Nadabula, 22.7.2017 o 15.00 hod

Helena Icseková, 73 roč., 18.7.2017 o 14.30 hod, DS Rožňava

Július Grünner, 65 r., DS Rožňava, 18.7.2017 o 13.00 hod

Zoltán Tencs, 53 r., Rožňava, zatiaľ bez obradu

Ondrej Lakoš, 94 r., DS Nadabula, 15.7.2017 o 15.00 hod

Helena Čerevková, 93 r., DS Rožňava, 13.7.2017 o 16.00 hod

Terézia Váradiová, 72 r., DS Rožňava, 14.7.2017 o 15.00 hod

rndr ondrej hronec RNDr. Ondrej Hronec, 79. r., DS Gočovo, 13.7.2017 o 15.00 hod

Štefan Román Nadabula Štefan Román, 84 r., DS Nadabula, 11.7.2017 o 13.00 hod

Ladislav Zsoldos

Katarína Orbánová, 60 r., DS Jablonov nad Turňou, 8.7.2017 o 16.00 hod

Jaromír Štrigner, 59 r., DS Rožňava, 7.7.2017 o 14.30 hod

Júlia Lakošová, 89 r., DS Nadabula, 6.7.2017 o 15.00 hod

Irena Ladová, 82 r., DS Rožňava, 6.7.2017 o 13.00 hod

Kvetoslava Czarná, 74 r., DS Rožňava, 4.7.2017 o 13.00 hod

Ján Hudák, 70 r., DS Rožňava, 3.7.2017 o 14.30 hod

Ján Ferko, 58 r., DS Rožňava, 1.7.2017 o 13.00 hod

Irena Ambrúzsová, 84 r., DS Rožňava, 28.6.2017 o 13.30 hod

Magdaléna Mezeiová, 78 r., DS Rožňava, 28.6.2017 o 16.00 hod

Marta Bukovicsová, 85r., Dom smútku Drnava, 27.6.2017 o 13:30 hod.

Valentína Janíčková, 92 roč., DS Rožňava, 23.6.2017 o 16.00 hod

Martin Martinko

Gejza Buday, 61 r., DS Betliar, 18.6.2017 o 14.00 hod

Helena Cintelová, 81 r., DS Drnava, 17.6.2017 o 14.00 hod

Gabriela Lindáková, 62 r., DS Rožňava, 16.6.2017 o 17.00 hod

Iveta Szabóová, 51 r., DS Rožňava, 16.6.2017 o 13.00 hod

Norbert Klimo Rožňava Norbert Klimo, 40 r., DS Rožňava, 16.6.2017 o 15:00 hod.

Marta Matejzelová, 70 r., DS Rožňava, 15.6.2017 o 15,00 hod. - klik TU.

Ladislav Hlaváč, 82 r., DS Nadabula, 14.6.2017 o 15,00 hod.

Irena Winogroczká Kankulová

Irena Tencsová, 73 r., DS Rožňava, 13.6.2017 o 14:30 hod.

Letanovská Magdaléna, 88 ročná, DS Nadabula, pohreb: 11.06.2017 o 15,00 hod.

Miroslav Brutovský, 35 r., DS Rožňava, 6.6.2017 o 15.00 hod.

Ing. Ivan Hrivňák, 53 r., DS Rožňava, 5.6.2017 o 13.00 hod

Mikuláš Bene, 64 r., DS Rožňava, 3.6.2016 o 14.30 hod

Ján Filčák, 61 r., DS Rožňava, 2.6.2017 o 16.00 hod.

Ondrej Landori, 57 r., DS ROžňava, 2.6.2017 o 13.00 hod

JUDr. Milan Kováč, 54 r., DS Rožňava, 3.6.2017 o 13.00 hod

Vojtech Burdiga, 57 r., DS Rudná , 31.5.2017 o 15.00 hod

Alžbeta Juhászová, 79 r., DS Rožňava, 30.5.2017 o 14.30 hod

Gizela Repaszká, 85 r., DS Rožňava , 30.5.2017 o 16.30 hod

Štefan Macko, 81r., DS Rožňava, 27.5.2017 o 13.00 hod

Imrich Kónya, 55 r., DS Brzotín, 24.5.2017 o 14,30 hod

Eva Popálená, 65 r., DS Rožňava, 27.5.2017 o 11.00 hod

Marta Baffiová, 85 rokov, DS Krh. Podhradie, dňa 20.05.2017 o 14.00 hod.

Juraj Jozefy, 64 r., DS Rožňava, 20.5.2017 o 13.00 hod.

pplk. Mgr. Radoslav Lacko, 48 r., , DS hlavný cintorín Prešov, 17.05.2017 o 13:00 hod.

Alexander Mezei, 83 r., DS Silica, 14.5.2017 o 15.30 hod

Pavlína Hanesovská, 92 r., DS Roštár, 12.5.2017 o 14.00 hod

Eugen Fábry

Michal Bučko, 83r, DS Rožňava 5.5.2017 o 13.°°

JUDr.Jozef Vojtko, 75 r., DS Rožňava, 5.5.2017 o 14.30 hod

Mgr. Mária Gallová, 70 r., DS Rožňava, 3.5.2017 o 13.00 hod

Mária Bangová, 76 r., DS Rožňava, 3.5.2017 o 14.30 hod

Darina Grígerová, 64 r., DS Rožňava, 3.5.2017 o 11.00 hod

Elena Kušnierová, 91r., DS Betliar, 2.5.2017 o 15:00 hod

Jozefína Lembergerová, 95 r., DS Rožňava, 2.5.2017 o 13:00 hod

Eva Benková, 61 r., DS Pača, 2.5.2017 o 14:00 hod

Mária Bokrosová, rod. Bokrosová, 83 r.,  pohreb Silica, 28.4.2017 o 15,00 hod.

Antal Dušan, 65 r., Gemerská Poloma- Malá Polomka, 26.4. o 15,00 hod

František Bányász

Ján Kubaský Pavlík, 81 r., DS Rejdová, 23.4.2017 o 14.00 hod

Ing. Peter Hrivňák, 51 r., DS Rožňava, 24.4.2017 o 13.00. hod

Mikuláš Bukovics, 56 r., DS Rožňava, 24.4.2017 o 14.30 hod

Ján Cirbus, 81r., DS Gem.Poloma - Malá, 21.4.2017 o 14.30 hod

Róbert Bakoš

RSDr. Július Petrinec, 70r., DS Rožňava, 18.4.2017 o 15:00 hod

Ján Erdödi, 64r., DS Krasnohorská Dlhá Lúka, 18.4.2017 o 15:00 hod

Květa Rusňáková, 82 r., DS Rožňava, 15.4.2017 o 13.00 hod

Jozefína Hedmegová - klik TU.

Zlatica Wrúbelová, 89 r., DS Rožňava, 13.4.2017 o 15.00 hod

Gabriela Vraňáková, 85 r., DS Pača, 8.4.2017 o 14.00hod

Štefan Fábián, 95 r., DS Rožňava, 8.4.2017 o 13.00 hod

Miloslav Jurčo, 55 r., DS Rožňava, 7.4.2017 o 13.00 hod

Pavlína Hatvaníková, 77 r., DS Gemerská Poloma - Malá, 6.4.2017 o 14.30 hod

Alžbeta Grigerová, 95 roč., DS Rožňava, 5.4.2017 o 14.00 hod

Viola Breznenová, 79 r., DS Gočaltovo, 1.4.2017 o 13.00 hod

Rozália Maxinová, 70 r., DS Rožňava, 3.4.2017 o 14.30 hod

Magdaléna Liptáková, 59 roč., DS Rožňava, 30.3.2017 o 13,30 hod

Koloman Krištof

Lipták Július, 37 r., 30.3.2017 o 9.45, Verejný cintorín Košice

Peter Šomaj, 70 roč., 21.3.2017 o 14.00 hod., DS Čučma

Marta Sztupáková, 73 r., DS Bôrka, 18.3.2017 o 14.00 hod

Karol Kováč 81 roč., 17.3.2017 o 15.00 hod., DS Brzotín

Ľudovít Czakó 85 roč., 17.3.2017 o 13.00 hod., DS Rožňava

Viera Völgyáková 56 roč.,16.3.2017 o 15.00 hod., DS Rožňava

Pavel Potočný, 85 r., DS Rožňava, 16.3.2017 o 13.00 hod

Peter Šoltés, 40 r., DS Rožňava, 7.3.2017 o 14.30 hod

Mária Krajliková, 89 r., DS Jablonov nad Turňou, 3.3.2017 o 13.00 hod

Gizela Dobošová, 90 r., DS Rudná, 3.3.2017 o 13.00 hod

Alžbeta Šmajdová, 80 r., DS Rožňava, 28.2.2017 o 13.00 hod

Lenka Mihaliková, 90 r., DS Rožňava, 27.2.2017 o 14.30 hod

Juraj Antal, 65 r., DS Gem. Poloma, 26.2.2017 o 14.00 hod

Terézia Szakalová, 90r., Krh.Podhradie, 22.2.2017 o 13.30 hod

Mária Kozáková, 81r., DS Dobšiná, 20.2.2017 o 15:00 hod.

