AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA Rožňava

spomienka


S P O M I E N K A
 
Deň po dni sa míňa, v
smutnom kalendári rok
s rokom si podá ruku
zase. Čas nezmazal
vrásky z našich tvárí a
bolesť ukrytá hlboko je
v nás ...
 
Dňa 17.08.2021 uplynie jedenásť rokov od chvíle, čo nás navždy opustia
milovaná mamka, starká, prastarká, príbuzná a známa....
 
Zuzka Manková, rod. Murzová

a
 
S láskou na Vás stále spomíname, smútiaca rodina

a

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...