Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Projekt na podporu protidrogových aktivít

PROJEKT NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT PRE ROK 2020 REALIZOVANÝ V PL PLEŠIVEC

Moderná  komunikácia  sa  stáva v súčasnosti samozrejmosťou aj v nemocničnom pro-stredí: telefón pre personál a pacientov, privolávanie sestričiek, interná komunikácia s ošetro-ateľským  personálom, dostupnosť ( mobilné  koncové  zariadenia ). Do  budúcnosti  je  nevyhnutné, aby komplexné informácie boli všade rýchlo k dispozícii: stav prevádzky, náklady, lekárske údaje, ale i informácie / zábava pre pacientov (internet a intranet), údaje pre správu , poloha osôb a prístrojov atď. 

S projektom: „ Nemocničný  komunikačný systém s lokalizáciou “  sme sa  uchádzali o finančnú podporu  z  projektu „Podpora protidrogových aktivít 2020“, ktorý sa orientuje na prevenciu recidív po liečbe a na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti hlavne u pacientov závislých od psychoaktívnych látok. Prostredníctvom moderného materiálno-technického zabezpečenia oddelení chceme začať budovať a rozvíjať potrebnú technickú infraštruktúru .

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci získala 75 000 € z uvedeného projektu Ministerstva zdravotníctva SR na podporu protidrogových aktivít  pre  rok 2020, ďalších 35 302 € liečebňa uvoľnila z vlastných zdrojov. Po výberovom konaní realizácia začala koncom roku 2020, ale pre problémy s dodávkou niektorých  komponentov bola ukončená až v lete tohto roku, keď tempo realizácie negatívne ovplyvnili aj pokračujúce karanténne  opatrenia pri epidémii  koronavírusu . Oficiálne sprevádzkovanie tak pripadlo do obdobia 124. výročia  začatia  činnosti Psychiatrickej liečebne  v Plešivci .

Cieľom nášho projektu bolo na  oddeleniach  nainštalovať nemocničný  komunikačný systém s lokalizáciou , čím sa  skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti . Na izbách sú  namontované signalizačné - komunikačné zariadenia pre komunikáciu sestry s pacientom, zároveň je možnosť kontrolovať  pohyb  pacientov  (najmä  u súdom  nariadených ochranných liečení, kde hrozí aj útek potenciálne nebezpečného pacienta ), cez systém náramkov, ktoré  signalizujú  pohyb  pacienta  snímačmi  rozmiestnenými v areáli  liečebne . Ide  o inovatívne riešenie, ktoré  markantne zvýši úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov so závislosťami, tieto technické prostriedky umožňujú zvýšiť úroveň  komunikácie medzi  pacientom a personálom. Systém bezdrôtových náramkov s lokalizáciou v areáli  liečebne tvorí  30 náramkov  pre pacientov a 16 tagov pre personál, kontrolér na vrátnici, 8 kontrolérov v exteriéri, atd. Tieto  náramky umožnia zvýšiť aj bezpečnosť pacientov s poruchami orientácie (v počiatočných fázach hospitalizácie, pri pretrvávaní zmätenosti, pri demencii), čím  sa  predíde  možnosti zablúdenia  či  stratenia sa, ako  aj  v prípade súdom  nariadených tzv. ochranných liečení  ako  prevencia porušovania  režimu oddelenia či úteku .

Ide  o pilotné riešenie , ktoré  nám umožní  získať poznatky  o výhodách  či  rezervách projektu a eventuálne o jeho ďalšom  rozšírení v budúcnosti .

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...