Ján Tešlár, 59r , DS Dobšiná, 21.2.2017 o 14.30 hod

Alica Liptáková, 83 r., DS Rožňava, 18.2.2017 o 13.00 hod

Arpád Zsíros, 56 r., DS Rožňava, 17.2.2017 o 15.00 hod

Oľga Tóthová, 66 roč., 14.2.2017 o 14.30 hod., DS Jablonov nad Turňou

Zuzana Dobošová, 89 r., DS Rudná, 11.2.2017 o 15.00 hod

Juraj Ďuraj, 91 r., DS Gočovo,  7.2.2017 o 14:00

Terézia Wágnerová, 86 r., DS Rožňava, 6.2.2017 o 14.30 hod

Anna Longauerová, 70 r., DS Rožňava, 4.2.2017 o 13.00 hod

Július Kratochvilla, 73r.. DS Lubeník, 31.1.2017 o 14,30 h

Mária Končeková, rod. Rybárová, 89 r., DS Betliar, 1.2.2017 o 14.00 hod

Juraj Černaj, 82 r., DS Rožňava, 30.1.2017 o 14.30 hod.

Monika Drenková, 72 r., DS Kružná, 28.1.2017 o 13.00 hod.

Anton Kiss, 78 r., DS Rožňava, 28.1.2017 o 11.00 hod

Ing. Pravoľub Drahoš, 70 r., DS Rožňava, 28.1.2017 o 13.00 hod

Milan Čillík, 39 r., DS Rožňava, 26.1.2017 o 14.30 hod

Ladislav Gallo, 62 r., DS Rožňava, 24.1.2017 o 14.30 hod

Zuzana Tomášiková, 81 r., DS Rejdová, 22.1.2017 o 13.00 hod

Igor Zatroch, 58 r., DS Gemerská Poloma - Veľká, 20.1.2017 o 14.00 hod

Klára Poľáková, 94 r., DS Rudná, 19.1.2017 o 13.00 hod

Bc. Daniel Rumler., 40 r.,   DS Poprad - Veľká,  19. 1. 2017 o 14.00 hod.

Viera Lutterová, 47 r.,  DS Poprad - Veľká, 18. 1. 2017 o 11.00 hod.

Edita Balázsová, 62 r., DS Rožňava, 19.1.2017 o 14.30 hod

Dušan Pavlík Rožňava Dušan Pavlík, 84r., DS Rožňava, 17.1.2017 o 14:00 hod

Ing. Ondrej Kartal, 73 r., DS Rožňava, 16.1.2017 o 13.00 hod

Marta Janitorová, 57., pohreb sa konal v Krematóriu Košice 21.8.2016. S láskou spomínajú manžel,deti a vnučatá.

Gabriel Šille, 63 r., DS Rožňava, 14.1.2017 o 14.30 hod

Ing. Juraj Bodnár, 89 r., DS Rožňava, 14.1.2017 o 13.00 hod

Tibor Temesi

Justína Soltészová, 83 r. DS Rožňava, 13.1.2017 o 13.00 hod

Mgr. Iveta Samseliová, 56 r., DS Rožňava, 12.1.2017 o 14.30 hod

Emília Potočná, 87 r., DS Rožňava, 11.1.2017 o 14.30 hod

Žofia Sáreníková, 82 r., DS Gemerská Poloma - Malá, 9.1.2017 o 13.00 hod

Ema Šimonová, 84 rokov, DS Nižná Slaná 8.1.2017 o 13,00 hod.

Július Pelikán, 44 r., DS Rožňava, 9.1.2017 o 14.30 hod

Margita Parditková, 78 r., DS Krh.Dlhá Lúka, 6.1.2017 o 13.30 hod

Helena Prékopová, 68 r., DS Rožňava, 5.1.2017 o 13.00 hod

Ondrej Orosz, 85 r., DS Štítnik, 4.1.2017 o 13.00 hod.

Alexander Nagy, 73 r., DS Rudná, 4.1.2017 o 14.30 hod

Vojtech Lux 71 roč., DS Betliar, 2.1.2017 o 14.00 hod.

Peter Cmorik 51 roč., DS Pača, 2.1.2017 o 15.00 hod.

Ondrej Gonos 86 roč., DS Rožňavské Bystré, 2.1.2017 o 14.00 hod.

Jozef Rézműveš 74 roč., DS Rožňava, 4.1.2017 o 14.30 hod.

Vojtech Ochtinský, 87 roč., 31.12.2016 o 11.00 hod., DS Rožňava

Ing. Karol Ugorčák, 62 r., DS Rožňava, 30.12.2016 o 13.00 hod

Ján Melicher, 88 r., DS Rožňava, 30.12.2016 o 14.30 hod

Helena Rybárová, 85 rokov, 28.12.2016, DS Betliar o 13:00 hod.

Albín Kiss, 85.r., DS Rudná , 28.12.2016 14.30 hod.

Ondrej Imre, 66 r., DS Rožňava, 27.12.2016 o 13.00 hod.

Jolana Kiššová, 85 r., DS Rudná, 22.12.2016 o 14.00 hod

Krepsová Mária, MUDr., Krematórium Košice, 16.12.2016 o 12,45 hod.

Irena Hegedüšová, 90 r., DS Kečovo, 15.12.2016 o 14.00 hod

Ing. Vladimír Zachar, 66 r., DS Rožňava, 14.12.2016 o 12.00 hod

Martin Ondrej, 64 r., DS Nadabula, 14.12.2016 o 14,00 hod.

MUDr. Mária Danišová Both 16.12.2016 o 15,00 Katedrála Rožňava

Zuzana Uhrinová, 83 r., posledná rozlúčka bude 11.12.2016 DS Rožňavské Bystré o 14.00 hodine.

Juraj Drugda

Mária Celušňáková, 81 r., Krematórium Košice, 7.12.2016 o 13.00 hod

Albin Gatial, 92 r.. DS Revúca, 7.12.2016 o 13:00 hodine

JUDr. Ivan Murza, 57 r., DS Gemerská Poloma, 6.12.2016 o 13:30 hod.

Eva Bereczová, 55 r., 1.12.2016 DS Brzotín o 14.00 hod

Helena Pástorová, 84 r., DS Rakovnica, 1.12.2016 o 14.00 hod

Pavol Hajdu, 56 r., DS Rožňava, 30.11. 2016 o 11.00 hod

Alžbeta Harsányiová, 76 r., DS Rožňava, 30.11.2016 o 12.30 hod

Dušan Hanzel,49 r.. DS Revúca, 30.11.2016 o 15,00hod.

Jolana Balázsová, 87 r., DS Jablonov nad Turňou , 30.11.2016 o 14.30 hod.

Ladislav Fenyvesi, 60 r., posledná rozlúčka v Gemerskej Panici dňa 27.11.2016 o 14,00

Margita Kostecká, 83 r., DS Nadabula, 28.11.2016 o 14.00 hodine

Helena Jungová, 81 r., DS Rožňava, 29.9.2016 o 9.00 hodine

Helena Jobbáďová, 90r.DS Krásnohorské Podhradie, 26.11.2016 o 13.30/ň hod.

Mária Štefanová, 85 r., DS Jablonov nad Turňou, 26.11.2016 o 14.30 hodine

Ján Ugorčák, 75 r., DS Rožňava, 25.11.2016 o 15.00 hodine

MUDr. Mikuláš Nálepa

Jarmila Cangárová, 61 r., DS Kobeliarovo, 23.11.2016 o 14.00 hodine

Mgr. Jozef Pavlačka, 76 r., DS Rožňava, 23.11.2016 o 13.00 hodine

Margita Trilecová, 93 r., DS Rožňava, 21.11.2016 o 13.00 hod

Ing. Lórant Kováč - SPOMIENKA - klik TU.

MUDr.Ján Endrek, 72 r., DS Vlachovo, 13.11.2016 o 14.00 hod

Zuzana Krčmárová, 75 r., 10.11.2016 o 14:00 hod., DS Nižná Slaná

Jozef Guzlej, 22 r.,  8. 11. 2016 o 13.00 hod., DS Poprad - Veľká 

Anna Gallová, 82 roč., 5.11.2016 o 14.00 hod., DS Henckovce

Pavlína Potočná, 77 roč., 5.11.2016 o 14.00 hod., DS Slavoška

Katarína Lazorová, 88 rokov, DS Rožňava, 27. 10. 2016 o 12.00

Valéria Kötelešová, 71 r., DS Rudná, 28.10.2016 o 15.00 hod

Irena Benyüsová, 88 r., DS Meliata, 21.10.2016 o 15.00 hod

Alena Čatáriová, 52 r.,DS Jelšava, 20.10.2016, o 15.00 hod

Robert Zsíros, 50 r., DS Rožňava, 20.10.2016 o 14.30 hod

Vladimír Elexa, 75 r., DS Rožňava, 19.10. 2016 o 14.30 hod

Anna Petergáčová, 80r., DS Henckovce, 17.10.2016 o 13.00 hod

Norbert Švec, 44 r., DS Rožňava, 14.10.2016 o 14.30 hod

Juraj Rogos, 85r., Dom Smútku, Dobšiná , 14 10.2016 , o 14:00 hod.

