Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Prezentácia zbierkových predmetov fondu Numizmatika

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Rožňava, organizuje v rámci projektu Interaktívne potulky vo fondoch Baníckeho múzea v Rožňave, podujatie s názvom Prezentácia zbierkových predmetov fondu Numizmatika, ktoré sa uskutoční v termíne od 15.11.2022 do 30.11.2022 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. 

Pre účastníkov podujatia bude pripravená prednáška riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave,Mgr. Pavla Lackaniča, s názvom Človek a peniaze, ktorá bude zameraná na predstavenie rôznych historických spôsobov platenia a platobných prostriedkov, a na ich miesto v spoločnosti od najstarších dôb až po súčasnosť. 

Súčasťou aktivity bude okrem prednášky a ukážky zbierkových predmetov z numizmatiky aj workshop pre žiakov, kde si môžu vyskúšať razenie mincí, a budú pre nich pripravené interaktívne vzdelávacie hry – Dobble, puzzle, pexeso a iné.

Záujem zúčastniť sa na podujatí je potrebné nahlásiť vopred, keďže počet účastníkov je limitovaný. 

Cieľovou skupinou vzdelávacej aktivity sú žiaci základných škôl.

Cena vzdelávacej aktivity je 1 euro na žiaka.

Časový rozsah aktivity je približne 90 minút. 

Miesto konania: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25, Rožňava.

Projekt finančne podporilo Mesto Rožňava. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...