Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Verejná zbierka Biela pastelka bude už po dvadsiaty druhýkrát

Biela pastelka aj v našich uliciach    

Verejná zbierka Biela pastelka bude už po dvadsiaty druhýkrát v uliciach slovenských miest a obcí. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky nebudú chýbať ani v Košickom kraji. Organizátorom zbierky je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  

Biela pastelka pomáha tým, ktorí to potrebujú – ľudia so zrakovým postihnutím. Nevidiaci a slabozrakí nájdu pomoc v 8 krajských strediskách, v ktorých odborné pracovníčky a odborní pracovníci ročne pomôžu dovedna 3 000 klientom. Venujú im viac ako 2 600 hodín pomoci. „Aj vďaka zbierke Biela pastelka môžeme naše služby poskytovať bezplatne. Ich dĺžku nelimitujeme, každému klientovi sa pracovníci venujú tak dlho ako potrebuje. Aby sme boli klientom čo najbližšie, najmä vo veľkých krajoch, nájdu nás – okrem krajského mesta – aj v tzv. poradenských miestach. Klientom pomáhame im nielen ambulantne, ale i v domácom prostredí. Chceme, aby naši klienti žili plnohodnotný a naplnený život, hoci bez zraku alebo s jeho zvyškami,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

V Košickom kraji poskytuje ÚNSS svoje služby:

V Košiciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Kráľovskom Chlmci, Michalovciach, Veľkých Kapušanoch a Sobranciach.  

Aj v uliciach miest a obcí Košického kraja môžu darcovia získať symbolickú pastelku ako poďakovanie za dobré srdce a dobrovoľný finančný príspevok. Pastelka nie je len poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím.  

Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Dobrovoľníci mávajú oblečené biele tričká s modrým logom zbierky Biela pastelka. Finančné prostriedky zbierajú do bielomodrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom. Na ňom sa nachádza:  

názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2023 

logo zbierky a číslo pokladničky 

informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2022-044176 a QR kód

zbierkový tím sa tiež vie preukázať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (dobrovoľníkov môžete požiadať, aby vám ho predložili, rovnako ako kópiu o registrovaní zbierky na MV SR)

Vyzbierané finančné prostriedky pomáhajú Bielej pastelke písať krajšie príbehy v životoch nevidiacich a slabozrakých. Využívajú sa: 

pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou 

pri výučbe čítania a písania Braillovho písma

na kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami 

na aktivity zamerané na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím 

na podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí

pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie

špecializované sociálne poradenstvo – poradenstvo pri vyrovnávaní sa s postihnutím, pri získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní a pod.

Novinka aktuálneho ročníka – bezhotovostné darovanie v uliciach

V Košiciach budú môcť darcovia venovať svoj dar na zbierkové konto aj bezhotovostne. Vďaka spolupráci s ČSOB bankou, budú mať vybrané tímy aj POS terminál, prostredníctvom ktorého možno prispieť platobnou kartou, mobilom alebo hodinkami. 

Pre ďalšie informácie týkajúce sa organizovania zbierky je v Košickom kraji k dispozícii Zuzana Tkáčová, vedúca Krajského strediska ÚNSS v Košiciach. 

Kontaktné údaje: Zuzana Tkáčová, tkacova@unss.sk, 0905 490 645. 

Event Deň potme 

V Košiciach sa na Hlavnom námestí od 10:00 – 17:00 h uskutoční aj osvetové podujatie s názvom Deň potme. Návštevníci si môžu bez zraku vyskúšať rôzne aktivity. Jednoducho, skúsiť si každodennosť so zrakovým postihnutím. Podrobný program eventu bude zverejnený začiatkom septembra 2023 (v prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás kontaktujte). 

Nevidiacich a slabozrakých možno podporiť: 

22. 9. 2023 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku 

zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých telekomunikačných sieťach

príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006 

príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách 

online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk

po vypočutí Rozprávky pre malé Pastelky (na YouTube kanále s rovnomenným názvom)

bezhotovostne prostredníctvom ČSOB POS terminálov v uliciach (kartou, hodinkami, mobilom) 

V prípade ďalších otázok, fotografií, materiálov a informácií, môžete tiež kontaktovať:

Eliška Fričovská

PR manažérka ÚNSS

fricovska@unss.sk

0911 496 629 

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť posolstvo verejne zbierky Biela pastelka 

a pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím.

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...