Ján Palubjak, 35 r., DS Rožňava, 12.10.2016 o 16.00 hod

Helyei Ernest, 41 r., Krematórium Košice, 11.10.2016 o 13,45 hod.

Ján Grenda

Mária Dávidová, 85 r., DS Štítnik, 8.10.2016 o 15.00 hod

Milan Lukáč, 79.roč., DS Rožňava, 8.10.2016 o 13.00 hod

Ondrej Romok, 84 r., DS Vyšná Slaná, 30.9.2016 o 14.00 hod

Štefan Kankula

Anna Molnárová, 69 r., DS Rožňava, 30.9.2016 o 14.30 hod

Priška Parditková, 65 r., DS Kružná, 28.9.2016 o 15.00 hod

Alžbeta Makóová. 94 r., DS Gem.Hôrka, 28.9.2016 o 14.30 hod

MUDr. Zuzana Franclíková ner. Trézová

Albín Hiczér, 76 r., DS Kružná, 27.9.2016 o 14.00 hod

Ing. Ondrej Tešlár, 85 r., DS Rožňava, 21.9.2016 o 14. 30 hod

Ondrej Bányász, 57 r., DS Čučma, 20.9.2016 o 15.00 hod

Marta Petergáčová, 73 rokov, 19.09.2016 o 15.00 hod DS Henckovce

Ladislav Sóvári, 81 rokov, pohreb 17.9.2016 15.00 hod DS Plešivec

Beáta Toporová, 49 roč., DS Rožňava, 17.9.2016 o 10.00 hod

Mariana Vandráková, 39 rokov, pohreb 16.09.2016 o 14.00hod v Dome smútku vo Vlachove

Alexander Čičatko, 61 roč., DS Rožňava, 16.9.2016 o 14.30 hod

Margita Moková 96 roč., DS Krásnohorské Podhradie, 15.9.2016 o 14.00 hod

vd. Margita Gebeová, 85 roč., DS Jovice, 14.09.2016 o 15,00 hod.

Anna Šniererová, 86 r., DS Henckovce, 14.9.2016 o 15.00 hod

Milan Pisarčík, 56 r., DS Gelnica, 14.9.2016 o 14.00 hod

Ondrej Hudák, 35 r., DS Rožňava, 14.9.2016 o 14,30 hod. - klik TU.

Beke Bálintné Tóth Irén Irena Bekeová, rod. Tóthová vd. Irena Bekeová rod. Tóthová, 83 r., DS Rožňava, pohreb 12.9.2016 o 15.30 hod.

özv. Beke Bálintné szül. Tóth Irén, 83 év, temetése 2016.9.12-én 15.30 órakor lesz a Rozsnyói ravatalozóban

Ján Doboš, 94 r., Dom smútku Krasnohorská Dlhá Lúka, 12.9.2016 o 15:00 hod.

Ján Benedikty, 72 roč., DS Vyšná Slaná, 9.9.2016 o 14.00 hod

Patrik Darvaš 1991 - 2016Patrik Darvaš, 25 r., DS Krh.Podhradie, 7.9.2016 o 15.00 hod

Mgr. Alena Kišová, 44 r., DS Revúca, 6.9.2016 o 14,30 hod.

Ella Horváthová rod. Gallayová

Mária Gonosová, 84 r., DS Rožňavské Bystré, 31.8.2016 o 15.00 hod

Július Cszíszár, 65 r., DS Rožňava, 27.8.2016 o 13.00 hod

Ladislav Szabadoš, 87 r., DS Rudná, 19.8.2016 o 16.00 hod

Ladislav Gergely, 67 rokov, DS Brzotín, 15.08.2016 o 15.00 hod.

Mária Ikriová, 83 r., DS Rožňava, 12.8.2016 o 16.00 hod

Gizela Stupáková, 94 r.v, DS Rožňava 12,08,2016 o 14.30 hod.

Mária Valéria Trencsényiová, 72 r.,DS Rožňava 8.8. 2016 o 11.00 hod.

Júlia Bakošová, 82 r.,DS Rožňava 8.8.2016 o 13.00hod

Mária Sedláková, 82 r., DS Rakovnica, 6.8.2016 o 14.00 hod

Ľudovít Nagy, 77 r., DS Rožňava, 4.8.2016 o 14.30 hod

Juliana Krajliková, 90 r., DS Rožňava, 30.7.20016 o 13.00 hod

Ján Laskovič, 82 r., DS Rožňava, 29.7.2016 o 12.00 hod

Peter Podracky, 34 roč., DS Krásnohorská Dlhá Lúka, 27.7.2016 o 16.00 hod

Emil Hargala, 66 roč., DS Rozložná, 19.7.2016 o 15.00 hod

Ján Oravec, 87r., DS Rejdová, 15.7 2016 o 15:00 hod

Eva Balcová, 79 r., DS Rožňava, 12.7.2016 o 14.30 hod

Ondrej Leštach, 66 r., DS Henckovce, 12.7.2016 o 15.00 hod

Milan Furin, 54 r., DS Rožňava, 8.7.2016 o 13.00 hod

Juliana Fazekašová, 94 r., DS Krh.Dlhá Lúka, 8.7.2016 o 16.30 hod

Karel Škorvánek, 57 r., DS Honce, 9.7.2016 o 15.00 hod

Slávka Dorkinová, 81 r., DS Rožňavské Bystré,9.7.2016 o 15 .00 hod

Štefan Gotthard, 73 r., DS Rudná, 7. 7 .2016 o 15.00 hod

Gizela Šoltészová, 77 r., DS Rožňava, 8. 7.2016 o 14.30 hod

Martin Plačko, 80 r., Nižňá Slaná, 6.7.2016 15.00 hod

Pavel Ulman, 89 rokov, pohreb:05.07.2016 o 15:00 Dom smútku Krh.Dlhá Lúka

Štefan Beňo, 70 r., DS Rožňava, 4.7.2016 o 13.00 hod

Anna Hudáková, 91 r., DS Henckovce, 3.7.2016 o 15.00 hod

Albert Rusňák, 41 r. DS Revúca, 1.7.2016 o 14:30 hod.

Horňáková Martina, 34 r., Krematórium Košice, 29.6.2016 o 13,45 hod.

Horňáková Erika, 67 r., Krematórium Košice, 29.6.2016 o 13,45 hod.

Ing. Rudolf Regrút, 54 roč., DS Kobeliarovo, 28.6.2016 o 14.00 hod

Gejza Gál, 83 roč., DS Brzotín, 28.6.2016 o 17.00 hod

Mgr. Anna Zahoranská, 63 r., DS Rožňava, 28.6.2016 o 15:00 hod.

Irena Szőllősová rod. Hacsková, 78 roč., DS Čučma, 24.6.2016 o 15.00 hod.

Jaroslav Gonos, 61 r., DS Rožňavské Bystré, 23.6.2016 o 15:00 hod.

Alžbeta Gonosová, 62 r., DS Rožňava, 21.6.2016 o 13.00 hod

Štefan Mišura, 65 r., DS Krh. Podhradie, 19.6.2016 o 16.00 hod

Štefan Lipták, 69 r., DS Rožňava, 20.6.2016 o 14.30 hod

Michal Kiš Bandi, 81 r., DS Rožňava, 17. 6. 2016 o 13.00 hod

Irena Winogrocká, 90 r., DS Rožňava, 18.6.2016 o 13.00 hod

Jolana Szappanošová, 91 r., DS Drnava, 17.6.2016 o 15.00 hod

Ján Csutora

Tibor Gallay, 62 r., DS Rožňava, 15.6.2016 o 16.00 hod

Peter Farkašovský, 58 r., DS Betliar, 15.6. 2016 o 15.00 hod

Štefan Ďurán, 85 r., DS Nižná Slaná, 10.6.2016 o 15.00 hod

Juliana Bačkorová, 84 r., DS Rožňava, 8.6.2016 o 14.30 hod

Juraj Sanyi, 81 r., DS Jablonov nad Turňou, 7.6.2016 o 15.00 hod

Gizela Skokanová, 86 r., DS Plešivec, 4.6. 2016 o 15.00 hod

Mária Dovalová, 90 r., DS Rožňava, 1.6.2016 o 14.30 hod

Ján Zatroch, 68 r., DS Henckovce, 1.6.2016 o 15.00 hod

Ladislav Nagy, 69 r., DS Brzotín, 1.6.2016 o 15.00 hod

Ján Mráz, 86 r.,DS Rožňava, 30.5.2016 o 14.00 hod

Ing.Ondrej Mihók, 66 rokov, pohreb:29.05.2016 o 15:00 hod. Dom smútku Rejdová

Mária Katrenics - Oravec

Vladimír Gubala, 60r., DS Gem.Panica, 28.5.2016 o 15.00 hod

Ján Peti, 71 r., DS Rožňava, 28.5.2016 o 13.00hod

Ing.Fratntišek Šimkovič, 58 r.,DS Rožňava, 27.5.2016 o 14.30 hod

Viliam Cirbus, 57 r., DS Gem.Poloma (Malá), 25.5.2016 o 15.00 hod

Marta Mészárosová, 80r.,DS Rožňava, 26.5.2016 o 12.00 hod

Emil Bagáč, 61 r., DS Rožňava, 26.5.2016 o 15.00 hod

Ondrej Vido, 83 r., DS Vyšná Slaná, 25.5.2016 o 15.00 hod

Jozef Uhľár, 56 roč., DS Dobšiná, 25.5.2016 o 15:00 hod

Dezider Dúdor, 80 r., DS Gočovo 24.5.2016 o 14:00 hod.

