Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

„Policajti v našom meste“, výtvarná súťaž

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach v spolupráci s okresnými riaditeľstvami Policajného zboru pripravilo pre deti Košického kraja v mesiaci jún pri príležitosti Medzinárodného dňa detí výtvarnú súťaž pod názvom „Policajti v našom meste“.


Súťaž prebehla od 15. 05. 2024 do 05. 06. 2024. Cieľom výtvarnej súťaže je zistenie vnímania práce príslušníkov PZ očami detí a zvyšovanie informovanosti detí o práci príslušníkov Policajného zboru prostredníctvom tvorivej činnosti.
Cieľovou skupinou výtvarnej súťaže boli predškoláci materských škôl a žiaci I. stupňa základných škôl, ktorí súťažili v troch súťažných kategóriách. Do súťaže sa zapojilo 20 detí ZUŠ a 18 detí zo základných škôl. Práce v celkovom počte 38 ks prihlásené do súťaže, spĺňajúce jej podmienky, boli vyhodnotené hodnotiacou komisiou zloženej z policajtov  OR PZ v Rožňave a 1 pedagogičky ZUŠ v Rožňave. Komisia vybrala v každej kategórii tri
najlepšie práce, autorov prác odmenila peknými cenami. Tieto práce postúpili aj do krajského kola, ktoré sa uskutoční od 05.06.2024 do 15.06.2024 formou hlasovania na stránke FACEBOOK/PolíciaSR-Košický kraj.

Poradie viťazných prác:
II. Kategória 1.- 2. ročník ZŠ
Natália Lázárová, ZUŠ Rožňava
Natália Horváthová, žiačka 2 ročníka, ZŠ Gemerská 1, Plešivec
Barbora Grančáková ZUŠ Rožňava

III. Kategória 3.- 4. ročník ZŠ
Emma Kerekešová ZUŠ Rožňava
Nicolas Szakács, žiak 4 ročníka, ZŠ Gemerská 1, Plešivec
Lukáš Spišák žiak 4.A triedy, ZŠ Pionierov 1, Rožňava

Víťazné práce sú zverejnené na stránke FACEBOOK/Polícia SR-Košický kraj. Týmto by sme chceli vyjadriť poďakovanie všetkým zapojeným deťom, pedagógom a učiteľke umeleckej školy v Rožňave Lei Kún Mosnej.

OR PZ v Rožňave

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...