Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Gotika s Baníckym múzeom - 6. letný múzejný tábor pre deti

Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci s OZ Gotická cesta organizuje už 6. letný múzejný tábor pre deti.

 Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Občianskym združením Gotická cesta prichádza aj tento rok počas prázdnin s obľúbeným denným múzejným táborom pre deti.

Aj tentokrát si múzejníci pri jeho príprave dali záležať a za ústrednú tému tohtoročného tábora si zvolili obdobie gotiky. Pre deti plánujú zaujímavé exkurzie kostolov na Gotickej ceste Gemera, počas ktorých sa zoznámia s tajomstvami gotických nástenných malieb. Po kráse umenia gotických majstrov budú môcť obdivovať aj krásy prírodné, a to pri návšteve svetovo výnimočnej Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Múzejníci tiež plánujú podporiť tvorivosť a zručnosti detí. Čaká na ne možnosť vyskúšať si rôzne remeslá, ktoré boli už v tak dávnych dobách dôležitou súčasťou každodenného života ľudí. A keďže sme baníckym múzeom, deti sa na konci letného tábora stanú čestnými členmi baníckeho cechu.

Letný múzejný tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 10 rokov. Bude prebiehať v dvoch turnusoch; od 17. 7. do 21.7. 2023 a od 24.7. do 28.7.2023. Každý táborový deň bude pre deti začínať ráno o 8:00 hod. a končiť o 15:30 hod. Cena tábora je vo výške 120,- €/týždeň. V cene tábora je zahrnuté stravovanie (obed, olovrant), študijné exkurzie, vstupy a spotrebný materiál na tvorivé dielne.

Podujatie sa koná pri príležitosti Roku nástennej maľby v Banskobystrickom a Košickom kraji. Rok nástennej maľby 2023 bol vyhlásený pri príležitosti získania Značky Európske dedičstvo. Túto značku získalo ako súhrnná lokalita 12 kostolov v regióne Gemer a Malohont.

 

Kontakt:

Mgr. Gabriella Badin - 0907 769 338

 

Tešíme sa na všetky deti!

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...