Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Vážení spolubývajúci mesta Rožňava

Ing. Juraj Balázs

...

Volám sa Juraj Balázs ( vek 38 rokov, ženatý ) a od narodenia bývam v Rožňave

... mesto Rožňava som opustil len na obdobia štúdia

- Strednej lesníckej škole v Prešove

- TU Zvolen Lesnícka fakulta – manažment a financovanie les. podnikov

Svoju pracovnú kariéru som začal ako - lesník – Rímskokatolíckeho biskupstva v Rožňave

- od roku 1996 do roku 2010 som bol spoločníkom v spoločnosti zaoberajúcej sa službami v lesnom hospodárstve .

- v januári 2011 som nastúpil do pozície riaditeľa odštepného závodu Rožňava štátneho podniku LESY SR š.p.

- dôraz pracovnej aktivity bol kladený okrem racionálneho hospodárenia v lesoch regiónu Gemera taktiež na rozvoji turistického ruchu a poľovníckeho turizmu v regióne

- od mája 2013 pracujem ako konateľ spoločnosti pôsobiacej v lesnom hospodárstve a doprave

– skúsenosti s riadením + EU fondy.

Priority poslaneckej činnosti :

Okrem racionálnych rozhodnutí – ako člena mestského zastupiteľstva sa zaväzujem urobiť všetko preto, aby sme žili spolu v lepšom, krajšom meste a v rámci možností by som sa snažil prioritne :

- o naliehanie na využívanie EU fondových možností na rozvoj mesta v rôznych odvetviach

- o znovuoživenie oddychovej zóny Čučma – Gulyapalag a taktiež oddychovej časti Strelnica .

- budovanie možností voľnočasových aktivít pre obyvateľov mesta – ihriská, športoviská ,cyklotrasy, infraštruktúra a pod......

Výrok ..... „ak niekto nerobí chyby asi spí „ ... skúsme sa odtrhnúť od období kritizovania krokov vedenia mesta a skúsme priložiť všetci ruku k dielu a pracovať na lepšej Rožňave spolu – každý tou troškou ktorú dokáže

Chcem určite urobiť všetko preto aby naše deti zostávali žiť tu s nami a neodchádzali z nášho regiónu .

„Skúsim Vás nesklamať „

                                                            Juraj Balázs

                                           nezávislý kandidát za poslanca MZ

...

Ing. Juraj Balázs

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...