Ján Bukó, 69 roč., DS Rožňava, 21.5.2016 o 14.00 hod.

Ján Danko, 74 r, DS Koceľovce, 19.05.2016 o 14:00

Eleonóra Wernerová, 84 r., DS Rožňava, 20.5.2016 o 14.00 hod

Eva Sabadošová, 62r., DS Rožňava, 18.5.2016 o 14.30 hod

František Vanyo, 63 r., DS Krh. Podhradie, 18.5.2016 o 16.00 hod

Jolana Dobayová, 93 r., DS Drnava, 16.5.2016 o 15.30 hod

Ondrej Binder Ondrej Binder, 46 r., 17.5.2016 o 15,00 vo Svätom Antone

Radoslav Štrigner, 44 r., DS Roštár, 12.05.2016 o 14.00 hod.

PhDr. Viliam Fabíny, 72 r., DS Rožňava - obrad 14.5.2016 o 11.00 hod.,

JUDr. Margita Petrová JUDr. Margita Petrová, 58 r., DS Rožňava, 13.5.2016 o 14.30 hod

Božena Čornaničová, 61 r., DS Rožňava, 11.5.2016 o 13.00 hod

Daniela Morová, 28 r., DS Rožňava,10.5.2016 o 16.00 hod

Štefan Manko

Ľudovít Šmelko, 80 r., DS Rakovnica, 5. 5. 2016 o 15.00 hod.

Šarlota Rákaiová, 91 r., DS Rožňava, 2.5.2016 o 15.30 hod

Matilda Králová, 77 r., DS Rožňava, 29.4.2016 o 13.00 hod

Terézia Lázárová, 83 r., DS Krh. Dlhá Lúka, 28.4.2016 o 14.00hod

Ján Klein, 79 r., DS Rožňava, 29.4.2016 o 14.30 hod

MUDr. Ladislav Mĕchura, 85 r., DS Rožňava, 25.4.2016 o 14.30hod

Vladimír Fábian, 68 r., DS Rožňava, 22.4.2016 o 13.00 hod

Karol Karol Csobádi Karol Csobádi, 59 r., DS Rožňava, 22.4.2016 o 14.30 hod - klik TU.

Elemír Árpási, 61 r., DS Plešivec, 20.4.2016 o 15.00 hod

Magdalena Kečmáriková

Alžbeta Málišová, 93 r., DS Rožňava, 20.4.2016 o 11.00 hod – obrad, o 16.30 cintorín Želiezovce - pohreb

Ladislav Keller, 58 r., DS Jablonov nad Turňou, 18.4.2016 o 15.00 hod

Vlasta Měchurová - klik TU.

Helena Bagáčová, 84 r., DS Brzotín, 12.4.2016 o 15 .00 hod

Miroslav SLOTA, 78 r., učitel na dôchod., pohreb v DS Revúcka Lehota v utorok 12.4.2016 o 15,00 hod

Zuzana Koltášová, 83 r., 11. 4. o 15:00 v Dome smutku v Gemerskej (Malej) Polome

Klára Gallová, 75 r., DS Rožňava, 8.4.2016 o 15.00 hod

Jozef Tököly, 82 r., DS Dedinky, 7.4.2016 o 15.00 hod

Ondrej Plavucha Ondrej Plavucha, 63 r., DS Rožňava, 7.4.2016 o 14.30 hod Ondrej Plavucha


Štefan Záhn, 60 r., DS Rožňava, 6.4.2016 o 14,30 hod.

Mgr.Dušan Mihalides, 66r., pohreb DS Jelšava, utorok 5.4.2016 o 15,00 h

Tibor Juhász, 87 r., DS Rožňava, 5.4.2016 o 13.00 hod

Ernestína Kissová, 82 r., DS Rudná, 4.4.2016 o 16.30 hod

Mária Kováčová, 87 r., DS Vlachovo, 26.3.2016 o 13.00 hod

Mária Rusnáková, 86 r., DS Rožňava, 21.3.2016 o 11.00 hod

Mária Manková, 80r.,DS Rožňava, 21.3.2016 o 15.30 hod

Vladimír Kniška, 80r., DS Gem.Poloma, 20.3.2016 o 15.00 hod

Ľudovít Balag, 57.r, DS Revúca, 20.3.2016 o 13,00 hod.

Ondrovič Mário, 42 r., Krematórium Košice, 17.3.2016 o 13,45 hod.

Ondrej Rogos, 63r., DS Vyšná Slaná, 15.3.2016 o 14.00 hod

MUDr. Miloslav Martini, 72 r., DS Roštár, 16.3.2016 o 14.00 hod

Ondrej Hatala, 74r.,DS Rožňava, 12.3.2016 o 13.00 hod

Irena Čatlóšová rod .Končeková, 84. r., 10.3.2016 o 13.00 hod. v DS v Revúcej

Karol Lebovský, 70 rokov, 13.03.2016 o 14:00 hod. na mestskom cintorine v Rožňave

Monika Lőrinczová rod. Szabóová, 52 r., DS Brzotín, 8.3.2016 o 14.30 hod

Michaela Tomečková, 12 r.,  08.03.2016 o 15:00 hod. na cintoríne v Myslave.

Jozef Gallo, 64 r., DS Rochovce, 2.3.2016 o 14.00 hod

František Pudík, 46 r., rímsko-katolíckoy Kostol Všetkých Nižná Šuňava o  1. 3. 2016 13.30 hod.

Tibor György, 83 r., DS Rožňava, 29.2.2016 o 13.00 hod

Mária Bílá rod. Hroncová, 84 rokov, 27.02.2016 o 14:00 hod., DS Gočovo

Ján Krajec

Alexander Boldi, 65 r., DS Nadabula, 29.2.2016 o 14,30 hod.

Juliana Bartová, 75 rokov, 26.02.2016 o 16:15 hod. Dom smútku Rožňava

Peter Šimko, 71 r., DS Plešivec, 23.2.2016 o 13.30 hod

Božena Nemcová, 67 r., DS Poprad - Veľká,  23. 2. 2016 o 14.00 hod.

SPOMIENKA - 7. výročie nešťastia v Polomke - klik TU.

Milan Kmeť, 49 r., DS Revúca, 19.2.2016 o 13,00 hod.

Ján Smorada, 64 r., DS Rožňava, 18.2.2016 o 12.00 hod

Margita Levrincová, 91 r., DS Rožňava = obrad / Rochovce, 18. 2. 2016 o 14.00 hod

Zuzana Gierecová, 75 r., DS Revúca, 16.2.2016 o 13.00 hod

Tibor Szőllős, 56r., DS Rožňava, 13.2.2016 o 14.30 hod

Dušan Tokarčík, 69 r., 9.2.2016 o 14,00 hod., DS Dobšiná

Marosi Oto, 1969 - január 2016

Markéta Brožková, 35 r., 11. 2. 2016 o 14.30 hod. DS v Poprad - Veľká 

DUŠAN DUBOVSKÝ Dušan Dubovský, 72 r., 10.2.2016 o12.00 hod., DS Revúca

Dezider Bánes, 88 r., 10.2.2016 o 14.30 hod, DS Revúca

Július Adam, 63 r., Dom smútku Rožňava, 8.2.2016 o 14.30 hod

Vladimír Rochfaluši, 67 r., 04.02.2016 o 14:00 hod. Dom smútku Vyšná Slaná

Matej Duboš, 95.roč., 3.2.2016 o 14.30 hod.,DS Rožňava

Alžbeta Makovníková, 87 r., Dom smútku Rožňava, 1.2.2016 o 13.00 hod

Šarlota Tomášová, 75 r., DS Rožňava, 1.2.2016 o 11.00 hod

Helena Ujháziová, 66 r., DS Nadabula, 30.1.2016 o 14.30 hod

Helena Blašková, 85 r., DS Rožňava, 30.1.2016 o 11.00 hod

Emília Krajčiová, 87 r.,DS Rožňava, 29.1.2016 o 13.00 hod

Margita Vasasová, 87 r., DS Rožňava, 30.1.2016 o 13.00 hod

Mária Koššuthová, 85r., Dom smútku Rožňava, 28.1.2016 o 13.00 hod

Pavel Vahila, 61r., DS Slavošovce,25.1.2016 o 14:00 hod

Eduard Černický, 66 r., Dom smútku Rožňava, 20.01.2016 o 13:00 hod.

