a Miesto pre Vašu reklamu PIZZA Rožňava

spomienka

S P O M I E N K A

Osud nikdy nevráti,

čo nám vzal,

ostali len krásne

spomienky a žiaľ ...


Dňa 17.08.2020 uplynie 10 rokov od chvíle,

čo nás navždy opustia naša milovaná

mamka, starká, prastarká, príbuzná a známa ...

 

Zuzka Manková, rod. Murzová

Zuzana Manková rod. Murzová

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na ňu nezabudli.

a

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Požičovňa špeciálnych prívesov ...

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...