Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

„Detské jasle“ LIENKA

Mesto Rožňava eviduje voľné kapacity

Detské jasle LIENKA už čoskoro privítajú prvé deti


Záujemcovia o umiestnenie dieťaťa v zariadení môžu podávať žiadosti priebežne počas celého roka s nástupom podľa dohody a podľa naplnenej kapacity.  
 
Kontakt:
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ Rožňava,

Ing. Katarína Valková, vedúca odboru
tel: 058 / 7773 274; 0918 792 950,  email: katarina.valkova@roznava.sk

Zdroj: Mesto Rožňava

Foto: Mesto Rožňava

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...