Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Je to pekný zážitok ...

aaa

Krásnohorská jaskyňa je nielen unikátny prírodný výtvor, kde sa nachádza jeden z najväčších kvapľov na svete, ale jaskyniarsky spôsob sprístupnenia je sám osebe nevšedným zážitkom. Návštevníci sa pred jaskyňou vystroja do kompletného jaskyniarskeho výstroja zapnú čelové lampy na prilbách a môžu vyraziť proti prúdu podzemnej riečky Buzgó. Trasa je v porovnaní z „bezbariérovými“ jaskyňami členitejšia, ale napriek tomu, že sa tu nachádzajú prekážky, ktoré v bežnom živote nemusíme zdolávať (napríklad lanový most), zvládajú ju všetci návštevníci od 6 do 76 rokov. Čím viac úsilia musí niekto vynaložiť, o to väčší zážitok potom z jaskyne má.

Krásnohorská jaskyňa je výverová fluviokrasová jaskyňa. To znamená, že predstavuje koncovú časť jaskynného systému podzemného potoka Buzgó a bola vytvorená v prevažnej miere jeho rozpúšťacou činnosťou v dolomitoch a vápencoch. V súčasnosti je známych 1356 m podzemných priestorov tohto jaskynného systému, z ktorých je pre verejnosť sprístupnených približne 450 m. Jaskyňa sa nachádza pod severným svahom Silickej planiny neďaleko od Krásnohorskej Dlhej Lúky. Objavili ju rožňavskí jaskyniari v roku 1964 po znížení hladiny vody vyvieračky Buzgó. Pre verejnosť je sprístupnená od roku 2000. Viac informácii nájdete na www.krasnohorskajaskyna.sk

Návštevníci jaskyne sa musia pred vchodom vystrojiť ako jaskyniari:

jaskyna 1

Atmosféra turisticky sprístupnenej jaskyne:

jaskyna 2

Jazero na dne Abonyiho dómu:

jaskyna 3

Výzdoba jaskyne je veľmi farebná a bohatá:

jaskyna 4

Kvapeľ rožňavských jaskyniarov je jeden z najväčších a najkrajších sintrových útvarov na svete:

jaskyna 5

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...