Elena Dongóová, 69 r., DS Rožňava, 15.1.2016 o 14.30 hod

Alžbeta Servová, 68 r., Dom smútku Betliar, 15.1.2016 o 13.00 hod

Koloman Samko, 69 r., DS Revúca, 15.1.2016 o 13,00 hod.

Ing. Ondrej Leng, 69 r.verejný cintorín v Košiciach,15.1.2016,o 10:00 hod.

Ľubica Šofranková, 70 r., Dom smútku Betliar, 14.1.2016 o 15.00 hod

Štefánia Kaňúrová, 70 r., Dom smútku Betliar, 10.1.2016 o 15.00 hod

Jolana Dókušová, 81 r., DS Kružná, 8. 1.2016 o 14.00 hod

Alžbeta Bačíková - Kanalová, 79 r., DS Rožňava, 8.1.2016 o 13,00 hod. Alžbeta Bačíková Kanalová

Ondrej Ivan, 60 r., DS Henckovce, 7.1.2016 o 14.00 hod

Körtvélyesi Maroš, 23 r., Verejný cintorín Košice, 7.1.2016 o 8,45 hod.

Irma Zsoldosová, 92 r., DS Silica, 7.1.2016 o 13.00 hod

Ing. Janoščák Vladimír,, 49 r., Verejný cintorín Košice, 7.1.2016 o 13,45 hod.

Mgr. Janka Tuláková Mgr. Janka Tuláková, 60 r., DS Revúcka Lehota, 7.1.2016 o 14,00 hod.

Jaroslav Hronec, 65 r., Dom smútku Vlachovo, 6.1.2016 o 14.00 hod

Štefan Bernát, 71 r., DS Gem. Hôrka, 6.1.2016 o 14.00 hod

Margita Krúpová, 84 r.. DS Revúca, 6.1.2016 o 13:00 hod.

Július Buchta, 68 r.. DS Revúca, 5.1.2016 o 13:00 hod.

Július Dolák, 67 r., Dom smútku Rožňava, 4.1.2016 o 13.00 hod

Rozália Vascsurová, 94 r., Dom smútku Jablonov nad Turňou, 4.1.2016 o 13.00 hod

Tibor Domik, 64 r., Dom smútku Rožňava, 4.1.2016 o 14.30 hod

Perháč Tomáš, 30 r., Verejný cintorín Košice, 4.1.2016 o 8,45 hod

Árvai Peter, 46 r., Krematórium Košice, 31.12.2015 o 9,45 hod.

Roman Pentek, 41 r., DS Revúca, 31.12.2015 o 14,00 hod.

Ladislav Fábián, 66 r., DS Rožňava, 31.12.2015 o 13.00 hod

Ján Osvald, 70 r., DS Rakovnica, 30.12.2015 o 13.00 hod

Klára Lacová, 88 r., DS Rožňava, 30.12.2015 o 14.30 hod

Balázs Miroslav, 44 r., Verejný cintorín Košice, 30.12.2015 o 11,45 hod.

Mária Gallová Dorčáková, 76 r., DS Honce, 29.12.2015 o 14.00 hod

Gizela Pačaiová, 89 r., DS Nadabula, 29.12.2015 o 14.30 hod

Lenka Čáslavková, 75 r., DS Rožňava, 29.12.2015 o 14.30 hod

Mária Macková, 74 r., DS Rožňava, 29.12.2015 o 13,00 hod.

Horňáková Xénia, 37 r., Krematórium Košice, 29.12.2015 o 13,45 hod.

Szalai Michal, 51 r., Krematórium Košice, 29.12.2015 o 14,45 hod.

Júlia Polubňáková, 90 r., DS Vlachovo, 27.12.2015 o 14:00 hod

Jarmila Hatvaníková., 50 r., Dom smútku Gem.Poloma, 23.12.2015 o 13.00 hod

Ľubor Došinský, 51 r., DS Revúca 23.12.2015 o 13:00 hod.

Dušan Hanuštiak, 62 r., DS Revúčka 23.12.2015 o 13:00 hodine

Helena Jánošdeáková, 91 r., Bohúňovo č.93, 23.12.2015 o 13.00 hod

PaedDr. Jana Mušinská, PhD. 42 r., DS hlavný cintorín Prešov, 22.12.2015 o 13,00 hod.

Ing. Roman Chren, 44 r., Krematórium Košice, 21.12.2015 o 11,45 hod.

Ing. Jozef Gál, 72 r., Dom smútku Rožňava, 17.12.2015 o 14.30 hod

Daniel Benco, 61.. DS Revúca, 17.12.2015 o 14:30 hod.

Ema Priamová, 85 r., Dom smútku Lipovník, 16.12.2015 o 14.30 hod

Anna Knuthová, 103 r., Prešov - hlavný cintorín, 16.12.2015 o 13,00 hod.

Ing. Rastislav Kostka, 40 r., Rrímsko-katolícky kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote 14. 12. 2015 o 14.00 hod.

Michal Mačutek, 53 r.,  11. 12. 2015 v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote o 13.00 hod.

Júlia Gálová, 85 r., Dom smútku Kečovo, 8.12.2015 o 14.00 hod

Árpad Ondrej

Júlia Boldiová, 61 r., Dom smútku Rožňava, 7.12. 2015 o 13.00 hod

Peter Križan, 33 r., DS Prešov - hlavný cintorín, 7.12.2015 o 12,00 hod

SPOMIENKA

Jozef Hudák, 100 r., Dom smútku Rožňava, 7.12.2015 o 14.30 hod

Sceranka František, 39 r., Krematórium Košice, 1.12.2015 o 10,45 hod.

Šarlota Kriaková, 83 r., DS Revúva, 30.11.2015 o 13,00 hod.

Alžbeta Molnárová, 63 r., Dom smútku Rožňava, 28.11.2015 o 13.00 hod

Ján Macko, 77 r., Dom smútku Koceľovce, 28.11.2015 o 13.00 hod

Ľudovít Sappanoš, 53 r., Dom smútku Drnava, 25.11.2015 o 13.30 hod

PhDr. Jan Bendo, 69 r.. 24.11.2015 o 14:00 hod., DS Revúca

Jana Kubeková, 30 r.,  23. 11. 2015 o 14.00 hod., DS v Poprade - Veľká

Vladimír Áron, 53 r., 23.11.2015 o 11,00 hod., DS hlavný cintorín Prešov

pplk. Ladislav Szabópál

Radoslav Kiner, 43 r., 13.11.2015 o 13.00 hod., DS Prešov - hlavný cintorín

Fedor Vladimír, 53 r., 12.11.2015 o 9.45 hod., Košice verejný cintorín

Ján Nemčko Ochtiná

Vasil Horvát, 45 roč., 12.11.2015 o 14.30 hod., DS Rožňava

Helena Zalaiová, 78 roč., 11.11.2015 o 14.30 hod.,DS Rožňava

Michal Lakomi, 79 roč., 10.11.2015 o 15.30 hod., DS Krásnohorská Dlhá Lúka

Anna Bérešová, 79r., Dom smútku Krasnohorská Dlhá Lúka, 9.11.2015 o 15:00 hod

Szilvia Szanyiová, 39r., Dom smútku Rožňava, 9.11.2015 o 14:30 hod

Pplk.Ing.Vladimír Čižmárik, 60 roč., 7.11.2015 o 11.00 hod., DS Rožňava

Štefan Doboš, 72 roč., 8.11.2015 o 11.00 hod., Silická Jablonica č.d.62

Miroslav Kožár, 78 r., DS Revúca, 7.11.2015 o 14,30 hod

Slovjak Ján, 44 r., Verejný cintorín Košice, 6.11.2015 o 9,45 h

a Pénzešová Martina Mgr., 28 r., Verejný cintorín Košice, 5.11.2015 o 12,45 h

Anna Szarková, 76 roč., 3.11.2015 o 15.00 hod., Krásnohorské Podhradie

Anna Szendiová, 58 r., Dom smútku Kružná, 3.11.2015 o 13.30 hod

Július Pelikán, 66 r., Dom smútku Rožňava, 3.11.2015 o 14.30 hod

Marek Belinský, 42 r., Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 2.11.2015 o 11,00 hod

Jakub Staroň, 23. r., Košický verejný cintorín, 2.11.2015 o 10,45 hod

Mária Friedmanská, 84 r., Dom smútku Rožňava, 31.10. 2015 o 13.00 hod

Robert Rézműves, 44 r., Dom smútku Rožňava, 30.10.2015 o 14.30 hod

Ladislav Rákai Ladislav Rákai, 83 r., Dom smútku Rožňava, 29.10.2015 o 15.00 hod

Dionýz Molčan, 71r ., Dom smútku Gemerská Poloma, 29.10. 2015 o 14.00 hod

Ing. Ján Krišťák, 75 r., Dom smútku Rejdová, 28.10.2015 o 13.00 hod

Jozef Pelionis, 75 r., Dom smútku Rožňava, 28.10.2015 o 14.30 hod

Zuzana Hroncová - Kuzmová, 84 r., Dom smútku Gočovo, 25.10.2015 o 14.00 hod

Helena Borzyová, 84 r., Dom smútku Rožňava, 23. 10 .2015 o 13.00 hod

Jozef Hlacina, 71 r., Dom smútku Revúca, 21.10.2015 o 14,30 hod.

