Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

BOLLO

Peter Bollo

VOLEBNÝ PROGRAM

- Byť starostom , bez rozdielu pre každého obyvateľa obce, nielen pre úzku privilegovanú skupinku.
- Zmierniť napätie medzi obyvateľmi obce a obyvateľmi osady.
- Vytvoriť komunitné centrum pre obyvateľov osady, ktoré bude slúžiť na rozvoj vzdelania, kultúry a športu.
- Vytvoriť oddychové centrum, pre všetky generácie obyvateľov obce, ktoré je podmienené rekonštrukciou budovy klubu dôchodcov a jeho areálu /detské ihrisko, altánok a spoločenské priestory, ktoré budú môcť využívať všetci obyvatelia obce/.
- V spolupráci s podpredsedom vlády vysporiadať pozemky pod osadou, aby jej obyvatelia prestali byť niekoho rukojemníkmi.
- Každoročne usporiadať slávnostné zahájenie a ukončenie sezóny pod hradom Krásna Hôrka, respektívne vytvoriť kultúrny projekt - 4 ročné obdobia Krásnej Hôrky.
- Radikálne zlepšiť čistotu a poriadok v obci.
- Účelne využiť občanov pracujúcich na aktivačných prácach.
- Vytvoriť rômske hliadky na zníženie kriminality.
- Maximálne využiť možnosť získavania eurofondov na zlepšenie a skvalitnenie života v obci.
- Samozrejmosťou sa musí stať transparentnosť pri výberových konaniach a investičných akciách v obci. Chceme sa stať transparentnou obcou!

Spoločne to určite dokážeme !

- Skvalitniť život starším ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, založením krízového centra, ktorí týmto ľuďom bude pomáhať.
- Pre mladých vytvoriť podmienky na účelné využitie ich voľného času, zároveň sa sústrediť na talentovaných mladých ľudí, ktorí môžu byť pre nás veľkým prínosom!
- Plne podporiť kultúrne a športové podujatia. Skúsme sa stať kultúrnym centrom v regióne.
- Podporiť a zároveň zvýšiť dôraz, na už fungujúce organizácie v rámci obce: Dobrovoľný hasičský zbor, Šport, Csemadok, Klub dôchodcov a iné.
- Skvalitniť spoluprácu s poslancami obecného zastupiteľstva a komisiami vytvorenými pri Obecnom úrade.
- Vytvoriť pod hradom ako aj v obci turisticko informačné centrum.
- Zlepšiť propragáciu obce na každej úrovni.
- Preinvestovať peniaze z výberu parkovného pod hradom, priamo do tohto areálu.
- Nájsť, konečne vhodný investičný projekt na výstavbu areálu pod hradom, s čo najbližším termínom realizácie.
- Zlepšiť energetické hodpodárenie obce, výmenou starého a maximálne nehospodárneho verejného osvetlenia za nové.
- A vneposlednom rade, dať do poriadku pozemné komunikácie, čiže cesty, tak ako aj v obci, tak aj v osade!

Spoločne to určite dokážeme !

Ďakujem Peter Bollo

Peter Bollo

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...