Miesto pre Vašu reklamu PIZZA Rožňava Miesto pre Vašu reklamu

Je to pekný zážitok ...

aaa

Krásnohorská jaskyňa je nielen unikátny prírodný výtvor, kde sa nachádza jeden z najväčších kvapľov na svete, ale jaskyniarsky spôsob sprístupnenia je sám osebe nevšedným zážitkom. Návštevníci sa pred jaskyňou vystroja do kompletného jaskyniarskeho výstroja zapnú čelové lampy na prilbách a môžu vyraziť proti prúdu podzemnej riečky Buzgó. Trasa je v porovnaní z „bezbariérovými“ jaskyňami členitejšia, ale napriek tomu, že sa tu nachádzajú prekážky, ktoré v bežnom živote nemusíme zdolávať (napríklad lanový most), zvládajú ju všetci návštevníci od 6 do 76 rokov. Čím viac úsilia musí niekto vynaložiť, o to väčší zážitok potom z jaskyne má.

Krásnohorská jaskyňa je výverová fluviokrasová jaskyňa. To znamená, že predstavuje koncovú časť jaskynného systému podzemného potoka Buzgó a bola vytvorená v prevažnej miere jeho rozpúšťacou činnosťou v dolomitoch a vápencoch. V súčasnosti je známych 1356 m podzemných priestorov tohto jaskynného systému, z ktorých je pre verejnosť sprístupnených približne 450 m. Jaskyňa sa nachádza pod severným svahom Silickej planiny neďaleko od Krásnohorskej Dlhej Lúky. Objavili ju rožňavskí jaskyniari v roku 1964 po znížení hladiny vody vyvieračky Buzgó. Pre verejnosť je sprístupnená od roku 2000. Viac informácii nájdete na www.krasnohorskajaskyna.sk

Návštevníci jaskyne sa musia pred vchodom vystrojiť ako jaskyniari:

jaskyna 1

Atmosféra turisticky sprístupnenej jaskyne:

jaskyna 2

Jazero na dne Abonyiho dómu:

jaskyna 3

Výzdoba jaskyne je veľmi farebná a bohatá:

jaskyna 4

Kvapeľ rožňavských jaskyniarov je jeden z najväčších a najkrajších sintrových útvarov na svete:

jaskyna 5

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Požičovňa špeciálnych prívesov ...

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...