MUDr. Peter PONIŠT, 45 r., Verejný cintorín Košice, 21.10.2015 o 12,00 hod.

Ján Jančík, 65 rokov, 21.10.2015 o 14:00 hod. kostol v Hankovej

Ing. Ján Šafár, 88 r., Dom smútku Rožňava, 20. 10. 2015 o 13.00 hod

Alexander Csapó, 75 r., Dom smútku Rudná, 19.10.2015 o 13.00 hod

Helena Kapinosová, 95 r., Dom smútku Krásnohorské Podhradie, 17.10.2015 o 13.00 hod

Alexander Palcsó, 95 r., Dom smútku Gemerská Hôrka, 18.10.2015 o 14.00 hod

Mária Kóréová, 88 r., Slavec č. 68, 19.10.2015 o 15.00 hod

Mária Kolesárová, 88 r., Dom smútku Slavoška, 17.10.2015 o 14.00 hod

Juliana Vanyová, 60 r., Dom smútku Krásnohorské Podhradie, 15.10.2015 o 14.00 hod

Ing. Katarína Režňáková, 72 r., Dom smútku Rožňava, 13.10.2015 o 12.30 hod

Ján Kračún, 65 r., Dom smútku Rejdová, 13.10.2015 o 14.00 hod

Jozef Körtvély, 58 r., Dom smútku Rožňava, 13.10.2015 o 14.30 hod

Alexander Nagy Alexander Nagy, 75 r., Dom smútku Nadabula, 14.10.2015 o 13.00 hod

Juraj Ambrózy, 60 rokov, 12.10.2015 o 15:00 hod. Dom smútku Gočovo

Marta Focková, 64 r., Dom smútku Rožňava, 9.10.2015 o 14.30 hod

Ing. Vladimír Suchodolinský, 47 r., DS hlavný cintorín Prešov, 9.10.2015 o 13,00 hod

Ing. Zoltán Ferdinand, 68 r., Dom smútku Dlhá Ves, 8.10.2015 o 14.30 hod

Marek Krajňák, 44 r.,, DS hlavný cintorín Prešov, 7.10.2018 o 11:00 hod

Ivan Smik, 54 r.,  Cintorín Levoča, 6.10.2015 o 13.00 hod.

Patrik Pitka, 34 r., Dom smútku Betliar, 5.10.2015 o 15:00 hod

Margita Durančíková, 80 r., Dom smútku v Revúca, 4.10.2015 o 13:00 hod

Július Szabó, 61 r., Dom smútku Krásnohorské Podhradie, 3.10.20015 o 15.00 hod

Ján Baláž, 64 rokov pohreb: 03.10.2015 o 13:00 hod. Dom smútku Gočaltovo

Štefan Kankula, 52 r., 01.10.2015 o 15:00 hod. Dom smútku Dlhá Ves

PhDr. Doc. Andrej Kováč, 85 r., DS Prešov hlavný cintorín, 2.10.2015 o 10,00hod.

Ing. Martin Kriš, 46 r., (v minulusti obchodný partner firmy INFORMÁTOR - HQ KE) Košice verejný cintorín, 28.9.2015 o 12,45 hod.

Mária Koščová, 61-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 28.9.2015 o 12,00 hod

Gabriela Chlebušová, 86 r., Dom smútku Revúcka Lehota, 26.9.2015 o 14:00 hod

Katarína Hronkinová, 94 r., Dom smútku Vernár, 26.9.2015 o 14.00 hod

Margita Sedláková, 75 r., Dom smútku Dobšiná, 22.9.2015 o 13.00 hod

Štefan Šestina, 84r ., Dom smútku Rožňava, 22.9.2015 o 15.30 hod

Helena Janečková, 85 r., Dom smútku Brzotín, 19.9.2015 o 14.00 hod

Slávka Rovná, 80 r., Dom smútku Jablonov nad Turňou, 20.9.2015 o 14.00 hod

Katarína Janespalová, 74 r., Dom smútku Rožňava, 22.9.2015 o 13.00 hod

Michal Czmorik, 75 r., Dom smútku Rožňava, 14.9. 2015 o 16.00 hod

Július Fehér, 88 r., Dom smútku Rožňava, 14.9.2015 o 14.30 hod

Július BARTOK, 44 r., Krematórium Košice, 11.9.2015  o 13.00 hod.

Ondrej Švec, 77 r., Dom smútku Revúca, 11.9.2015 o 14.30 hod. 

Edita Baštáková

Andrej Pejko, 37 r., v Dome smútku v Poprade - Veľkej, 11.septembra 2015 o 10.30

Stanislav Valach, 44 r.. DS v Muránskej Dlhej Lúke, 9. septembra 2015 o 15:00 hodine

Emília Benediková, 83 r., Dom smútku Gemerská Poloma – Malá, 8.9.2015 o 15.00 hod

Mária Marta Ádámová, 75 r., Dom smútku Rožňava, 8.9.2015 o 13.00 hod

Alžbeta Fábiánová, 92 rokov, 08.09.2015 o 15:00 hod. Dom smútku Brzotín

Ján Jung, 67 r., Dom smútku Rožňava, 4.9.2015 o 14.30 hod

František Szűk, 79 r., Dom smútku Nadabula, 30.8.2015 o 15.00 hod

Rozália Olexová, 82 r., Dom smútku Rožňava, 28. 8.2015 o 15.00 hod

Alexander Bukovič, 70 r., Dom smútku Rudná, 26.8.2015 o 15.00 hod

Oľga Elexová, 76 r., Dom smútku Rožňava, 25.8.2015 o 14.00 hod

Milan Molnár, 69 r., Dom smútku Honce, 25.8.2015 o 15.30 hod

Karol Knopa, 82 rokov, 25.08.2015 o 15:00 hod., Dom smútku Drnava

Alžbeta Radótzyová, 91 r., Dom smútku Jablonov nad Turňou, 21.8.2015 o 16.00 hod

Štefan Šoltés, 80 r., Dom smútku Krh. Podhradie, 20.8.2015 o 16.00 hod

Mária Šándorová, 79 r., Dom smútku Rožnava, 20. 8. 2015 o 14.30 hod

Gizela Huňáková, 79 r., Dom smútku Rožňava, 19.8.2015 o 13.00 hod

Ondrej Šestina, 89 r., Dom smútku Nadabula, 18.8.2015 o 16.00 hod

Rozália Gunárová, 85 r., Dom smútku Rožňava, 19.8.2015 o 15.00 hod

Miroslav Hutník 49 roč., DS Nižná Slaná, 16.8.2015 o 15.00 hod

František Mokrý 82 roč., DS Rožňava, 15.8.2015 o 15.00 hod.

Pavol Pásztor 57 roč., DS Plešivec, 14.8.2015 o 15.00 hod.

Kačmarčiková Maryna MUDr. 53 roč., Krematórium Košice, 13.8.2015 o 10.45 hod.

Jolana Ďuricová 94 roč., DS Rožňava, 11.8.2015 o 13.00 hod

Anna Zelinková 92 roč.,DS Rožňava, 11.8.2015 o 15.00 hod

Ján Matušovský 59 roč.,DS Rožňava, 12.8.2015 o 13.00 hod

Július Polák, 81roč., DS Pača, 9.8.2015 o 14.00 hod

Hugyár Gabika - Dudu, 20 roč., DS Čoltovo, 10.8.2015 o 15.00 hod.

Dušan Polóny

Dušan Ondrej, 64 r., Dom smútku Vlachovo, 4.8.2015 o 15.00 hod

Mária Macková, 87 r., Dom smútku Kobeliarovo, 5.8.2015 14.00 hod

Ján Pozor, 61 r., Dom smútku Kružná, 3.8.2015 o 16.00 hod

Dušan Polóny Dušan Polóny, 69 r., Krematórium Košice, 4.8.2015 o 11,00 hod.

