GEMINI CARS PIZZA Rožňava vyza eu

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. Lucia Bakošová

JUDr. Lucia Bakošová

...

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. Lucia Bakošová

...

KONTAKT

Mobil: 0905 662 977

E-mail: bakosova.lucia@yahoo.com         

...

Kde nás nájdete??

Šafárikova č. 20

048 01 Rožňava

Budova Obchodno – kultúrneho centra „OKC“

( OKC - prízemie, dvere č. 16/B)


www.advokatbakosova - klik TU

...

Čo poskytujeme??

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v jednotlivých oblastiach práva:

-           Občianske právo ( vlastnícke práva, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové

spoluvlastníctvo manželov- BSM, ochrana osobnosti, vecné bremená, náhrada škody, bezdôvodné obohatenie, susedské vzťahy, zmluvné vzťahy, dedičské práva – vydedenie, závety,..)

-           Rodinné právo ( rozvody, starostlivosť o deti, výživné..)

-           Trestné právo ( obhajoba v trestnom konaní, zastupovanie poškodených)

-           Obchodné právo ( zakladanie obchodných spoločností, obchodnoprávne vzťahy,  

            zmluvné vzťahy medzi podnikateľmi.. )

-           Pracovné právo ( pracovná zmluva, pracovné podmienky zamestnancov, neplatné

            ukončenie pracovného pomeru..)

-           Spisovanie listín a zmlúv ( občianskoprávneho aj obchodnoprávneho charakteru)

-           Vymáhanie pohľadávok

-           Spotrebiteľské práva

-           Právne poradenstvo

-          Vypracovanie právnych analýz v rôznych oblastiach práva

-           Zastupovanie pred súdmi aj na úradoch

...

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v sporových aj nesporových veciach. Kladieme dôraz na efektívne a rýchle riešenie právnych problémov. Pristupujeme ku každému klientovi individuálne a vo vzájomnej dôvere, čo sa odzrkadľuje na náležitej informovanosti o stave veci a pravidelnom kontakte s klientom či už telefonicky, osobne alebo e-mailom. Zachovávanie mlčanlivosti, diskrétnosť a spoľahlivosť pri výkone advokácie je samozrejmosťou, ktorú Vám zabezpečíme pri poskytovaní právnych služieb.

JUDr. Lucia Bakošová

Osobný profil

JUDr. Lucia Bakošová vyštudovala  8 – ročné stredoškolské štúdium na Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave. Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v r. 2012. V marci r. 2013 po úspešnom obhájení rigoróznej práce nadobudla titul JUDr. Právnickú prax vykonávala v r. 2013 – 2014 v advokátskej kancelárii JUDr. Ladislava Csákoa v Rožňave a v r. 2014 – 2018 v advokátskej kancelárii JUDr. Ondreja Lučivjanského v Košiciach. JUDr. Lucia Bakošová v r. 2016 – 2018 sa po vykonaní mediátorských skúšok venovala aj mediácii – mimosúdnemu riešeniu sporov. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok je zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7736. Okrem materinského jazyka sa dohovorí maďarským a anglickým jazyk.

...

FB - JUDr. Lucia Bakošová - klik TU

...  

JUDr. Lucia Bakošová, advokátka je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č.7736. Okrem toho je zapísaná:

- v zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci

-v zozname exoffo obhajcov v trestnom konaní

-v zozname advokátov zastupujúcich pred Ústavným súdom

-v zozname advokátov pre zastupovanie v azylových veciach

...

JUDr. Lucia Bakošová

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Požičovňa špeciálnych prívesov ...

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...