Miesto pre Vašu reklamu PIZZA Rožňava Miesto pre Vašu reklamu

BOLLO

Peter Bollo

VOLEBNÝ PROGRAM

- Byť starostom , bez rozdielu pre každého obyvateľa obce, nielen pre úzku privilegovanú skupinku.
- Zmierniť napätie medzi obyvateľmi obce a obyvateľmi osady.
- Vytvoriť komunitné centrum pre obyvateľov osady, ktoré bude slúžiť na rozvoj vzdelania, kultúry a športu.
- Vytvoriť oddychové centrum, pre všetky generácie obyvateľov obce, ktoré je podmienené rekonštrukciou budovy klubu dôchodcov a jeho areálu /detské ihrisko, altánok a spoločenské priestory, ktoré budú môcť využívať všetci obyvatelia obce/.
- V spolupráci s podpredsedom vlády vysporiadať pozemky pod osadou, aby jej obyvatelia prestali byť niekoho rukojemníkmi.
- Každoročne usporiadať slávnostné zahájenie a ukončenie sezóny pod hradom Krásna Hôrka, respektívne vytvoriť kultúrny projekt - 4 ročné obdobia Krásnej Hôrky.
- Radikálne zlepšiť čistotu a poriadok v obci.
- Účelne využiť občanov pracujúcich na aktivačných prácach.
- Vytvoriť rômske hliadky na zníženie kriminality.
- Maximálne využiť možnosť získavania eurofondov na zlepšenie a skvalitnenie života v obci.
- Samozrejmosťou sa musí stať transparentnosť pri výberových konaniach a investičných akciách v obci. Chceme sa stať transparentnou obcou!

Spoločne to určite dokážeme !

- Skvalitniť život starším ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, založením krízového centra, ktorí týmto ľuďom bude pomáhať.
- Pre mladých vytvoriť podmienky na účelné využitie ich voľného času, zároveň sa sústrediť na talentovaných mladých ľudí, ktorí môžu byť pre nás veľkým prínosom!
- Plne podporiť kultúrne a športové podujatia. Skúsme sa stať kultúrnym centrom v regióne.
- Podporiť a zároveň zvýšiť dôraz, na už fungujúce organizácie v rámci obce: Dobrovoľný hasičský zbor, Šport, Csemadok, Klub dôchodcov a iné.
- Skvalitniť spoluprácu s poslancami obecného zastupiteľstva a komisiami vytvorenými pri Obecnom úrade.
- Vytvoriť pod hradom ako aj v obci turisticko informačné centrum.
- Zlepšiť propragáciu obce na každej úrovni.
- Preinvestovať peniaze z výberu parkovného pod hradom, priamo do tohto areálu.
- Nájsť, konečne vhodný investičný projekt na výstavbu areálu pod hradom, s čo najbližším termínom realizácie.
- Zlepšiť energetické hodpodárenie obce, výmenou starého a maximálne nehospodárneho verejného osvetlenia za nové.
- A vneposlednom rade, dať do poriadku pozemné komunikácie, čiže cesty, tak ako aj v obci, tak aj v osade!

Spoločne to určite dokážeme !

Ďakujem Peter Bollo

Peter Bollo

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Požičovňa špeciálnych prívesov ...

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...