Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

CINEAMA 2023

CINEAMA 2023

Sviatok amatérskeho filmu Košického kraja

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v piatok 16. júna 2023 v Rožňave krajskú súťaž a prehliadku amatérskej filmovej tvorby Cineama 2023. Uskutoční sa v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8) a ponúkne 36 filmov rôznych žánrov z Košíc, Spiša a Gemera.

Súťaž každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum, Gemerské osvetové stredisko organizuje krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže Cineama už 27. krát. Táto prehliadka amatérskej filmovej tvorby vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu, a tiež dáva možnosť konfrontácie autorom vďaka odbornému semináru, ktorý je jej súčasťou. Porota súťaže zložená z filmových profesionálov rozhodne o udelení ocenení a postupe na celoslovenské kolo. Víťazi v jednotlivých kategóriách už tradične získajú sošku Goskara - gemerský variant prestížnej filmovej ceny Oscar.

„Súťažou vytvárame možnosť na prezentáciu talentu najmä mladým ľuďom v rôznych filmárskych žánroch a konfrontáciu v rámci vekových skupín. Hodnotenie odborníkov a príležitosť na konzultácie s nimi dáva predpoklady na rozvoj a napredovanie nezávislej filmovej tvorby v Košickom kraji,“ uviedla riaditeľka GOS Helena Novotná.

„Sprievodnými aktivitami vytvoríme v podstate týždňový festival amatérskeho filmu. Školám ponúkame projekciu najúspešnejších filmov z minulého ročníka pod názvom Ozveny Cineama 2022. Nadšenie amatérskych filmárov z minulosti zanechalo prostredníctvom ich tvorby v dokumentoch, reportážach a hraných filmoch významné svedectvo minulej doby. Srdečne pozývame v predvečer konania súťaže 15. 6. 2023 od 18.00 na projekciu týchto filmov pod názvom Osmičkári,“ pozýva Anežka Kleinová, manažérka kultúry GOS.

Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže a partnerom pri sprievodných aktivitách je Národné osvetové centrum.

Aktuálne informácie zo života Gemerského osvetového strediska sledujte na našej stránke www.gos.sk a na našich sieťach, ktoré nájdete jednoducho ako @gos.roznava.

Tešíme sa na vás!

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...