Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Hľadá sa majiteľ nákupnej tašky - akt. Majiteľ sa našiel

Dňa 21.03.2023 o 13:20 hod. bola na parkovisku pred HM TESCO na Ul. Krásnohorskej č.5 v Rožňave

nájdená nákupná taška.

V taške sa nachádzajú potreby pre batoľa, ktoré boli nakúpené v lekárni, ktorá sa nachádza v HM Tesco.

Majiteľ tašky môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330, alebo 159, resp. si nákupnú tašku môže po preukázaní vlastníctva prevziať osobne na pracovisku Mestskej polície, Ul. Šafárikova 29, Rožňava.

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...