Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Opustili nás

pohreb

xxxxx

Prehľad pohrebov za september 2011

Eva Genčiová – 53 r. – Rožňava

Lenka Hajdučeková – 58 r. – Betliar

Prehľad pohrebov za október 2011

Jozef Juhász -71 r. – Rožňava

Ľudovít Šmelko – 73 r. – Dobšiná

Milan Vanyo – 61 r. – Rudná

Mária Sabová – 95 r. – Rožňava

Alžbeta Rézművesová – 61 r. – Rožňava

Arpád Tomi – 55 r. – Plešivec

Milan Hajči – 81 r. – Nižná Slaná

Karol Cvelihár – 86 r. – Plešivec

Alžbeta Volčková – 75 r. – Dlhá Ves

Ladislav Močár – 67 r. – Malé Trakany

Alžbeta Szőllősová – 87 r. – Nadabula

Alexander Šubert – 82 r. – Rožňava

Pavol Rusňák – 22 r. – Jovice

Karol Mészner – 55 r. – Jovice

Alžbeta Tiszová – 79 r. – Lúčka

Vojtech Simon – 74 r. - Pašková

Mária Martinková – 80 r. – Kobeliarovo

Ladislav Beke – 77 r . – Bohúňovo

Anna Klimentová – 87 r. – Slavošovce

Barbora Maková – 81 r. – Rožňava

Zlatica Csefová – 71 r. – Plešivec

Oskár Štolc – 62 r. – Plešivec

Emil Viola – 46 r. – Plešivec J

án Jánošík – 66 r . – Vlachovo

Zuzana Gecelovská – 88 r . – Gočovo

Rozália Szaniszlóová – 87 r . – Rožňava

Tibor Ézsöl – 69 r . – Gem. Hôrka

Zuzana Mackoviaková – 68 r. – Rožňava

Katarína Kerekešová – 87 r. – Rudná

Ondrej Červenák – 81 r. – Gem. Poloma

Július Blaško – 60 r. – Rožňava

Ľuboslav Lukáč – 57 r. – Koceľovce

Ladislav Krištof – 37 r. – Krh. Podhradie

Terézia Grofčíková – 72 r. – Dobšinská Maša

Zuzana Šofránková – 72 r. – Pašková

Zuzana Kováčová – 63 r. – Rakovnica

Zoltán Zobík – 66 r. – kremácia

Eduard Kojnok – 78 r. – Hrnčiarska Ves - klik TU

Júlia Vargová – 79 r. – Plešivec

Helena Leštáková – 84 r. – Rožňava

Ľudovít Zsóri – 78 r. – Slavec

Juliana Ferenczová – 70 r. – Plešivec

Mária Petrovičová – 82 r. – Slavošovce

Eduard Kučerák – 50 r. – Nižná Slaná

Ondrej Hlaváč – 84 r. – Rakovnica

Oto Steinhübl – 73 r. – Nižná Slaná

Júlia Hatvanská – 81 r. – Krh. Podhradie

Juliana Szabová – 85 r. – Slavec

Jolana Váradyová – 77 r. – Krh. Podhradie

Aladár Gaži – 63 r. - Slavec

xxxxx

AKTUÁLNE POHREBY

nájdete na stránke v hornej lište

klik na "Pohreby"

http://www.pohrebnesluzby-roznava.sk/

http://www.cemetery.sk/

pohrebne sluzby

Kamenárstvo Helczman

Informátor -reklamno-informačné noviny pre Rožňavu a okolie zdarma do schránok

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...