Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

spomienka

S P O M I E N K A 

 

Čas ubieha a nevráti, čo nám vzal. 

V našich srdciach ostáva

len láska, úcta, spomienka a žiaľ.... 

 

Dňa 17.08.2023 uplynie trinásť rokov od chvíle, čo nás navždy opustia naša milovaná mamka, starká, prastarká, príbuzná a známa.... 

 

Zuzka Manková, rod. Murzová  

a
 
S láskou na Vás stále spomíname, smútiaca rodina

a

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...