Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

KABAMA s.r.o. - likvidácia a preprava azbestu

Kontakt: +421 904 435 999

KABAMA s.r.o.

Rudná 197, 048 01

kabamasro@gmail.com

Prenechajte Vaše starosti s azbestom nám.

Zaoberáme sa likvidáciou azbestu v okresoch Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota a ďalších.

  • Povolenia

Pred samotnou likvidáciou je nevyhnutné vyriešiť potrebné povolenia v zmysle platnej legislatívy. Nie je to jednoduchý proces a môže zabrať čas, ale radi sa o túto časť postaráme namiesto Vás. Bez platného povolenia nie je možné realizovať odstránenie azbestových materiálov, preto s tým počítajte pri plánovaní Vašej rekonštrukcie.

  • Realizácia

Po obdržaní platného povolenia a koordinácii všetkých zúčastnených na danom mieste, bezpečne odstránime materiál s obsahom azbestu podľa schválených postupov a bezpečne ho prevezieme na schválené miesto likvidácie. 

                   Azbest dokázateľne spôsobuje rakovinu. Nechajte to na profesionálov!

  • Overené postupy

Pri práci používame časom preverené a hlavne úradmi schválené postupy.

  • Čisté prostredie

Naša práca neohrozuje okolie a po skončení zanecháme pracovný priestor čistý, bez nebezpečenstva ohrozenia zdravia obyvateľstva.

  • Ekologické

Naša kontrola kvality zabezpečí, že Váš odpad sa nikdy neocitne na nepovolenej skládke odpadu. Obdržíte doklad, kde bol odpad likvidovaný.

  • Maximálna spokojnosť

Snažíme sa o čo najrýchlejšie vybavenie zákazky pre klienta tak, aby bol maximálne spokojný a stálo ho to čo najmenej.                    

  • Cena

Finálna cena likvidácie azbestu sa odvíja od plochy strechy, typu krytiny a vzdialenosti. Môžeme likvidáciu azbestu zabezpečovať komplet ako celok, alebo len niektoré časti. Pre nezáveznú cenovú ponuku vyplňte formulár. Žiadosť o cenovú kalkuláciu - Sko-Bo (skobo.sk)

Likvidácia azbestu na Slovensku sa vykonáva v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Azbest je kvalifikovaný ako nebezpečný odpad a ako s takým, je s ním fyzickým osobám zakázané zaobchádzať. Citujeme z uvedeného zákona, tretia časť, §12 : „ Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.“.

Legislatíva nepripúšťa žiadnu možnosť svojpomocnej likvidácie materiálov obsahujúcich azbest. Ide v tomto prípade nielen o vaše ohrozenie, ale aj ohrozenie verejného zdravia hlavne susedov. V závislosti od poveternostných podmienok môže byť kontaminovaná oblasť až cca 3km od miesta likvidácie!

Za manipuláciu s azbestom hrozí trestné stíhanie podľa § 285 Trestného zákona 300/2005 s trestom odňatia slobody až do 5 rokov a tiež trestné stíhanie podľa § 300 Trestného zákona 300/2005 s trestom odňatia slobody až do 8 rokov. Za nedodržanie súvisiacich zákonov hrozia finančné pokuty až do výšky 16.596 €.

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...