Helena Tóthová, 85 r., Dom smútku Krásnohorská Dlhá Lúka, 1.8.2015 o 15.00 hod

Jaroslav Soják Jaroslav Soják, 44 r., DS Krásnohorské Podhradie, 01.08.2015 o 15:00 hod.

Ing. Dušan Paločko, 45 r., v Dome smútku v Poprade - Veľkej, 31. 7. 2015 o 14.30

Katarína Kleinová, 51 r., Dom smútku Rožňava, 30.7.2015 o 14.00 hod

ayco  Martin Babják Martin Babják, 49. r., 27.7.2015 o 14:00 v Michalovciach na metskom cintoríne

Štefan Ambruž, 89 r., Dom smútku Rožňava, 24.7.2015 o 13.00 hod

Belo Pál-Baláž, 85 r., Dom smútku Rožňava, 23.7.2015 o 13.00 hod

Vojtech Šeďo Vojtech Šeďo, 67 roč., DS Rožňava, 20.7.2015 o 14,30 hod.

Irena Kováčová, 83 r., Dom smútku Čučma, 18.7.2015 o 14.00 hod

Katarína Libová, 22 r., Dom smútku Gemerská Poloma, 14.7.2015 o 15.00 hod

Ján Fasinger, 87 r., Dom smútku Gemerská Poloma, 9.7.2015 o 15.00 hod

Anna Prékopová, 95 r., Dom smútku Krh.Podhradie, 9.7.2015 o 15.00 hod

Zoltán Deneš, 44 r., Dom smútku Krh. Podhradie, 8.7.2015 o 15.00 hod

Mária Lévaiová, 88 r., Dom smútku Krh.Podhradie, 8.7.2015 o 16.00 hod

Jozef Buček 86r., DS Rožňava, 6.7.2015 o 15:30 hod

Barbora Ferkóová, 27 r., Dom smútku Rožňava, 2.7.2015 o 14.30 hod

Marta Liptáková, 61 r., Dom smútku Slavošovce, 2.7.2015 o 15.00 hod

Ing. Karol Mandát, 75 r., Dom smútku Rožňava, 30.6.2015 o 14.30 hod

Ondrej Ondrejčík, 58 rokov:pohreb 28.06.2015 o 14 00hod. Dom smútku Vlachovo

Štefan Keresztvey, 89 r., Dom smútku Rožňava, 29.6.2015 o 13.00 hod

Mária Bukovičová, 64 r., Dom smútku Rožňava, 29.6.2015 o 14.30 hod

Anna Husárová, 84 roč., DS Dobšiná, 27.6.2015 o 14.00 hod.

Jelizaveta Kellerová, 64r., Dom smútku Rožňava, 19.6.2015 o 14.30 hod

Elena Gallová, 74 r., Dom smútku Honce, 16.6.2015 o 15.00 hod

Ondrej Dovec, 84 r., Dom smútku Henckovce, 14.6.2015 o 15.00 hod

Margita Kunstová, 70 r., Dom smútku Rožňava, 13.6.2015 o 13.00 hod

Lenka Hajduová, 88 r., Dom smútku Rožňava, 12. 6. 2015 o 13.00 hod

Terézia Gargušová, 67 r., Dom smútku Gemerská Poloma, 10. 6. 2015 o 15.00 hod

Imrich Holecsko, 70 r., Dom smútku, Družstevná pri Hornáde, 9.6.2015 o 15.00

Ľudovit Perlaki, 75 r., Dom smútku Rožňava, 5.6.2015 o 13.00 hod

Zuzana Selecká

Rozália Lörincová, 92 r., Dom smútku Rudná, 5.6.2015 o 15.00 hod

Milan Hajduk, 73 r., Dom smútku Vlachovo, 5.6.2015 o 15.00 hod .

Margita Klimentová, 86 roč., DS Rožňava, 4.6.2015 o 14.30 hod

Emília Hroncová Olochová, 84 r., 3.6.2015 o 15,00 hod., DS Vlachovo

Ružena Némethová rodená Krúzsová

Juraj Veselý, 54 r., DS Rožňava, 28.5.2015 o 13.00 hod.

Juliana Šimčíková, 98 r.,DS Betliar, 27.5.2015 o 15.00 hod.

Jozef Dudáš, 72 r., DS Krásnohorské Podhradie, 26.5.2015 o 15.00 hod.

Štefan Oros, 72 r., Dom smútku Jovice, 23.5.2015 o 14.00 hod

MUDr. Filip SUCHÝ, 26-ročný, Levoča 22.5.2015 o 13.00 hod.

Jana Gallová, 42 r., Dom smútku Slavoška, 21.5.2015 o 14.00 hod

Jozef Čáslavka

Martin Kanaba, 86 r., Dom smútku Nižná Slaná, 21.5.2015 o 15.00 hod

Mgr. Eva Vargová, 62 r., Dom smútku Rožňava, 20.5.2015 o 13.00 hod

Ján Hatvaník, 86 r., Dom smútku Gemerská Poloma, 17.5.2015 o 13.00 hod

Július Šubovič, 64 r., Dom smútku Rožňava, 15.5.2015 o 13.00 hod

Marie Bársonyová, 74 r., Dom smútku Rožňava, 14.5.2015 o 14.30 hod

JUDr. Michal Bílý, 86 rokov, pohreb 14.05.2015 o 15:00 hod. Dom smútku Gočovo

Vojtech Streicher 57 roč., 11.5.2015 o 14,30 hod., DS Rožňava

Terézia Plošnicová, 84 r., Dom smútku Krásnohorské Podhradie, 7.5.2015 o 14.00 hod

Eva Klajná, 61 r., Dom smútku Rožňava, 6.5.2015 o 15.00 hod

Mária Dubošová, 83 r., Dom smútku Rožňava, 6.5.2015 o 13.00 hod

Mária Gonosová, 84 r., Dom smútku Rožňavské Bystré, 6.5.2015 o 14.30 hod

Vladimír Fafrák, 65 r., Dom smútku Rožňava, 7.5.2015 o 13.00 hod

Emil Papranec, 60 r., Dom smútku Rožňava, 7.5.2015 o 14.30 hod

Mgr. Miroslav Demján, 35 rokov pohreb:05.05.2015 o 16:00 hod. Dom smútku Pača

Ján Nemčko, 54 r., Dom smútku Kobeliarovo, 2. 5 .2015 o 15.00 hod

Štefan Básthy, 85 r., Slavec 39., 28.4.2015 o 14:30 hod

Ing. Milan Turenský, 54 r., DS Rožňava, 29.4.2015 o 13:00 hod

Alexander Maduda, 87 r., Dom smútku Betliar, 28. 4. 2015 o 15.00 hod

Ján Galajda, 83 r., Dom smútku Nižná Slaná, 26.4.2015 o 13.30 hod

Milan Jenčo, 33 r., Krematórium Košice, 25.4.2015 o 11,45 hod. Milan Jenčo

Juraj Hajdúk, 77 r., Dom smútku Vlachovo, 23.4. 2015 o 15.00 hod

Štefan Gebe, 87 r., Dom smútku Jovice, 22. 4.2015 o 14.30 hod

Viktor Kliment, 62 r., Dom smútku Rožňava, 24. 4. 2015 o 14.30 hod

Mária Mokóová, 86 r., Dom smútku Krásnohorské Podhradie, 17.4.2015 o 13.00 hod

Zuzana Janíčková, 76 r., Dom smútku Rožňava, 16.4.2015 o 14.30 hod

Veronika Suchárová, 73 r., Dom smútku Rožňava, 17.4.2015 o 11.00 hod

Ing. Ján Tomášik, 77 r., Dom smútku Rožňava, 17.4.2015 o 13.30 hod

Peter Zimmermann, 59 r., Dom smútku Rožňava, 17.4.2015 o 15.00 hod

Judita Samseliová, 80r., Dom smútku Rožňava, 14.4.2015 o 14.30 hod

Klára Vaňová 85 roč., DS Rudná, 14.4.2015 o 15.00 hod

Karol Samseli, 83 r., Dom smútku Rožňava, 8.4.2015 o 13.00 hod

Magdaléna Rákaiová, 83 r., Dom smútku Rožňava, 9.4.2015 o 14.30 hod

Mgr. Milan Drobný, 71 r., Evanjelický kostol Nižná Slaná, 8.4.2015 o 15,30 hod.

Ernest Schuller, 92 r., DS Drnava, 8.4.2015 o 13,00 hod.

Jozef Baffi, 82r.,Dom smùtku Krh.Podhradie, 7.4.2015 o 14.00 hod

Mária Liptáková, 86 r., Dom smútku Dobšiná, 7.4.2015 o 14.00 hod

Ladislav Miškolci, 59 r., Dom smútku Rožňava, 8.4.2015 o 14.30 hod

Zuzana Fábryová, rodená Gonosová

Ondrej Ferenc, 65 r., Dom smútku Slavošovce, 3.4.2015 o 14.00 hod

Júlia Balczárová  juliana balczarova Juliana Balczárová, 88 r., DS Rožňava, 2.4.2015 o 14,00 hod.

