AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

„Čo videl cisár – pán v Rožňave?“

Prednáška Mgr. Silvie Lörinčíkovej, PhD. z cyklu Vzácne návštevy Rožňavy v 18. a 19. storočí.

Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD., OZ Rožňavský besedný spolok – Rozsnyói Társalgási Egylet a Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravili pre verejnosť prednášku z cyklu Vzácne návštevy Rožňavy v 18. a 19. storočí s názvom „Čo videl cisár – pán v Rožňave?“ Prednáška sa uskutoční dňa 02. 02. 2023 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

„Návštevy panovníkov, štátnikov a iných významných osobností boli a sú stále významnou udalosťou každého mesta. O tých dnešných sa dozvedáme zo všetkých médií, ale odkiaľ vieme o tých, ktoré sa udiali pred niekoľkými storočiami? Aby bol náš obraz o vzácnych – a nielen kráľovských návštevách ucelený, predstavíme si aj návštevy významných cirkevných hodnostárov - zemepánov Rožňavy a cestovateľov, ktorí nám o našom meste zanechali zaujímavé svedectvá.

Veríme, že pripravovaná prednáška doplní naše vedomosti o týchto výnimočných udalostiach, ktorým sa v spracovaných dejinách nášho mesta doposiaľ nedostalo toľko pozornosti, ako by si zaslúžili,“ uviedla prednášajúca Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD.

Prednáška sa koná ako sprievodné podujatie v rámci Dní mesta Rožňava 2023, kedy si pripomíname už 732. výročie od prvej písomnej zmienky o meste.

Tešíme sa na Vás!

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...