Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Deň BIELEJ PALICE na cestách po celej SR

Slovenský dopravno-preventívny projekt Deň bielej palice vzorom aj pre zahraničie

Deň bielej palice (DBP) organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru. Cieľom dopravno-preventívnej akcie je zvyšovanie bezpečnosti chodcov s bielou palicou v premávke. Výnimočnosť aktivity si všimli i v zahraničí. Porota Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky a Európskej komisie ju nominovala na zisk ocenenia Excellence in Road Safety Awards 2023 (Ocenenie za výnimočnosť v oblasti bezpečnosti cestnej premávky 2023).  

Pri príležitosti Svetového dňa bielej palice organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už 14. ročník dopravno-preventívnej aktivity Deň bielej palice. Na viac ako štyridsiatich priechodoch po celej republike budú spolu s hliadkami dopravnej polície aj dobrovoľníci ÚNSS, aby spoločne zisťovali, ako na signál s bielou palicou zareagujú vodiči. 

Cieľom vzájomnej spolupráce je zvyšovanie bezpečnosti chodcov s bielou palicou. „Ochrana života a zdravia účastníkov cestnej premávky je jednou z úloh Policajného zboru. Mimoriadnu pozornosť venujeme tým najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky, kam bezpochyby patria aj nevidiaci a slabozrakí chodci,“ hovorí plk. Tomáš Vrábel z odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.

Aktuálny ročník Dňa bielej palice ocenili aj v zahraničí. Aktivita bola nominovaná na získanie ocenenia Európskej charty bezpečnosti na cestách v kategórii účastníkov so zníženou mobilitou (Excellence in Road Safety Awards 2023). „Zaradenie slovenského projektu medzi finalistov z rôznych krajín je veľkým úspechom. Deň bielej palice je výnimočný nápad, ktorý by pokojne mohli nasledovať aj obdobné organizácie v zahraničí. Veľmi by som ÚNSS prial, aby nomináciu 19. októbra premenili na ocenenie,“ konštatuje František Bizoň z Autoklubu SR, ktorý je Národným koordinátorom Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky.

Dopravno-preventívnou aktivitou chce ÚNSS zároveň pripomenúť výnimočnosť bielej palice v živote ľudí so zrakovým postihnutím. „Biela palica je veľmi dôležitou pomôckou, ktorá umožňuje našim klientom samostatný a bezpečný pohyb. Okrem hlavného poslania DBP, ktorým je dopravno-preventívne zameranie, chceme tiež upozorniť samotných ľudí so zrakovým postihnutím, že biela palica im môže v živote pomáhať a ostych vyjsť s ňou do ulíc je zbytočný,“ upresňuje Ivana Frčová, koordinátorka projektu.

DBP je zároveň príležitosťou upozorniť na legislatívny nedostatok, ktorý ÚNSS eviduje v súvislosti s touto pomôckou. V slovenskej legislatívne nie sú jednoznačne definované náležitosti bielej palice pre nevidiace a hluchoslepé osoby. „Chýbajúcu definíciu nepovažujeme za formalitu. Je to legislatívna diera, ktorá býva využívaná pri riešení prípadných problémov na cestách. Vzniká spor, či nevidiaci signalizoval naozaj bielou alebo inou palicou, ktorú vodič nemusí rešpektovať. Taktiež sa zamedzí predaju nevhodných pomôcok, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti na cestách nebezpečné. V minulosti to bol predaj tzv. striebornej palice,“ povedal Ján Podolinský, predseda ÚNSS.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má 2 700 členov združených v 50 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990. www.unss.sk

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...