Gabriela Urbančíková, 66 r., Dom smútku Pača, 1.4.2015 o 15.00 hod

Alexander Danko, 68 r., Dom smútku Čučma, 31.3.2015 o 15.00 hod

...

...

Zoltán Kovács, 92 r., Dom smútku Rožňava, 28.3.2015 o 14.30 hod

Imrich Kurian, 78 r., Dom smútku Rudná, 2.4.2015 o 14.00 hod

Ján Svitaj, 86 r., Dom smútku Štítnik, 27.3.2015 o 14.00 hod

Priška Nogeová, 82 r., Dom smútku Rožňava, 27.3.2015 o 11.00 hod

Rudolf Danko, 70 r., Dom smútku Brzotín, 25.3.2015 o 15.00 hod

Mgr. Milan Filo Mgr. Milan Filo, 58 r., Dom smútku Rožňava, 27.3.2015 o 13.00 hod

Tibor Roxer Rožňava Tibor Roxer, 62 r., Dom smútku Betliar, 25.3.2015 o 14.30 hod

Peter Vanyo, 48 r., Dom smútku Rudná, 24.3.2015 o 14.30 hod

Gabriel Vanyo, 49 r., Dom smútku Rudná, 20. 3. 2015 o 14.30 hod

Ing. Eugen Baffi, 81 r., Dom smútku Rožňava, 20. 3 .2015 o 11.00 hod

Helena Tamásová, 68 r., Dom smútku Rožňava, 20.3.2015 o 13.00 hod

Ján Mikolaj, 52 r., Dom smútku Krásnohorské Podhradie, 17.3.2015 o 14.00 hod

Ján Danko, 54 r., Dom smútku Rožňava, 17. 3. 2015 o 14.30 hod

Terézia Szőllősová, 90r., Dom smútku Rožňava, 18. 3. 2015 o 14.30 hod

Zuzana Ujháziová, 57 r., Dom smútku Rožňava, 16.3.2015 o 13.00 hod

Alžbeta Nagyová, 84 r., Dom smútku Rožňava, 16.3.2015 o 14.30 hod

Ján Stankovič Dobšiná Ján Stankovič, 60 r., 13.3.2015, DS Dobšiná o 15,00 hod. - klik TU.

Priška Smoradová, 78 r., Dom smútku Rožňava, 13.3.2015 o 14.30 hod

Ladislav Krištof, 81 r., Dom smútku Rožňava, 13.3.2015 o 13.00 hod

Miloš Schlosár, 66 r., Dom smútku Betliar, 6.3.2015 o 14.00 hod

František Hacsko, 73 r., Dom smútku Čučma, 6. 3. 2015 o 14.00 hod

Ladislav Benko, 62 roč., 5.3.2015 o 13.00 hod,DS Rožňava

Alžbeta Guttaová, 66 roč., 4.3.2015 o 14.30 hod., DS Rožňava

Ľudovít Hadovský, 95 r., Dom smútku Nadabula, 27.2.2015 o 15.30 hod

Irena Petrová, 83 r., Dom smútku Rožňava, 28. 2 .2015 o 13.00 hod

Mária Skalošová, 76 r., Dom smútku Rožňava, 26.2.2015 o 14.3 hod

Eugen Milko, 64 r., Dom smútku Rožňava, 19.2.2015 o 13.00 hod

Zoltán Soltész, 50 r., Dom smútku Rožňava, 17.2.2015 o 13.00 hod

Radko Kuchár

Alžbeta Ujháziová, 94r., Dom smútku Nadabula, 17.2.2015 o 14.00 hod

MUDr. Juraj Majling, 85 r., DS Tornaľa, 16.2.2015 o 13:00 hod.

Ján Valentík, 85 r., Dom smútku Rejdová, 14.2.2015 o 14.00 hod

Mária Breznayová, 98 r., Dom smútku Rakovnica, 16.2.2015 o 13.00 hod

Ľuboš Tribulík, 48.roč., DS Hrhov, 14.2.2015 o 14.00 hod

Alica Gallová, 54 roč., DS Rožňava, 11.2.2015 o 13.00 hod

Elena Haneszová, 86 r., Dom smútku Jablonov nad Turňou, 10. 2. 2015 o 14.00 hod

Veronika Berkešová, 63 r., Dom smútku Rožňava, 10.2.2015 o 13.00 hod - klik TU.

Jozef Berkeš, 77 r., Dom smútku Rožňava, 10.2.2015 o 13.00 hod - klik TU.

Jozef Furman, 52r., DS Kunová Teplica, 9.2.2015 o 14:00 hod.

Július Vápeník, 73 r., Dom smútku Rožňava, 9.2.2015 o 13.00 hod - klik TU.

Ondrej Garan-Krišťák, 64 roč., DS Brzotín, 6.2.2015 o 14.00 hod.

Ladislav Belán, 66.roč., DS Rožňava, 7.2.2015 o 13.00 hod.

Ladislav Kórintuš, 89 r., 5.02.2015, 14:00hod. Dom smútku Krásnohorská Dlhá Lúka

Alžbeta Horňáková, 86 r., Dom smútku Rožňava, 6.2.2015 o 14.30 hod

Juraj Fafrák

Július Grančák, 77 r., DS Henckovce, 2.2.2015 o 14:00 hod.

Ružena Griegerová 80 roč., 2.2.2015 o 14.30 hod., DS Rožňava

Arpád Korintuš, 44 r., 31.1.2015, o 15,00 hod., Krh. Dlhá Lúka

Zuzana Hlaváčová, 81.roč., 31.1.2015 o 13.00 hod., DS Gočovo

Alžbeta Orbánová, 85 r., Dom smútku Krásnohorské Podhradie, 31. 1. 2015 o 14.00 hod

Igor Manko

kpt. Peter Kočiš, 46r., Dom smútku Drnava, 27.1.2015 o 13.00 hod

Albert Demjan, 81 rokov pohreb:26.01.2015 o 14:00 hod. dom smútku Pača

Ondrej Kanaba, 90 r., Dom smútku Nižná Slaná, 25.1.2015 o 13.30 hod

Eva Hatalová, 85 r., Dom smútku Rožňava, 26. 1. 2015 o 14.30 hod

Mária Brúgošová, 64 r., Dom smútku Jovice, 23.1.2015 o 15.00 hod

Irena Žitňanská, 92 r., Dom smútku Rožňava, 23.1.2015 o 15.00 hod

Katarína Dobosová (rod. Tóthová), 71 r., Dom smútku Rudná, 24.1.2015 o 13.00 hod

Mária Molnárová, 67 r. , Dom smútku Jovice, 22.1.2015 o 14.00 hod

Anna Leskovjanská, 79 r., Dom smútku Rožňava, 21.1.2015 o 14.30 hod

Oľga Kožárová, 71 r., Dom smútku Dobšiná, 22. 1. 2015 o 14.00 hod

Gabriela Kleinová, 71 r., Dom smútku Rožňava, 20.1.2015 o 13.00 hod

Mária Mátéová, 91 r., Dom smútku Rožňava, 19.1.2015 o 14.30 hod

Zoltán Hric , 83 roč., 17.1.2015 o 13.00 hod., DS Slavošovce

Štefan Csathó,85 rokov,12.01.2015 o 13:30 hod., DS Gemerská Panica

Miloš Kanaba, 55 r., Dom smútku Nižná Slaná, 10.1.2015 o 13.30 hod

Marta Slivková, 48 r., Dom smútku Vlachovo, 9.1.2015 o 14.00 hod

Zuzana Štefanová, 87 r., Dom smútku Rožňava, 9.1. 2015 o 13.30 hod

Milan Opremčák, 58 r., Dom smútku Rožňava, 7. 1. 2015 o 15.00 hod

Ing. Anton Barbierik, 74 r., Dom smútku Betliar, 10. 1. 2015 o 13.00 hod

Ján Bernáth,78 rokov pohreb:03.01.2015 o 13:00 hod. Krásnohorské Podhradie

Emília Borošová, 88 r., DS Nižná Slaná, 3.1.2015 o 12:00 hod

Mária Vandrášiková 78 r., DS Nižná Slaná, 3.1.2015 o 13:30 hod

MUDr. Ružena Temesyová, 61.roč., Dom smútku Rožňava, 2.1.2015 o 13.00 hod.

Perla Paličková, 84 r. Dom smútku Rudná, 30.12.2014 o 13.00 hod

... Ďalšie pohreby a spomienky - klik TU a .... TU a ...

Aktuálne pohreby - klik na stránke v hornel lište "Pohreby"

...

BRITAKOV umelecké kováčstvo

a

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...